Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bİlimleri, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., 2003-2009
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bİlimleri, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., 1999-2003
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Doğalgaz İletim Hatlarının Belirlenmesi İçin CBS İle Raster Tabanlı Bir Dinamik Modelin Geliştirilmesi,", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, "Adres Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon Kent Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ocak, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi