Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"TİYOFEN TAŞIYAN SCHIFF BAZI İÇERİKLİ 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", TÜBITAK Projesi, 114Z582, Yönetici, 2015
"Azol sınıfı bileşiklerin sentezi, çevre uyumlu iyonik sıvıların hazırlanması, fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Proje Araştırıcısı, 2007.", TÜBITAK Projesi, TUBITAK projesi, No: 107T065,, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi