Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2014 - 2016
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, 2005 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 23.02.2018 - Devam Ediyor
Akreditason Bölüm Temsilcisi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği Bölümü, , 27.06.2014 - 01.05.2019
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği Bölümü, , 27.06.2014 - 09.02.2017
Akademik Kurul Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği Bölümü, , 04.04.2014 - Devam Ediyor
Yatırım ve Emlak Şube Müdür V., Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü , , 01.12.2008 - 04.04.2014
Harita Mühendisi, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü , , 21.09.2007 - 04.04.2014
Harita Teknikeri, Özel Sektör , , 15.06.1999 - 15.06.2001
VERDİĞİ DERSLER
ARAZİ NESNESİ TABANLI VERİ MODELLEME, Yüksek Lisans, 2016-2017
HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Yüksek Lisans, 2016-2017
TAŞINMAZ MAL HUKUKU, Lisans, 2016-2017
KORUNAN ALANLARDA ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI, Lisans, 2016-2017
TASARIM PROJESİ, Lisans, 2014-2015
KADASTRO BLGİSİ, Lisans, 2014-2015
YAPILAŞMIŞ ALANLARDA İMAR UYGULAMALARI, Lisans, 2014-2015
BİTİRME ÇALIŞMASI, Lisans, 2014-2015
TAŞINMAZ TABANLI E-DEVLET UYGULAMALARI, Doktora, 2014-2015
TAŞINMAZ MAL HUKUKU, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Baytar, "TÜRKİYE’DE UYGULANAN ARSA DÜZENLEMESİ YÖNTEMİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, E.Kalayci, "EMLAK VERGİSİNE ESAS BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, E.Karaağaç, "HARİTA TAPU KADASTRO PROGRAMINDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAYA YÖNELİK MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, T.Toludan, "GAYRİMENKUL DAVALARINA ESAS NESNE TABANLI BİR VERİ MODELİ GELİŞTİRİLMESİ ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, N.Solğun, "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULABİLECEK ALANLARIN BELİRLENMESİ: ADIYAMAN BESNİ ÖRNEĞİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, H.Yilmaz, "TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI YÖNETİMİNDE NESNE TABANLI COĞRAFİ VERİ MODELİ TASARIMI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma (Zuhal BAYRAKTAR), KTÜ FBE Harita Mühendisliği ABD, Haziran, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma (Okan TIRAK), KTÜ FBE Harita Mühendisliği ABD, Şubat, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması(ONUR MAKUL), KTÜ FBE Harita Mühendisliği ABD, Nisan, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma (Arş.Gör.MERVE ÖZLEM MURAT), KTÜ FBE Harita Mühendisliği ABD, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma (Özgür ÇOLAK), KTÜ FBE Harita Mühendisliği ABD, Aralık, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi