Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim V., Bediroğlu Ş., "A GIS-based model for economical and eco-friendly high-speed railway (HSR) route determination using AHP and least-cost-path analysis", EXPERT SYSTEMS, vol.35, pp.1-18, 2019 (Link)
Başer V., Uzun B., Yildirim V., "An alternative method for expropriation for lane-like projects in planned area: A case study from Trabzon in Turkey", SURVEY REVIEW, vol.1, pp.1-8, 2017 (Link)
Yildirim V., Memişoğlu T., Bediroğlu Ş., Çolak H.E., "Municipal solid waste landfill site selection using Multi-Criteria Decision Making and GIS: Case Study of Bursa Province", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, vol.0, pp.0-0, 2017
Yildirim V., Ural H., "A geographic information system for prevention of property tax evasion", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.1, pp.1-7, 2017 (Link)
Yildirim V., Yomralioğlu T., Nişanci R., Çolak H.E., Bediroğlu Ş., Memişoğlu T., "An Integrated Spatial Method for Minimizing Environmental Damage of Transmission Pipelines", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.25, pp.2563-2653, 2016
Yildirim V., Nişanci R., Çolak H.E., Yildiz O., "A GIS-based siting technique for automatic weather stations in Trabzon, Turkey", WEATHER, vol.71, pp.43-49, 2016 (Link)
Yildirim V., Yomralioğlu T., Nişanci R., Çolak H.E., Bediroğlu Ş., Saralioğlu E., "A spatial multicriteria decision-making method for natural gas transmission pipeline routing", STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, no.06, pp.1-14, 2016 (Link)
Nişanci R., Erbaş Y.S., Yildirim V., Çolak H.E., "MANAGEMENT OF MARINE CADASTRE WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY OF TRABZON", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.16, pp.126-132, 2015
Çolak H.E., Yomralioğlu T., Nişanci R., Yildirim V., Duran C., "Geostatistical Analysis of the Relationship between Heavy Metals in the Drinking Water and the Cancer Incidences in the Residential Areas in Black Sea Region of Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH, no.6, pp.86-93, 2015
Bediroğlu Ş., Yildirim V., Nişanci R., "Building spatial cloud-based local government services", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, pp.1-15, 2015 (Link)
Nişanci R., Yildirim V., Yomralioglu T., Ülger N.E., Ozcelik A.E., "GIS-Based Drinking Water Watershed Management: Case Study of The Galyan Watershed in Turkey", ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, no..., pp.17-21, 2015
Yildirim V., Yomralioğlu T., Nişanci R., Inan H., "Turkish street addressing system and geocoding challenges", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, vol.167, pp.99-107, 2014
Yildirim V., "Application of raster-based GIS techniques in the siting of landfills in Trabzon Province, Turkey: a case study", WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, vol.30, pp.949-960, 2012
Yildirim V., Yomralioglu T., "NABUCCO Pipeline Route Selection through Turkey Comparison of a GIS-based Approach to a Traditional Route Selection Approach", OIL GAS-EUROPEAN MAGAZINE, vol.37, pp.20-24, 2011
Yildirim V., Nişanci R., Yomralioğlu T., Uzun B., "Raster-based GIS data guide economic pipeline construction", OIL JOURNAL, vol.106, pp.62-+, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Başer V. , Biyik C., Uzun B., Yildirim V., Nişanci R., "A RECOMMENDATION OF DECISION-SUPPORT MODEL BASED ON GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS FOR GENERATING REAL ESTATE EVALUATION MAPS: KAŞÜSTÜ/TRABZON EXAMPLE", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.34, pp.349-363, 2016
Yildirim V., Yomralioğlu T., "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Çizgisel Mühendislik Yapılarında Güzergah Optimizasyonu: Doğalgaz İletim Hattı Örneği", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, no.1, ss.1-10, 2013 (Link)
Nişanci R., Yildirim V., Erbaş Y.S., "Fire Analysis and Production of Fire Risk Maps: The Trabzon Experience", Risk Management fort he Future-Theory and Cases, no.10, pp.215-233, 2012 (Link)
Nişanci R., Yildirim V., Çolak H.E., "Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları", TÜBİTAK BİLİM VE TEKNİK DERGİSİ, ss.58-63, 2010
Yildirim V., Yomralıoğlu T., "Address-Based Geospatial Applications: A Case Study of Trabzon, Turkey", GIS Development Weekly, vol.1, no.1, pp.1-3, 2006 (Link) (Abstract)
Yildirim V., Nişanci R., Reis S., "Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kent Örneği", HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.23-30, 2004
Yildirim V., Yomralioğlu T., "Adres Bilgi Sistemi Uygulaması: Pelitli Belediyesi Örneği", İller ve Belediyeler Dergisi, cilt.1, no.1, ss.25-32, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildirim V., "Arazi Kullanımında Bilgi Teknolojilerinin Rolü", Arazi Yönetimi Platformu (AYÖP) - Türkiye`de Arazi Kullanımı Çalıştayı, SAMSUN, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, ss.1-10
Yomralioğlu T., Yildirim V., Terzi F., "Developing a Service-Based Decision Support Platform for Integrated Solid Waste Management Systems", International Symposium on GIS applications in Geography&Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-10
Bediroğlu Ş., Yildirim V., "GIS Based 3D Modelling of City Objects with Procedural Modelling", International Symposium of GIS, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-22 Eylül 2017, pp.1-10
Bediroğlu Ş., Yildirim V., Yomralioğlu T., "Independent Section 3D Modelling Buildings with Procedural Modelling.", Esri User & Developer Conference, San Diego, ABD, 10-14 Temmuz 2017, pp.1-10
Yildirim V., Bediroğlu Ş., Yomralioğlu T., Ural H., "The Geo-spatial address registration system model to Turkey: A case study of Gorele", Esri User & Developer Conference, San Diego, ABD, 10-14 Temmuz 2017, pp.11-25
Bediroğlu Ş., Yildirim V., "Bulut Cbs Tabanlı Doğa Turizmi Yönlendirme ve Bilgi Sistemi", Uluslararası Turizm Sempozyumu (International Tourism Symposium ), TRABZON, TÜRKIYE, 23 Ekim - 24 Kasım 2017, pp.1-10
Çalişkan E., Yildirim V., Bediroğlu Ş., "FOROR - A GIS Based Spatial Multiple Criteria Decision Support Tool For Forest Road Route in Steep Terrain", 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016)Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.1-10
Yildirim V., "Yatırıma Uygun Arazi Envanterlerinin Belirlenmesinde CBS Teknolojileri ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri", Yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı Kurulması Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-20 Temmuz 2016, ss.1-10
Memişoğlu T., Çolak H.E., Yildirim V., Bediroğlu Ş., "Desingning Geodatabase for producing Environmental Pollution Risk Maps with GIS in the stream valleys: Case study of Trabzon Province, Turkey", MACODESU, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.1-9
Uzun B., Çelik Şimşek N., Yildirim V., "Procedure of Real Estate Acquisition by Foreigners in Turkey", World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-25 Nisan 2015, pp.10-10
Nişanci R., Erbaş Y.S., Uzun B., Yildirim V., Çolak H.E., Bediroğlu Ş., " Cadastral Data Model Design for the Marıne Area Geographıc Information System: The Trabzon Experience", The World Cadastre Summit, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-25 Nisan 2015, pp.1-19 (Link)
Yildirim V., Uzun B., Demir O., Nişanci R., Çolak H.E., Bediroğlu Ş., et al.,"Çizgisel Altyapı Tesislerinin Çevresel Duyarlı Güzergah Tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Kullanımı", Agro-Geoinformatics - CBS Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Temmuz 2015, ss.1-12
Yildirim V., Nişanci R., Bediroğlu Ş., "Kentsel Katı Atıkların Yönetiminde Konumsal Çok Kriterli Karar Verme Tabanlı Bir Model Önerisi: Trabzon İli Örneği", 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu. TMMOB, TRABZON, TÜRKIYE, 13-14 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.61-76
Ural H., Bediroğlu Ş., Yildirim V., Nişanci R., Çolak H.E., Erbaş Y.S., et al.,"Mekansal Adres Kayıt Sistemine Geçişte Yaşanabilecek Numarataj ve Geokodlama Sorunları ve Çözüm Önerileri", 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-14 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.95-103
Bediroğlu Ş., Yildirim V., Nişanci R., Çolak H.E., Memişoğlu T., "Utilization of Cloud Computing for Presentation of Cadastre Data", he World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.1-10 (Link)
Yildirim V., Uzun B., Demir O., Nişanci R., Çolak H.E., "Elektrik İletim Hatları İçin CBS Tabanlı Bütüncül Bir Karar Destek Modeli Önerisi", Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Kamulaştırma Çalıştayı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2015, ss.1-10
Nişanci R., Erbaş Y.S., Uzun B., Yildirim V., Çolak H.E., "Cadastral Data Model Design for the Marine Area Geographic Information System: The Trabzon Experience", The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20 Nisan 1025 - 24 Nisan 2015, pp.0-0
Bediroğlu Ş., Yildirim V., Erbaş Y.S., "Application of GIS Analyzes with Cloud Computing", FIG Congress 2014 Engaging the Challenges – Enhancing the Relevance Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.1-10
Bediroğlu Ş., Yildirim V., "Bulut Bilişim ile Turizm Haritalarının Yayımlanması: Trabzon İli Örneği", Esri Türkiye Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2014, ss.1-10
Yildirim V., Yomralioğlu T., Nişancı R., Erbaş Y.S., Bediroğlu Ş., "Natural Gas Transmission Pipeline Route Selection Using GIS and AHP", Pipeline Technology Conference, Ostend, BELÇIKA, 6-9 Ekim 2013, vol.1, no.1, pp.1-10
Ozcelik A.E., Nişanci R., Demir O., Yildirim V., "Çay Tarımı Arazilerinde Konumsal Veri Altyapısı Gereksinimi", Türkiye Ulusal Fotogramteri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.1-10
Yildirim V., Yomralioğlu T., Nişanci R., Çolak H.E., Erbaş Y.S., Bediroğlu Ş., "Çizgisel Altyapı Tesislerinin Planlamasında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri", Uluslararası Akıllı Altyapı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi - SEGIS 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2013, ss.1-10
Çolak H.E., Yildirim V., Aydinoğlu A.Ç., "Kentler İçin Coğrafi Bilgi Sistem Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi Uygulaması: Trabzon Kent Örneği", Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 7-9 Haziran 2006, ss.246-247
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uzun B., Demir O., Nişanci R., Yildirim V., Çağlar T., "Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik", Adalet Yayınevi, ANKARA, 2017 (Link)
Uzun B., Çelik Şimşek N., Yildirim V., "Procedure of Real Estate Acquisition by Foreigners in Turkey", in: Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration, Yomralıoğlu T., McLaughlin J., Eds., Springer International Publishing, Cham, pp.231-241, 2017 (Link)
Yildirim V., Yomralioğlu T., Nişanci R., "A Raster Based Geospatial Model for Natural Gas Transmission Line Routing", in: Natural Gas - Extraction to End Use, Sreenath Borra Gupta, Eds., InTech, Los Angeles, pp.110-120, 2012 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi