Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, fen edebiyat, , 2000-2006
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, fen edebiyat, , 1996-2000
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "TİYOFEN TAŞIYAN YENİ 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ KİMYA Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, "Yeni Tiyofen İçerikli 1,2,4-triazol-3(5)-on Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Farmakolojik Özelliklerinin İncelenmesi" 2013.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ fen bilimleri kimya Ocak, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi