Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1996 - 2002
Doç.Dr., KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, 1996 - 1997
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1995 - 1996
Yrd.Doç.Dr., KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, 1995 - 1996
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1994 - 1995
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1986 - 1994
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 26.07.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 09.06.2015 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU, , 09.10.2007 - 18.03.2008
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 09.11.2004 - 02.11.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 17.11.1998 - 25.11.1999
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 21.10.1998 - 18.06.2001
Bölüm Başkanı, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 06.10.1996 - 15.06.1997
VERDİĞİ DERSLER
ORMAN AĞAÇLARI TOHUM. ÇİM. VE ENGELLER, Yüksek Lisans, 2017-2018
AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ, Lisans, 2017-2018
ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA, Lisans, 2017-2018
ORMANCILIK UYGULAMALARI, Lisans, 2017-2018
TOHUM TEKNOLOJİSİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ, Lisans, 2017-2018
BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ, Yüksek Lisans, 2016-2017
İLERİ BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ, Doktora, 2016-2017
SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Oktan, "Torul orman İşletme Müdürlüğü Doğal Yaşlı Orman Alanlarında Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Analizler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, H.Erdoğan Genç, "Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Akçaağaç Türlerinin (Acer trautvetteri Medvedev ve Acer cappadocicum Gleditsch) Tohumla Üretilmesi Üzerine Teknolojik Araştırmalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Doktora, Z.Yücesan, "Çamlıhemşin-Fırtına Vadisi Yüksek Dağlık Alanlardaki Saf ve Karışık Ormanların Meşcere Dinamiklerinin Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Doktora, F.Tonguç, "Rize-İkizdere Vadisi Ormanlarının Yükselti Kuşaklarına Göre Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Öneriler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Doktora, F.Feyzioğlu, "Istranca Meşesi (Quercus hartwissiana L.)’nin Doku Kültürü Teknikleri ile Üretilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Doktora, S.Gülcü, "Göller Yöresi Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.)’nda Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik, Doktora Tezi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, A.Tuncer, "Giresun-Şebinkarahisar Yöresi Doğal Titrek Kavak (Populus tremula L.)Meşcerelerinden Örneklenen Populasyonlarda Morfogenetik Araştırmalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, G.Erdem, "Sakallı Kızılağaç (Alnug glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.) Yalt.) Tohumlarında Tohum Kaynağı ve Bazı İşlemlerin Çimlenmeye Etkileri Üzerine Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, B.Bahadir, "Tirebolu- Aklıbaba Yöresi Subalpin Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Meşcerelerinde Tohum Kaynağı-Yetiştirme Ortamı-Fidan Morfolojisi İlişkisinin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, M.Arpaci, "Balıkesir-Burhaniye Yöresi Fıstık çamı (Pinus pinea L.) Ağaçlandırmalarında Bazı Fizyografik Etmenlerle Kozalak Verimliliği Arasındaki İlişkiler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, H.Karatay, "Fırat Nehri Boyunca Yayılış Gösteren Fırat Kavağı (Populus euphratica Olivier) Populasyonunun Bazı Morfolojik Karakterleri Üzerine Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2003.
Yüksek Lisans, Z.Yücesan, "Giresun Yöresinde Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Meşcerelerinin Meşcere Kuruluşları, Artım-Büyüme İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, S.Parlak, "Kivi (Actinidia deliciosa ((A. Chev) C.F. Liang et AR. Ferguson))’nin Yarı Odunsu Çelikle ve Aşıyla Çoğaltılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, E.İpek, "Maçka Orman İşletmesi Alpin Zona Yakın Orman Zonundaki Saf Doğu ladini Meşcerelerinin Kuruluşları Bakımından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1999.
Yüksek Lisans, N.Mollamehmetoğlu, "Büyük Yapraklı Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop.)’un In Vitro Koşullarda Embriyo Kültürü İle Üretilmesi. ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Doç. Dr.Mustafa YILMAZ'ın Profesörlük Atama Jürisi, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Haziran, 2015
Tez Savunma, Sultan UYSAL'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, SDÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Ocak, 2015
Atama, Doç. Dr. Nebi BİLİR'in Profesörlük Atama Jürisi, SÜLEYMEN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Nisan, 2014
Doçentlik, Dr. Atilla ATİK Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ekim, 2014
Doçentlik, Dr. İsmail DUTKUNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ekim, 2014
Tez Savunma, Gül GÜNER Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2014
Tez Savunma, Ersan BEKTAŞ'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2014
Tez Savunma, Ebru Ebcin KORKUSUZ'un Doktora Tez Savunma Jürisi, İÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2014
Doçentlik, Dr. Cengiz YÜCEDAĞ Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2013
Tez Savunma, Ayşe ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mart, 2013
Tez Savunma, Sevilay ÖZÇELİK Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2013
Doçentlik, Dr. Sinan GÜNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ocak, 2012
Tez Savunma, H. İ. ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2012
Tez Savunma, Meryem USTASÜLEYMAN Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2012
Doçentlik, Dr. Necmi AKSOY Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ocak, 2012
Tez Savunma, Mustafa CÜCE Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2012
Doçentlik, Dr. ismail DUTKUNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ocak, 2012
Atama, Doç. Dr. Alper Hüseyin ÇOLAK'ın Profesörlük Atama Jürisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Haziran, 2011
Atama, Doç. Dr. Sezgin AYAN'ın Profesörlük Atama Jürisi, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Ekim, 2011
Tez Savunma, Şemsettin KULAÇ'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mart, 2010
Tez Savunma, Hakan ŞEVİK'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Temmuz, 2010
Doçentlik, Dr. Zafer KAYA Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Doçentlik, Dr. Ahmet SIVACIOĞLU Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Doçentlik, Dr. Hüseyin FAKİR Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Doçentlik, Dr. Nuri ÖNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Atama, Doç. Dr. İbrahim Turna 'nın Profesörlük Atama Jürisi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2009
Tez Savunma, Deniz GÜNEY'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2009
Doçentlik, Dr. Nebi BİLİR Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2008
Doçentlik, Dr. Gökhan ABAY Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2008
Doçentlik, Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2008
Tez Savunma, Ercan OKTAN'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2007
Doçentlik, Dr. Sezgin AYAN Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2006
Tez Savunma, Murat ERTEKİN'in Doktora Tez Savunma Jürisi, ZKÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2006
Tez Savunma, Funda ÖĞÜT Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2006
Tez Savunma, Celal TAŞDEMİR'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Şubat, 2005
Tez Savunma, Mehmet ÖZDEMİR'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2005
Tez Savunma, Mustafa YILMAZ'ın Doktora tez Savunma Jürisi, İÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mart, 2005
Tez Savunma, Deniz GÜNEY Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2003
Tez Savunma, Nebi BİLİR'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2002
Tez Savunma, Akkın SEMERCİ'nin Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2001
Tez Savunma, Pelin BARUT Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2001
Tez Savunma, Osman BAYRAKTAR Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2001
Tez Savunma, Zafer ÖLMEZ'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2001
Tez Savunma, Sinan GÜNER'in Doktoa Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Said DAĞDAŞ'ın Doktora tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2000
Tez Savunma, M.Derya AVŞAR'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 1999
Tez Savunma, Sezgin AYAN'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 1999
Tez Savunma, Deryanur SEKERGİDER Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİMDALI, Mayıs, 1998
Tez Savunma, Gökçen HANGİŞİ Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 1998
Tez Savunma, Fahri ATALAY Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 1998
Tez Savunma, Zafer ÖLMEZ Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Temmuz, 1997
Tez Savunma, Nebi BİLİR Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 1997
Tez Savunma, Melahat EVCİN Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi