Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2010 - 2012
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2000 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 01.01.2014 - 19.06.2016
VERDİĞİ DERSLER
KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ, Lisans, 2017-2018
CBS UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2015-2016
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ş.Bediroğlu, "CBS tabanlı 3 boyutlu kent modellerinin geliştirilmesi ve bulut bilişim ile sunulması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2018.
Yüksek Lisans, H.Ural, "Türkiye Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi için Bir Model Önerisi: Görele İlçesi Uygulaması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, F.Terzi, "Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri için Servis Tabanlı Bir Karar Destek Platformunun Geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, Ş.Bediroğlu, "Web Haritalarının Bulut Bilişim İle Yayımlanması: Trabzon İli Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi