Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çoruhlu Y.E., Toludan T., "Data model development for ‘buying and selling’ transactions as a real estate acquisition method", SURVEY REVIEW, vol.1, pp.1-13, 2019 (Link)
Saralioglu M.O., Demir O., Çoruhlu Y.E., Saralioğlu E., "Data model design for qualified natural-protected area in Turkey", SURVEY REVIEW, vol.51, pp.154-165, 2019
Çoruhlu Y.E., Yildiz O., "Geographical data model for cultural immovable properties", SURVEY REVIEW, vol.50, pp.487-500, 2018 (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., Biyik C., "Registration of agricultural areas towards the development of a future Turkish cadastral system", LAND USE POLICY, vol.78, pp.207-218, 2018 (Link)
Çoruhlu Y.E., Yildiz O., "Geographical database for object-oriented land division modelling in Turkey", LAND USE POLICY, vol.68, pp.212-221, 2017 (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., "THE TURKISH SURVEYING PRIVATE SECTOR", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.12A/2017, pp.8008-8022, 2017 (Link)
Demir O., Makul O., Çoruhlu Y.E., Yildiz O., "DEVELOPMENT OF A GEOGRAPHICAL DATABASE BASED ON RIVER BASIN MANAGEMENT IN THE LAND MANAGEMENT TERMS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.2914-2924, 2017 (Link)
Çoruhlu Y.E., "Registration of foundation properties – cultural asset on behalf of their own fused foundations", SURVEY REVIEW, vol.48, pp.110-120, 2016 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., Yildiz O., Çete M., "The relation between structured cultural heritages and condominium towards 3D cadastre", SURVEY REVIEW, vol.1, no.351, pp.438-449, 2016 (Link)
Demir O., Uzun B., Çoruhlu Y.E., "Progress Of Cost Recovery On Cadastre Based On Land Management Implementation In Turkey", SURVEY REVIEW, vol.47, pp.36-48, 2015 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "INSTITUTIONAL AND OCCUPATIONAL DEVELOPMENT OF FOUNDATIONS (GDF) AND ITS EXPERTS ON LAND MARKET: A CASE STUDY IN TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.695-706, 2015 (Link)
Demir O., Çoruhlu Y.E., "Determining The Property Ownership On Cadastral Works In Turkey", LAND USE POLICY, vol.26, pp.112-120, 2009 (Link)
Demir O., Çoruhlu Y.E., "The Graphical Cadastre Problem In Turkey: The Case Of Trabzon Province", SENSORS, vol.8, pp.5560-5575, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çoruhlu Y.E., Uzun B., "INVESTIGATION THE ACCREDITATION PROCESS AND DEVELOPMENT AN OBJECT-ORIENTED DATABASE: CASE STUDY FOR DEPARTMENT OF GEOMATICS ENGINEERING", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.36, pp.1097-1124, 2018 (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., "Plansız Alanlarda Taşınmaz Malların Bölünmesi", Afyon Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.592-604, 2018 (Link)
Çoruhlu Y.E., Uzun B., Yildiz O., "Mülkiyet Hakkının Aranmasında Zaman ve Maliyet Analizi: Tesis Kadastrosu Örneği ", Legal Hukuk Dergisi, no.3, ss.1-12, 2018 (Link)
Yildiz O., Uzun B., Çoruhlu Y.E., "Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali Ve Sağlararası İşlemlerle Devrine İlişkin Kısıtlamalar", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, ss.95-121, 2018 (Link)
Demir O., Köse F., Çoruhlu Y.E., Yildiz O., "Determining and Finding Solutions to the Sectoral Problems of Cadastre in Turkey", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.35, pp.679-693, 2017 (Link)
Boztoprak T., Demir O., Çoruhlu Y.E., "Harita (Geomatik) Mühendisliği Öğretim Üyelerinin Bölüm, Eğitim ve Öğrenci İlişkileri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi (An evaluation of Surveying (Geomatics) Engineering Teaching Staff’s Perspectives on the Department, Education and the Relationships with Students)", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.7, pp.1-11, 2017 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., Yilmaz H., "UYGULAMADAN TESCİLE KAT MÜLKİYETİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.87-116, 2017 (Link)
Boztoprak T., Demir O., Çoruhlu Y.E., "COMPARISON OF EXPROPRIATION AND LAND CONSOLIDATION ON THE REGULATION OF AGRICULTURAL LAND", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.34, pp.43-55, 2016
Boztoprak T., Demir O., Çoruhlu Y.E., "Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.6, no.2, pp.247-255, 2016 (Link)
Boztoprak T., Demir O., Çoruhlu Y.E., "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI UYGULAMALARINDA MEVZUATTAN KAYNAKLI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.75-86, 2016 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., Yildiz O., Yilmaz H., "Kültür Varlığı Tescilli Taşınmazların, Kurucu Vakıfları Adına Tescili: Vakıflar Kanunu 30.Madde Uygulaması", İstanbul Barosu Dergisi, cilt.90, ss.35-58, 2016 (Link)
Boztoprak T., Demir O., Çoruhlu Y.E., "Arazi Yönetimi Uygulamalarında Kamulaştırma Düzenlemesi(Expropriation Regulation in Land Management Implementations)", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.1-11, 2016 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., Yildiz O., "Ayasofya Bilmecesi: Kilise, Cami, Müze, Hangisi? (Puzzle of the Hagia Sophia: Church, Mosque, Museum, Which one?)", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.Temmuz 2016, ss.17-32, 2016 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "DETERMINATION OF PROBLEMS AND FINDING OF SOLUTION APPROACHES ON FOUNDATIONAL REAL ESTATE FROM OTTOMAN TIME", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.34, pp.317-348, 2016
Boztoprak T., Demir O., Çoruhlu Y.E., Nişanci R., "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARIMSAL İŞLETMELERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.3, pp.1-11, 2015
Çoruhlu Y.E., Demir O., Yildiz O., "3B KADASTRO NESNESİ: HAVA HAKKI VE KAT MÜLKİYETİNE YÖNELİK GELİŞİM SÜRECİ ANALİZİ", Ankara Barosu Dergisi, cilt.73, ss.397-420, 2015 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "E-GOVERNMENT SERVICES ON FOUNDATION PROPERTIES", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.33, pp.233-249, 2015
Boztoprak T., Demir O., Çoruhlu Y.E., "Analysis of the Academic Study on the Land Consolidation in Turkey", KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.18, pp.91-101, 2015
Çoruhlu Y.E., Inan H.I., Yilmaz H., Demir O., "GEOGRAPHIC DATA MODEL OF FOUNDATION IMMOVABLE", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.33, pp.539-559, 2015 (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., Demir O., "A VISIONAL OVERVIEW TO RENOVATION CONCEPT ON CADASTRAL WORKS IN TURKEY", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.33, pp.503-519, 2015
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Vakiflarda Kamulaştirma Süreçlerinin Araştirilmasi(Investigating The Process Of Expropriation In Turkey)", Ankara Barosu Dergisi, cilt.72, ss.20-54, 2014 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Vakıf Taşınmazların Yönetim Sorunlarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Durum Tespiti Çalışması (A Survey Study: Determining the Management Problems of Foundations Properties in Turkey)", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.94-106, 2014 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "VAKIF TAŞINMAZLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.32, pp.423-432, 2014 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Trabzon Ayasofya Camii’Nin “Mülkiyet Hakkı” Üzerine İnceleme", Vakıflar Dergisi, cilt.42, ss.89-98, 2014 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Vakif Taşinmazlarda Arsa Ve Arazi Düzenlemesi Sürecinin İncelenmesi (Investigation Of The Land Readjustment Process On Foundation Properties)", Ankara Barosu Dergisi, cilt.71, ss.57-83, 2013 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Kadastro Çalişmalarinda Vakif Taşinmaz Tespitinde Yaşanan Sorunlarin İrdelenmesi", İSTANBUL BAROSU DERGİSİ, cilt.87, ss.78-87, 2013 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Kültür Varlığı Olan Vakıf Taşınmazlarda Arazi Yönetimi Sorunları (Land Management Problems On Cultural Property Of Foundations )", HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.5, no.1, ss.47-60, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çoruhlu Y.E., Er Nas S., Uzun B., Yildiz O., Şahin F., "Accreditation Process for Undergraduate Education on the Geomatics Engineering (Harita Mühendisliği Lisans Eğitiminde Akreditasyon Süreci)", International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, vol.1, no.1, pp.1-15 (Link)
Çoruhlu Y.E., Er Nas S., Uzun B., Yildiz O., Şahin F., "HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN VAKIF VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ (DETERMINATION OF THE MISCONCEPTION IN THE RELATION BETWEEN FOUNDATION AND OWNERSHIP ON THE STUDENTS OF GEOMATICS ENGINEERING )", EJONS 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, ADANA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, vol.1, pp.148-158
Çoruhlu Y.E., "ARAZİ YÖNETİMİNDE MEZARLIKLAR VE MEZARLIK TÜRLERİ (CEMETERIES AND CEMETERY TYPES IN LAND MANAGEMENT ISSUES)", EJONS 6. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, ADANA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, vol.1, pp.159-168
Çoruhlu Y.E., Er Nas S., Uzun B., Yildiz O., Şahin F., "Development of Materials on the Implementation about Article 30 of the Law of Foundations (Vakıflar Kanununun 30. Maddesinin Uygulanması Konusunda Materyallerin Geliştirilmesi)", International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, vol.1, no.1, pp.1-11 (Link)
Çoruhlu Y.E., "TÜRK EMLAK VERGİ SİSTEMİNİN İRDELENMESİ (INVESTIGATION OF TURKISH REAL ESTATE TAX SYSTEM)", İKSAD III – ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, vol.1, pp.427-443
Çoruhlu Y.E., Er Nas S., Uzun B., Yildiz O., Şahin F., "HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ EKSİKLİKLERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: “VAKIF VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ” ÖRNEĞİ (DETERMINING THE LACK OF KNOWLEDGE AND MISCONCEPTION OF GEOMATICS ENGINEERING STUDENTS: AN EXAMPLE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FOUNDATION AND OWNERSHIP)", İKSAD III – ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 8-10 Mart 2019, vol.1, pp.414-426
Çoruhlu Y.E., Yildiz O., "İmar Planı Uygulanmamasından Kaynaklı Hukuki El Atma: Alternatif Bir Çözüm Yaklaşımı", ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.1-11 (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., "Public Restrictions on Transfer of Agricultural Lands in Turkey", XXVI FIG Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.1-12 (Link)
Çoruhlu Y.E., Toludan T., Yildiz O., "Development of Data Model for “Buying and Selling” of Immovable Property via UML diagrams", XXVI FIG Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.1-12 (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., "Kadastro Teknik Hatalarından Kaynaklı Hukuki Süreçler", ASOS 4.Uluslararası Hukuk Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.1-11 (Link)
Çoruhlu Y.E., Çelik M.Ö., "Ülkemizde Arazi Yönetiminde Korunan Alanlar", International Conference on Advanced Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Çoruhlu Y.E., Çelik M.Ö., Demir O., Yildiz O., "KORUNAN ALANLARIN ARAZİ YÖNETİMİNDE CBS UYGULAMALARI", DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-7
Yilmaz H., Çoruhlu Y.E., Yildiz O., Demir O., "TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA ALANI EDİNİM MALİYETİ İÇİN COĞRAFİ VERİ TABANI TASARIMI", DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-12
Çoruhlu Y.E., Yilmaz H., Demir O., Yildiz O., "Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Maliyetlerinin Mülkiyet Yönüyle Araştırılması", 7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-14 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.709-720 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Foundation Immovable Properties In Turkey", THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.1-13 (Link)
Çoruhlu Y.E., Demir O., Murat M.Ö., "Registration Of Structured Immovable Properties: 3d Cadastre Implementation In Turkey", THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.1-13 (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., Demir O., Murat M.Ö., "The Role And Effect Of Private Sector On Turkish Cadastral System", THE WORLD CADASTRE SUMMIT, CONGRESS & EXHIBITION, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 2015, pp.1-13 (Link)
Murat M.Ö., Demir O., Çoruhlu Y.E., "Tabiat Varlığı Nitelikli Alanlarda Arazi Yönetimi Sorunları: Trabzon Boztepe Örneği", 7.Kentsel Altyapı Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-14 Kasım 2015, ss.83-94 (Link)
Demir O., Çoruhlu Y.E., Uzun B., "Determining The Turkish Cadastre Problems", Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy and Related Fields, SOFIA, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2009, pp.1-8
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Türkiye’De Sürdürülebilir Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi’Nin (Cbs) Önemi: Vakıflar Genel Müdürlüğü (Vgm) Cbs Örneği", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2009, ss.1-8
Çoruhlu Y.E., Demir O., "Kadastro Sürecinde Vakıf Arazilerinin Yönetim Ve Organizasyon Sorunları: Trabzon Vakıflar Bölge Örneği", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2009, ss.1-8
Demir O., Turgut T.T., Çoruhlu Y.E., "Current Cadastral Data Standards: A Case Study In Trabzon Province Of Turkey", Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, SOFIA, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2009, pp.1-15
Demir O., Aydin C.C., Çoruhlu Y.E., "Land Management Problems In Agricultural Qualified Fields: The Case Of Trabzon Province, Turkey ", Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, SOFIA, BULGARISTAN, 6 Kasım 2007 - 7 Kasım 2008, pp.1-11
Demir O., Çoruhlu Y.E., "Determining The Turkish Cadastre In Terms Of Data Standards", Intergeo East, SOFIA, BULGARISTAN, 1-2 Mart 2007, pp.1-8
Demir O., Çoruhlu Y.E., "Grafik Kadastro Sorunu Ve Çözüm Olanaklarının Araştırılması: Trabzon-Akçaabat Örneği", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2007, ss.1-11
Demir O., Çoruhlu Y.E., "Investigation Of The Possibilities For Transformation Of The Graphical Cadastre Map Into The Digital Format In Turkey", Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, SOFIA, BULGARISTAN, 6-9 Kasım 2006, pp.1-9
Demir O., Çoruhlu Y.E., "Determining The Land Ownership On Cadastre Works In Turkey", Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, SOFIA, BULGARISTAN, 6-9 Kasım 2006, pp.1-6
DİĞER YAYINLAR
Çoruhlu Y.E., "Vakıflar Genel Müdürlüğü’Nde Harita Mühendisi Olmak", Sunum, ss.1-10, 2009
Çoruhlu Y.E., "Vakıf Arazileri Ve Yönetimi Sorunları", Sunum, ss.1-15, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi