Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. VİLDAN ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP
Ana Bilm Dalı : NÖROLOJİ
Sabit Telefon : +90 461 3771124
+90 461 3771095
E Posta Adresi : vildancakmakktu.edu.tr | valtunayogluyahoo.com
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/vildancakmak/
Ofis : Farabi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Nöroloji , 2001-2005
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1990-1997
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 AKTİVİTESİNİN BİR RİSK VE PROGNOSTİK FAKTÖR OLARAK ÖNEMİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Dahii Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Eylül, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Uyku Tıbbı Eğitimi, Pratik Eğitim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2006
Araştırma Alanları
Nöroloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Neurosciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Demans, Lisans, 2015-2016
Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım, Lisans, 2015-2016
Kas Hastalıkları, Lisans, 2015-2016
Uyku Bozuklukları, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık, N.Can Usta, "HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMLU HASTALARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ VE RİTİM ANALİZLERİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Tıpta Uzmanlık, S.Canatan, "MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARININ ARAŞTIRILMASI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Tıpta Uzmanlık, B.Koç, "TRABZON İLİNDE HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Tıpta Uzmanlık, E.Ağır, "UYKU APNE SENDROMU TANILI HASTALARDA BAŞ AĞRISI SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLiKLERİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Altunayoğlu Çakmak V., Koc B., Nuhoğlu İ., Topbaş M., Ucuncu S.Y., Değer O., et al., "Prevalence of restless legs syndrome in Trabzon in the northeast Black Sea Region of Turkey: co-morbidities, socioeconomic factors and biochemical parameters", NEUROLOGICAL RESEARCH, vol.37, pp.763-773, 2015 (Link)
Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Özkorumak E., Usta N.C., Ates C., Boz C., "Personality Traits of Patients With Multiple Sclerosis and Their Relationship With Clinical Characteristics", JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE, vol.202, pp.408-411, 2014
Altunayoğlu Çakmak V., Gazioğlu S., Usta N.C., Özkorumak Karagüzel E., Ayar A., Topbaş M., et al., "Evaluation of Temperament and Character Features as Risk Factors for Depressive Symptoms in Patients with Restless Legs Syndrome", JOURNAL OF CLINICAL NEUROLOGY, vol.10, pp.320-327, 2014 (Link)
Çapkin E., Karkucak M., Kose M.M., Altunayoğlu Çakmak V., Turkyilmaz A.K., Tosun M., "Investigation of effects of two-different treatment modalities on nerve conduction in patients with ankylosing spondylitis", RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, vol.32, pp.431-434, 2012 (Link)
Gazioğlu S., Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., "Electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome in patients with diabetic polyneuropathy", CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, vol.122, pp.1463-1469, 2011
Gündüz A., Türedi S., Menteşe A., Altunayoğlu Çakmak V., Turan I., Karahan S.C., et al., "Ischemia-modified albumin levels in cerebrovascular accidents", AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.26, pp.874-878, 2008 (Link)
Aksoy F., Akdogan E., Aydin K., Yilmaz M., Altunayoğlu Çakmak V., Sozen E.E., et al., "Voriconazole-induced neuropathy", CHEMOTHERAPY, vol.54, pp.224-227, 2008 (Link)
Boz C., Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Hocaoglu C., "Effect of serotonergic antidepressant therapy on temperament and character scales in patients with chronic tension-type headache", PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, vol.61, pp.534-542, 2007
Altunayoğlu Çakmak V., Türedi S., Gündüz A., Karaca Y., Akdoğan R.A., "Cerebral Venous Thrombosis and Hepatic Venous Thrombosis During Pregnancy", JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, vol.33, pp.78-82, 2007
Yapici Z., Tuezuen E., Altunayoğlu Çakmak V., Erdogan A., Eraksoy M., "High interleukin-10 production is associated with anti-acetylcholine receptor antibody production and treatment response in juvenile myasthenia gravis", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.117, pp.1505-1512, 2007 (Link)
Boz C., Özmenoğlu M., Velioğlu S., Kilinc K., Örem A., Alioğlu Z., et al., "Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase (TIMP-1) in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with interferon beta", CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, vol.108, pp.124-128, 2006 (Link)
Boz C., Özmenoğlu M., Altunayoğlu Çakmak V., Velioğlu S., Alioğlu Z., "Individual risk factors for carpal tunnel syndrome: an evaluation of body mass index, wrist index and hand anthropometric measurements", CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, vol.106, pp.294-299, 2004 (Link)
Boz C., Velioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., Erem C., "Central nervous system involvement in autoimmune polyglandular syndrome", CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, vol.105, pp.102-104, 2003 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., "Migren ve inme", Turkiye Klinikleri Journal of Neurology Special Topics , cilt.7, ss.120-124, 2015
Altunayoğlu Çakmak V., Gündüz A., Karaca Y., Alioğlu Z., Menteşe A., Topbaş M., "Diagnostic Significance of Ischemia-Modified Albumin, S100b,and Neuron-Specific Enolase in Acute Ischemic Stroke", Akademik Acil Tıp Dergisi, cilt.13, ss.112-117, 2014
Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Eyüboğlu İ., Akpinar R., Velioğlu S., "Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome: A Case Report", Epilepsi, cilt.20, ss.134-138, 2014 (Link)
Özmenoğlu M., Altunayoğlu Çakmak V., "Bilinç Bozukluguna Yol Açan Mekanizmalar", Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi , cilt.3, ss.4-9, 2007
Alioğlu Z., Altunayoğlu Çakmak V., Boz C., Özmenoğlu M., "Gebelik ve loğusalıkta akut strok olayları", Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, cilt.9, ss.63-66, 2003
Boz C., Velioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Alioğlu Z., Özmenoğlu M., "Fatal brainstem infarction after apheresis donation.", JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.19, pp.1-9, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Usta N.C., Altunayoğlu Çakmak V., "Guillain Barre Sendromlu hastada akut gelisen huzursuz bacaklar sendromu", 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.233-
Koşucu M., Ertürk E., Erceyes H.N., Dinar Tuna V., Üstün N. , Altunayoğlu Çakmak V., "Spinal Anestezi Sonrası İntrakraniyal Hipotansiyona Bağlı Nervus Abducens Paralizisi. ", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.37, no.1, ss.345-
Özmenoğlu M., Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Horozoğlu H., "Gabapentin-induced myoclonus a case report", World Congress of Neurology (WCN 2015), Santiago, ŞİLİ, 31 Ekim - 5 Kasım 2015, vol.357, pp.282-282
Özmenoğlu M., Altunayoğlu Çakmak V., Can Usta N., Gazioğlu S., "Restless legs syndrome presenting as acute form in a patient with Guillain Barre Syndrome", XXI World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders, Milan, ITALYA, 6-9 Aralık 2015, vol.22, pp.132-133
Argin C.E., Özer V., Akpinar R., Altunayoğlu Çakmak V., Gündüz A., "SUBARAKNOİD KANAMA İLE KARIŞTIRILAN SİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU", 11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2015, ss.1-1
Zengin Karahan S., Boz C., Usta N.C., Kilic S., Özmenoğlu M., Altunayoğlu Çakmak V., et al., "Lack of association between pulse steroid therapy and bone mineral density in patients with multiple sclerosis", 31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Barcelona, ISPANYA, 7-10 Ekim 2015, vol.21, pp.773-773
Altunayoğlu Çakmak V., Koc B., Nuhoğlu İ., Topbaş M., Gazioğlu S., "Prevalence of restless legs syndrome in Trabzon in the northeast Black Sea Region of Turkey: associated factors, clinical characteristics and biochemical correlations", The Joint Congress of European Neurology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2014, pp.531-531
Gazioğlu S., Altiparmak D., Şener S., Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., "Posterior reversibl ensefalopati sendromunda beyin sapı tutulumu", 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-27 Kasım 2014, ss.261-261
Altunayoğlu Çakmak V., Ağir E.S. , Kara F., Gazioğlu S., Özmenoğlu M., "Huzursuz bacaklar sendromlu hastalarda serum ferritin düzeyinin yas ve cinsiyet ile iliskisi", 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-27 Kasım 2014, ss.361-361
Özmenoğlu M., Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Horozoğlu H., Ertuğrul Mut S., "Headache due to anticoagulant-related bilateral subdural hematoma: A case report.", 56.th Scientific Meeting American Headache Society, LOS ANGELES, ABD, 26-29 Haziran 2014, pp.1432-1433
Şener S., Öztürk S., Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., "Serebral ve servikal arter diseksiyonlarının klinik özellikleri ve risk faktörlerİ", 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-27 Kasım 2014, ss.170-171
Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Eyüboğlu İ., Akpinar R., Velioğlu S., "Congenital bilateral perislyvian syndrome", The joint Congress of European Neurology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2014, pp.1-1
Kara F., Altunayoğlu Çakmak V., Ağir E.S., "Akut eksternal oftalmoplejili hastaların klinik ve demografik özellikleri", 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-21 Kasım 2013, ss.132-133
Ağir E.S., Altunayoğlu Çakmak V., Kara F., "Tekrarlayan ataklar ile seyreden ataksisiz, arefleksisiz oftalmopleji vakası", 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-21 Kasım 2013, ss.133-133
Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Özkorumak Karagüzel E., Usta N.C., Boz C., "Multipl Skleroz hastalarında kisilik özellikleri ve klinik özelliklerle iliskisi", 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-21 Kasım 2013, ss.108-108
Altunayoğlu Çakmak V., Gazioğlu S., Özkorumak Karagüzel E., Usta N.C., Topbaş M., Boz C., "Huzursuz bacaklar sendromlu hastaların mizaç ve karakter özellikleri", 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2013, ss.9-9
Altunayoğlu Çakmak V., Canatan S., Gazioğlu S., Boz C., "Multiple sklerozda huzursuz bacaklar sendromu", 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Kasım - 1 Aralık 2011, ss.68-68
Altunayoğlu Çakmak V., Canatan S., Gazioğlu S., Boz C., "Multiple skleroz hastalarında uykusuzluk ve özellikleri", 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Kasım - 1 Aralık 2011, ss.67-67
Altunayoğlu Çakmak V., Gazioğlu S., Dinç H., Öztürk M.H., Koc B., "Serebral sinüs trombozu mekanik tromboliz ve antitrombotik tedavi: Bir Vaka Sunumu.", 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Kasım - 1 Aralık 2011, ss.192-192
Gazioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Velioğlu S., Usta E., Özmenoğlu M., "Intravenöz immünglobulinlerin tromboembolik komplikasyonları: 3 olgu sunumu", 46.Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-9 Aralık 2010, ss.216-216
Kiliç S., Şeker D., Altunayoğlu Çakmak V., "Spinal ve serebral yerlesimli multiple kavernoma olgusu", 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-15 Kasım 2009, ss.153-153
Canatan S., Kiliç S., Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., "Leuprolid asetat kullanan hastada hipofiz hemorajisi", 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-17 Kasım 2006, ss.170-170
Gazioğlu S., Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., "Bilateral talamik infaktlarda klinik ve radyolojik bulgular", 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-17 Kasım 2006, ss.169-169
Türedi S., Gündüz A., Altunayoğlu Çakmak V., Karaca Y., Akdoğan R.A., Nuhoğlu İ., "Gebelikte görülen serebral ve hepatik venöz tromboz", ACİL TIP KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2006, ss.39-39
Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., Özgür S., Gazioğlu S., "Nöroboreliosisde periferik sinir tutulumu: Iki Vaka Sunumu", 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-10 Aralık 2005, ss.219-219
Altunayoğlu Çakmak V., Velioğlu S., Özmenoğlu M., Alioğlu Z., "Iskemik serebrovasküler hastalıklarda matriks metalloproteinaz-9 aktivitesinin bir risk ve prognostik faktör olarak önemi", 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-10 Aralık 2005, ss.49-49
Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., Acar Ö., Gazioğlu S., Özmenoğlu M., "Human herpesvirus 6-7-8 and Chlamydia pneumoniae infection in multiple sclerosis", 21st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis , Thessaloniki, YUNANISTAN, 28 Eylül - 1 Ekim 2005, pp.1-1
Boz C., Özmenoğlu M., Kilinc K., Örem A., Velioğlu S., Alioğlu Z., et al., "Multipl skleroz hastalarında serum ve BOS matriks metalloproteinaz- 9 ve matriks metalloproteinaz doku inhibitörler-1 seviyelerinin interferon beta-1 tedavisi öncesi ve sonrası degerlendirilmesi", 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2004, ss.317-317
Altunayoğlu Çakmak V., Alioğlu Z., Gazioğlu S., Özmenoğlu M., "Akut talamik infarkt ile ortaya çıkan hemidistoni vakası", 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2004, ss.239-239
Acar Ö., Altunayoğlu Çakmak V., Boz C., Özmenoğlu M., Alioğlu Z., Velioğlu S., "Multipl sklerozlu hastada viral enfeksiyonların kanıtları", 40. Ulusal Nöroloji Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2004, ss.203-203
Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., Velioğlu S., Özmenoğlu M., Tan M., "El ve vücut ölçeklerinin karpal tünel sendromu ile iliskisi", 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 8 Haziran 2002 - 13 Haziran 2003, ss.206-206
Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., Gazioğlu S., Özmenoğlu M., "Lokal soguk uygulamasının sempatetik deri yanıtı toparlanma egrisine etkisi", 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2003, ss.29-29
Özgür S., Velioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., "Status epileptikus: Morbidite ve mortalite", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2003, ss.392-393
Acar Ö., Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., "Dogu Karadeniz bölgesindeki multipl skleroz hastalarının klinik ve demografik özellikleri ", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2003, ss.440-441
Altunayoğlu Çakmak V., Boz C., Özgür S., Özmenoğlu M., "Ulseratif kolitle iliskili hemorajik infarkt vaka sunumu", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2003, ss.336-337
Altunayoğlu Çakmak V., Boz C., Özmenoğlu M., "Agırlık kaldırma egsersizi sonrası gelisen spinal aksesöri sinir hasarı", 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 2003, ss.369-369
Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., Özmenoğlu M., Tan M., "Karpal tünel sendromunda ısının sinir ileti parametrelerine etkisi", 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 8-13 Haziran 2002, ss.205-205
Boz C., Altunayoğlu Çakmak V., Kaynar R.K., Alioğlu Z., Velioğlu S., Özmenoğlu M., "Mermer beyin hastalıgı serebral kalsifikasyon, renal tübüler asidoz, osteopetrosis.", 38. Ulusal Nöroloji Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Ekim 2002, ss.107-107
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özmenoğlu M., Altunayoğlu Çakmak V., "Migren ve İnme", SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN DAMARSAL HASTALIKLARI, EMRE KUMRAL, Ed., GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, ANKARA, ss.709-714, 2011
Diğer Yayınlar
Boz C., Özmenoğlu M., Alioğlu Z., Velioğlu S., Altunayoğlu Çakmak V., Gazioğlu S., " Local cold effect on the excitability recovery curve of the sympathetic skin response", Diger, pp.497-501, 2004
Desteklenen Projeler
"Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Erişkinlerde Huzursuz Bacaklar Sendromu Epidemiolojisi", BAP Doktora, 833, Yönetici, 2011
"İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Matriks Metalloproteinaz-9 Aktivitesinin Bir Risk ve Prognostik Faktör olarak Önemi", BAP Doktora, x, Araştırmacı, 2009
"Antiepileptiklerin Periferik Sinir Ekstabilitesi Üzerine Etkileri ", BAP Arastırma Projesi, 799, Yönetici, Devam Ediyor
"Akut iskemik inme hastalığında Pentraxin3 PTX3ün tanısal değeri", BAP Doktora, TTU-2015-5362, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği ve Ritim Analizleri", BAP Doktora, 1109, Yönetici, 2012
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Uyku Tıbbı Derneği, , Üye, 05.11.2006 - Devam Ediyor
Türk Nöroloji Derneği, , Üye, 01.02.2001 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2015
31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Eylül 2015
Joint Congress of European Neurology , İstanbul, Mayıs 2014
Bilimsel Hakemlikler
GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI,, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi