Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Koordinasyon Kimyası
Silikon Kimyası
Geçiş Elementleri
Yeni Ligandlar
Kataliz
Ftalosiyaninlerin Sentezi
Ftalosiyaninlerin elektrokimyasal, agregasyon özellikleri ve katalitik aktivitaleri
BODIPY ve suda çözünebilen türevlerinin sentezi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Anorganik Kimya
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Chemistry, Inorganic & Nuclear
Chemistry, Inorganic & Nuclear
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi