Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Maçka Meslek Yüksekokulu, 2009 - 2011
Ögr.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Maçka Meslek Yüksekokulu, 2009 - 2009
Arş.Gör., GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2009
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Giresun Fen Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşlem Teknolojileri Bölümü, 12.10.2010 - 25.01.2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Çakir, "Suda Çözünebilen Yeni Çinko Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotodinamik Terapi Özelliklerinin İncelenmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, T.Keleş, "Redoks Aktif Kobalt, Titanyum, Mangan Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Elektropolimerizasyon Özellikleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, H.Baş, "Aksiyal Sübstitüe Yeni Silisyum Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Ömeroğlu, "Periferal Tetra Sübstitüe Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi