Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi (CBS-YOİP) / Ön Fizibilite Çalışması, Ar-Ge Nitelikli Model Geliştirme ve Pilot Bölge Uygulaması Alt projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, CBS-YOIP, Yönetici, 2018
"Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanları Coğrafi Veri Modeli Geliştirilmesi ", BAP Diğer, FBB-2016-5528, Araştırmacı, 2016
"BÜTÜNLEŞİK KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN SERVİS TABANLI BİR KARAR-DESTEK PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ”", SAN TEZ, 0977.STZ.2015, Yönetici, Devam Ediyor
"Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı 3 Boyutlu Bağımsız Bölüm Bazında Kent Modellerinin Geliştirilmesi ve Bulut Bilişim Teknolojisi ile Sunulması", BAP Doktora, FDK-2016-5402, Yönetici, 2018
"Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Nitelikli Deniz Avlak Alanları Bilgi Sisteminin Oluşturulması Ve Bulut Bilişim Üzerinden Kullanıcıya Sunulması", BAP Diğer, FBA-2016-5405, Araştırmacı, Devam Ediyor
" Orman Yolu Güzergahlarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar Destek Modelinin Geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 114O599, Araştırmacı, Devam Ediyor
"BURSA PROJESİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ ALTERNATİF YER ARAŞTIRMA İŞİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, *, Yönetici, 2015
"GÖRELE BELEDİYESİ MEKÂNSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS) YAZILIM GELİŞTİRME VE UYGULAMA PROJESİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, GOMAKS, Yönetici, 2016
"Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), *, Yönetici, 2017
" Trabzon ili Havzalarındaki Çevre Kirleticilerinin CBS İle Haritalandırılması ve Çevresel Etkilerinin Konumsal Analizleri, ", BAP Arastırma Projesi, 9780, Araştırmacı, 2015
"Trabzon İl`i Turizm Haritalarının Konumsal Bulut Bilişim Teknolojileri Kullanılarak Dinamik Yapıda Üretilmesi ve Web Tabanlı Sunumu", BAP Arastırma Projesi, 9846, Yönetici, 2015
"Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 111Y041, Yönetici, 2014
"Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi İçin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 1111Y041, Yönetici, 2014
"Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Deniz Kadastrosu Modellemesi", TÜBITAK Projesi, 109Y304, Araştırmacı, 2014
"Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje ", TÜBITAK Projesi, 108G173, Araştırmacı, 2013
"Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi Ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi", TÜBITAK Projesi, 105Y308, , 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi