Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD, 2007-2013
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD, 2005-2007
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2000-2004
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "VAKIF TAŞINMAZLARIN KORUNMA VE GELİŞTİRİLMESİNDE YÖNETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (MANAGEMENT PROBLEMS AND SOLUTION APPROACHES ON PROTECTION AND DEVELOPMENT OF FOUNDATION PROPERTIES)", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, "GRAFİK KADASTRO SORUNU VE ÇÖZÜM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI: TRABZON ÖRNEĞİ (INVESTIGATING THE SOLUTION OF THE GRAPHICAL CADASTRE PROBLEMS: CASE STUDY IN TRABZON)", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD Temmuz, 2007.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Sürekli İyileştirme, KTÜ Mühendislik Fakültesi, 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi, KTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, 2017
COSME Programı Kapasitesinin Artırılması Projesi, Zorlu Grand Otel-Trabzon, 2017
Erasmus Plus Staff Mobility, Rzeszow School of Engineering and Economics, Faculty of Entrepreneurship, Rzesrow, Poland , 2016
MÜDEK Değerlendirici Eğitimi Semineri, MÜDEK, Ankara, 2015
Erasmus Plus Staff Mobility, Kauna Kolgija (Lithuania) Faculty of Technologies and Landscaping, Lithuania, 2015
Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama, TÜBİTAK ve KTÜ, 2014
Gayrimenkul Değerlendirme Semineri, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013
Vakfiyelerdeki Tevliyet ve Galle Fazlası Uygulamaları Semineri, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013
Stratejik Plan ve İç Kontrol Eylem Planı Semineri, TÜBİTAK TÜSSİDE ve Başbakanlık VGM, 2013
Vakıf Taşınmazların Yönetim Sistemi Semineri, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2013
Vakıf Taşınmazların Yönetim Sistemi Semineri, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010
Gayrimenkul Değerleme Usül ve Hukuku Semineri, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010
Gayrimenkul Değerleme Usül ve Hukuku Semineri, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2009
Vakıf Taşınmazların Yönetim Sistemi Semineri, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2009
KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu, Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitimi (Eylül 2004-Haziran 2005), 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi