Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata L.)’ın Doğal Yolla Gençleştirilmesi: Düzköy Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0.3-1209/2013-2016, Danışman, Devam Ediyor
"Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC. subsp caucasica) Tohumlarında Çimlenme Engelinin Giderilmesinde Farklı işlemlerin Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03.1715, Danışman, Devam Ediyor
"Torul Orman İşletme Müdürlüğü Doğal Yaşlı Orman Alanlarında Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Analizler", BAP Doktora, 2010.113.001.10, Yönetici, 2015
"Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Akçaağaç Türlerinin Tohumla Üretilmesi Üzerine Teknolojik Araştırmalar", BAP Doktora, 2005.113.001.1, Yönetici, 2008
"Tirebolu-Akılbaba Yöresi Subalpin Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşçerelerinde Tohum Kaynağı-Yetiştirme Ortamı-Fidan Morfolojisi İlişkisi", BAP Y.Lisans, 2004.113.001.7, Yönetici, 2007
"Çamlıhemşin-Fırtına Vadisi Dağlık Alanlardaki Saf ve Karışık Ormanların Meşçere Dinamiklerinin Tespiti", BAP Doktora, 2003.113.001.02, Yönetici, 2006
"Ülkemizdeki Saf Doğu Ladini Ormanlarında Meşcere Kuruluşları, Büyüme ve Artım İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler", TÜBITAK Projesi, TARP-2051, Araştırmacı, 2002
"Rize-İkizdere Vadisi Ormanlarının Yükselti Kuşaklarına Göre Meşçere Kuruluşları ve Silvilültürel Öneriler", BAP Doktora, 20.113.001.12, Yönetici, 2003
"Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini Ormanlarının Meşcere Kuruluşlarıyla Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler", TÜBITAK Projesi, TARP-2215, Yönetici, 2001
"Göller Yöresi Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.)’nda Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik", BAP Doktora, 99.113.001.5, Yönetici, 2002
"Titrek Kavak (Populus tremula) ve Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra)’nun Doku Kültürü İle Üretilmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK TBGTAG-16, Araştırmacı, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi