Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Yapı dinamiği, Hareketli yükler, Araç-köprü etkileşimi, Yüksek hızlı demiryolları, Tabakalı kompozitler
Research Areas:Structural Dynamics, Moving loads, Vehicle-bridge interaction, High-speed rail tracks, Laminated composites

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi