Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ALİ ÖMER ÜÇLER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm : ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : SİLVİKÜLTÜR
Sabit Telefon : +90 462 3772860
+90 462 3772856
Faks : +90 462 3257499
E Posta Adresi : uclerktu.edu.tr | aouclergmail.com
Mobil Telefon : +90 +905327766223
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/ucler/
Ofis : 219
Posta Adresi : KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİLVİKÜLTÜR ANABLİM DALI 61080 TRABZON
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 1988-1994
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 1986-1988
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 1981-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "Titrek Kavak (Populus tremula L. ) ve Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC.)'nun Doku Kültürü Teknikleri ile Üretilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİLVİKÜLTÜR Eylül, 1994.
Yüksek Lisans, "Sarıçam Karaçam ve Halepçamı’nda Tohum Büyüklüğü ve Ağırlığının Çimlenme Yüzdesi, Fidan Boyu ve Fidan Kalitesine Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ Şubat, 1988.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Fransızca, Orta
Araştırma Alanları
Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi
Fidanlık ve Yetiştirme Teknikleri
Orman Genetiği ve Ağaç Islahı
Ağaçlandırma
Silvikültür Tekniği
Tohum, Fidanlık, Ağaç ıslahı, Plantasyon
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Orman Mühendisliği
Silvikültür
Biyo-teknoloji
Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Web Of Science Araştırma Alanları
Forestry
Plant Sciences
Horticulture
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1996 - 2002
Doç.Dr., KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, 1996 - 1997
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1995 - 1996
Yrd.Doç.Dr., KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, 1995 - 1996
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1994 - 1995
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1986 - 1994
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 26.07.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 09.06.2015 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU, , 09.10.2007 - 18.03.2008
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 09.11.2004 - 02.11.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 17.11.1998 - 25.11.1999
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 21.10.1998 - 18.06.2001
Bölüm Başkanı, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 06.10.1996 - 15.06.1997
Verdiği Dersler
ORMAN AĞAÇLARI TOHUM. ÇİM. VE ENGELLER, Yüksek Lisans, 2017-2018
AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ, Lisans, 2017-2018
ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA, Lisans, 2017-2018
ORMANCILIK UYGULAMALARI, Lisans, 2017-2018
TOHUM TEKNOLOJİSİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ, Lisans, 2017-2018
BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ, Yüksek Lisans, 2016-2017
İLERİ BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ, Doktora, 2016-2017
SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Oktan, "Torul orman İşletme Müdürlüğü Doğal Yaşlı Orman Alanlarında Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Analizler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, H.Erdoğan Genç, "Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Akçaağaç Türlerinin (Acer trautvetteri Medvedev ve Acer cappadocicum Gleditsch) Tohumla Üretilmesi Üzerine Teknolojik Araştırmalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Doktora, Z.Yücesan, "Çamlıhemşin-Fırtına Vadisi Yüksek Dağlık Alanlardaki Saf ve Karışık Ormanların Meşcere Dinamiklerinin Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2006.
Doktora, F.Tonguç, "Rize-İkizdere Vadisi Ormanlarının Yükselti Kuşaklarına Göre Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Öneriler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Doktora, F.Feyzioğlu, "Istranca Meşesi (Quercus hartwissiana L.)’nin Doku Kültürü Teknikleri ile Üretilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Doktora, S.Gülcü, "Göller Yöresi Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.)’nda Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik, Doktora Tezi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, A.Tuncer, "Giresun-Şebinkarahisar Yöresi Doğal Titrek Kavak (Populus tremula L.)Meşcerelerinden Örneklenen Populasyonlarda Morfogenetik Araştırmalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, G.Erdem, "Sakallı Kızılağaç (Alnug glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.) Yalt.) Tohumlarında Tohum Kaynağı ve Bazı İşlemlerin Çimlenmeye Etkileri Üzerine Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, B.Bahadir, "Tirebolu- Aklıbaba Yöresi Subalpin Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Meşcerelerinde Tohum Kaynağı-Yetiştirme Ortamı-Fidan Morfolojisi İlişkisinin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, M.Arpaci, "Balıkesir-Burhaniye Yöresi Fıstık çamı (Pinus pinea L.) Ağaçlandırmalarında Bazı Fizyografik Etmenlerle Kozalak Verimliliği Arasındaki İlişkiler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, H.Karatay, "Fırat Nehri Boyunca Yayılış Gösteren Fırat Kavağı (Populus euphratica Olivier) Populasyonunun Bazı Morfolojik Karakterleri Üzerine Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2003.
Yüksek Lisans, Z.Yücesan, "Giresun Yöresinde Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link) Meşcerelerinin Meşcere Kuruluşları, Artım-Büyüme İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, S.Parlak, "Kivi (Actinidia deliciosa ((A. Chev) C.F. Liang et AR. Ferguson))’nin Yarı Odunsu Çelikle ve Aşıyla Çoğaltılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, E.İpek, "Maçka Orman İşletmesi Alpin Zona Yakın Orman Zonundaki Saf Doğu ladini Meşcerelerinin Kuruluşları Bakımından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1999.
Yüksek Lisans, N.Mollamehmetoğlu, "Büyük Yapraklı Ihlamur (Tilia platyphyllos Scop.)’un In Vitro Koşullarda Embriyo Kültürü İle Üretilmesi. ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Jüri Üyelikleri
Atama, Doç. Dr.Mustafa YILMAZ'ın Profesörlük Atama Jürisi, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Haziran, 2015
Tez Savunma, Sultan UYSAL'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, SDÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Ocak, 2015
Atama, Doç. Dr. Nebi BİLİR'in Profesörlük Atama Jürisi, SÜLEYMEN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Nisan, 2014
Doçentlik, Dr. Atilla ATİK Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ekim, 2014
Doçentlik, Dr. İsmail DUTKUNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ekim, 2014
Tez Savunma, Gül GÜNER Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2014
Tez Savunma, Ersan BEKTAŞ'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2014
Tez Savunma, Ebru Ebcin KORKUSUZ'un Doktora Tez Savunma Jürisi, İÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2014
Doçentlik, Dr. Cengiz YÜCEDAĞ Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2013
Tez Savunma, Ayşe ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mart, 2013
Tez Savunma, Sevilay ÖZÇELİK Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2013
Doçentlik, Dr. Sinan GÜNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ocak, 2012
Tez Savunma, H. İ. ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2012
Tez Savunma, Meryem USTASÜLEYMAN Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2012
Doçentlik, Dr. Necmi AKSOY Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ocak, 2012
Tez Savunma, Mustafa CÜCE Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2012
Doçentlik, Dr. ismail DUTKUNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Ocak, 2012
Atama, Doç. Dr. Alper Hüseyin ÇOLAK'ın Profesörlük Atama Jürisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Haziran, 2011
Atama, Doç. Dr. Sezgin AYAN'ın Profesörlük Atama Jürisi, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, Ekim, 2011
Tez Savunma, Şemsettin KULAÇ'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mart, 2010
Tez Savunma, Hakan ŞEVİK'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Temmuz, 2010
Doçentlik, Dr. Zafer KAYA Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Doçentlik, Dr. Ahmet SIVACIOĞLU Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Doçentlik, Dr. Hüseyin FAKİR Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Doçentlik, Dr. Nuri ÖNER Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2010
Atama, Doç. Dr. İbrahim Turna 'nın Profesörlük Atama Jürisi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2009
Tez Savunma, Deniz GÜNEY'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2009
Doçentlik, Dr. Nebi BİLİR Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2008
Doçentlik, Dr. Gökhan ABAY Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2008
Doçentlik, Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2008
Tez Savunma, Ercan OKTAN'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2007
Doçentlik, Dr. Sezgin AYAN Doçentlik Sınav Jürisi, ÜNİVERSİTELERARASI KURUL, Haziran, 2006
Tez Savunma, Murat ERTEKİN'in Doktora Tez Savunma Jürisi, ZKÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2006
Tez Savunma, Funda ÖĞÜT Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2006
Tez Savunma, Celal TAŞDEMİR'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Şubat, 2005
Tez Savunma, Mehmet ÖZDEMİR'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2005
Tez Savunma, Mustafa YILMAZ'ın Doktora tez Savunma Jürisi, İÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mart, 2005
Tez Savunma, Deniz GÜNEY Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2003
Tez Savunma, Nebi BİLİR'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 2002
Tez Savunma, Akkın SEMERCİ'nin Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2001
Tez Savunma, Pelin BARUT Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2001
Tez Savunma, Osman BAYRAKTAR Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2001
Tez Savunma, Zafer ÖLMEZ'in Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 2001
Tez Savunma, Sinan GÜNER'in Doktoa Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Said DAĞDAŞ'ın Doktora tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 2000
Tez Savunma, M.Derya AVŞAR'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Nisan, 1999
Tez Savunma, Sezgin AYAN'ın Doktora Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 1999
Tez Savunma, Deryanur SEKERGİDER Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİMDALI, Mayıs, 1998
Tez Savunma, Gökçen HANGİŞİ Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Mayıs, 1998
Tez Savunma, Fahri ATALAY Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 1998
Tez Savunma, Zafer ÖLMEZ Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Temmuz, 1997
Tez Savunma, Nebi BİLİR Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Eylül, 1997
Tez Savunma, Melahat EVCİN Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, KTÜ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI, Haziran, 1996
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Üçler A.Ö., Acar C., Yücesan Z., Oktan E., "Effect of thermal pretreatment on germination of seeds from different provenances of subalpine oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) forest in Turkey", JOURNAL OF SUSTAINABLE FORESTRY, vol.37, pp.302-315, 2018
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Oktan E., "Structure And Development In Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea Orientalis (L.) Link) Stands In Turkey", AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, vol.127, pp.111-130, 2010
İnceer H., Güney D., Hayirlioğlu-Ayaz S., Ozcan M., Turna İ., Üçler A.Ö., "Karyotype Variation Within Some Native Populations Of Oriental Spruce (Picea Orientalis) In Turkey", BIOLOGIA, vol.64, pp.1076-1084, 2009
Gülcü S., Üçler A.Ö., "Genetic Variation Of Anatolian Black Pine (Pinus Nigra Arnold. Subsp Pallasiana (Lamb.) Holmboe) In The Lakes District Of Turkey", SILVAE GENETICA, vol.57, pp.1-5, 2008
Üçler A.Ö., Yücesan Z., Demirci A., Yavuz H., Oktan E., "Natural Tree Collectives Of Pure Oriental Spruce [Picea Orientalis (L.) Link] On Mountain Forests In Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.28, pp.295-302, 2007
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Oktan E., "Cohort structures of high mountain forests in northeast Turkey: Case study of Kavron Valley", Journal of Kastamonu University Faculty of Forestry, vol.18, pp.11-21, 2018
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Oktan E., Bayraktar A., Şafak T., "Effects of different greenhouse media and hormones on Propagation by Cutting of Weigela floribunda and Spiraea x vanhouttei", Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, vol.19, pp.27-34, 2018
Üçler A.Ö., Arpacı M. , "Balıkesir-Burhaniye yöresi fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında bazı fizyografik etmenlerle çap, boy ve kozalak özellikleri arasındaki ilişkiler", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.218-227, 2017 (Link)
Gül A.U., Üçler A.Ö., Gümüş C., Yücesan Z., " Optimising Anatolian Black Pine (Pinus nigra) and Turkish Red Pine (Pinus brutia) seedling production in state forest nurseries of Turkey", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, no.2, pp.247-255, 2017
Yücesan Z. , Üçler A.Ö., Oktan E., "Yüksek Dağ Ormanlarında Doğal Gençleşme Süreçlerinin Fırtına Vadisi Örneklemeleriyle Analizi", Orman Mühendisliği , cilt.51, ss.14-20, 2014
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Oktan E., "Yüksek Dağ Ormanı Kavramının Farklı Bir Bakış Açısıyla Analizi: Fırtına Vadisi Örneği", Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.191-198, 2014
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Oktan E., "Fırtına Vadisi Yüksek Dağ Ormanlarında Stabilite Ve Meşcere Değeri", Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.117-128, 2013
Üçler A.Ö., Yücesan Z., Oktan E., Demirci A., Yavuz H., Gül A.U., "Examining Some Functional Charecteristics In Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea Orientalis (L.) Link) Stands In Turkey", Kastamonu Üni., Orman Fakultesi Dergisi, vol.11, pp.209-218, 2011
Ölmez Z., Yahyaoğlu Z., Üçler A.Ö., "Effects Of H2so4, Kno3 And Ga3 Treatments On Germination Of Caper (Capparis Ovata Desf) Seeds", Pakistan Journal of Biological Science, vol.7, pp.879-882, 2004
Olmez Z., Ucler A.O., Yahyaoglu Z., "Effects Of Stratification And Chemical Treatments On Germination Of Caper (Capparis Ovata Desf.) Seeds", Agricoltura Mediterranea, vol.134, pp.101-106, 2004
Üçler A.Ö., Parlak S. , Yücesan Z., "Effects Of The Different Treatments On The Rooting Ability Of The Semi Hardwood Cuttings Of The Kiwifruit (Actinidia Deliciosa A.Chev)", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.28, pp.195-201, 2004
Acar H.H., Üçler A.Ö., Ölmez Z., "Artvin Yöresi Orman Yol Şevlerinde Doğal Olarak Bulunan Kapari (Capparis ovata Desf.)nin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler,", Ekoloji-Çevre Der.,, ss.1-4, 2002
Ucler A.O., Acar C., Olmez Z., Acar H.H., "The Effect Of Some Factors On The Growth Of Caper Shrub Naturally Distributed On The Forest Road Slopes In Artvin District Of Turkey", Research Bulletin of The Panjab University, vol.52, pp.127-134, 2002
Üçler A.Ö., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Tesis Edilen Larix Ssp. Orijin Denemelerinin Oniki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi", İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, cilt.53, ss.97-111, 2002
Turna I., Ucler A.O., Yahyaoglu Z., "Genetic Analysis Of Isoenzyme Variation In Cilician Fir (Abies Cilicica Carr)", Research Bulletin, vol.51, pp.99-107, 2001
Üçler A.Ö., Mollamehmetoğlu N., "In Vitro Plantlet Regeneration From Mature Embryos Of Linden (Tilia Platyphyllos Scop.) And Multiplication Of Its Buds", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.25, pp.181-186, 2001
Üçler A.Ö., Demirci A., Ölmez Z., Güner S., "Artvin-Kafkasör Yöresindeki Bir Ladin (Picea Orientalis L.Link.)-Göknar (Abies Nordmanniana Spach.) Karışık Meşceresinde Gençleştirmenin İrdelenmesi", KÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, ss.36-42, 2001
Üçler A.Ö., Yahyaoğlu Z. , Güneş İ. , "Sürgün Çoğaltılması Ile İn Vitro’Da Elde Edilen Kivi (Actinidia Chinensis Planch.) Sürgünlerinin Farklı Yöntemlerle Köklendirilmesi Üzerine Bir Çalışma", KÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.10-17, 1998
Yahyaoğlu Z. , Üçler A.Ö., "Kafkas Ihlamuru (Tilia Rubra Dc.)Embriyolarından İn Vitro Koşullarda Fidan Elde Edilmesi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.19, pp.231-235, 1995
Genç M., Ucler A.O., "Influence Of Differences In Transplanting Time And Seedling Size On Shoot Formation In Oriental Spruce", Research Bulletin (Science), Panjab University, vol.45, pp.49-53, 1995
Üçler A.Ö., "Sarıçam (Pinus Silvestris L.), Karaçam (Pinus Nigra Arn.Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe) Ve Halepçamı (Pinus Halepensis Mill.)’Nda Tohum Büyüklüğü Ve Ağırlığının Çimlenme Yüzdesi, Fidan Boyu Ve Fidan Kalitesine Etkisi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.15, pp.999-1010, 1991
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Üçler A.Ö., Sanci S., "Effects of Rooting Media, Genotype and IBA Treatment on Rooting of Adventitious Hardwood Stem Cuttings of Tilia platyphyllos", 4 th International Non-Wood Forest Products Symposium, BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.26-26
Bayraktar A., Atar F., Karapinar S., Üçler A.Ö., "Effects of Cutting Types and IBA Treatment on Propagation by Hardwood Cuttings of Tilia platyphyllos", 4th Non-Wood Forest Products Symposium, BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.23-23
Üçler A.Ö., Yücesan Z., Oktan E., Ağirman Ö., "A Study on Success of Different Grafting Methods for Grafted Plant Production of Tilia platyphyllos", 4 th International Non-Wood Forest Products Symposium, BURSA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.27-27
Üçler A.Ö., Yücesan Z., Oktan E., "The future of industrial plantations in renewable energy production and some opinions on the perspective of Turkey.", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.59-59
Özel H.B., Varol T., Üçler A.Ö., Oktan E., Yücesan Z., "The effect of drought on growth of natural juvenilities of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) by using standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI) in Bartın-Kumluca region.", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.54-54
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Oktan E., "Analysis of Sustainability in High Mountain Forests", Ecology Symposium (ECOLOGY 2017), KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.39-39
Oktan E., Yücesan Z., Üçler A.Ö., Yürük Ö., Atar N., "Role and Importance of Degraded Forests in Sustainable Natural Resource Management", Ecology Symposium (ECOLOGY 2017), KAYSERİ, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 13 Temmuz 2017, pp.293-293
Ak N., Yücesan Z., Özyurt G., Oktan E., Üçler A.Ö., "Ecological and Economical Importance of Studying Propagation Techniques of Strawberry Tree (Arbutus unedo).", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.21-21
Oktan E., Üçler A.Ö., Yücesan Z., "Türkiye ormancılığında doğal varlıkların korunması: Anıt ağaç örneği. ", 1st International Turkish World Engineering and Science Congres, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.327-327
Özyurt G., Yücesan Z., Ak N., Oktan E., Üçler A.Ö., ". Ecological and Economical Importance of Studying Propagation Techniques of Common Hawthorn (Ctrataegus monogyna)", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.19-19
Atar N., Oktan E., Üçler A.Ö., Yücesan Z., "The importance of using tissue culture and cutting propagation techniques in monumental trees in terms of climate change. ", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.131-131
Atar N., Oktan E., Üçler A.Ö., Yücesan Z., "Effects of IBA on the Rooting Ability of Softwood Myrtle (Myrtus communis L.) Cuttings", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.312-312
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Oktan E., Uçak Ö., Karapınar S., "Assessment of Natural and Artificial Regeneration in Burned Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Stand: Case Study of Adana Region", International Forestry Symposium 2016, KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, vol.1, pp.982-986
Oktan E., Üçler A.Ö., Yücesan Z., "Classification Criteria of Old-Growth Forests", International Forestry Symposium 2016, KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, vol.1, pp.90-90
Yücesan Z., Oktan E., Üçler A.Ö., Berker E., "Analysis of vitality and growth form class of natural young generation’s in a beech stand in Düzköy district", 10th International Beech Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 1-6 Eylül 2015, vol.1, pp.5-5
Oktan E., Yücesan Z., Üçler A.Ö., "Doğal Yaşlı ormanların Envanteri", 2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 2015, ss.171-186
Acar C., Acar H., Üçler A.Ö., "Kırsal peyzaj Öğelerinin Rekreatif Kullanımdaki Etkinliği ve Geliştirilmesi üzerine Görüş ve Düşünceler", 2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 2015, ss.289-300
Üçler A.Ö., Acar C., "Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımdaki İşlevleri ve Planlanmasındaki Yaklaşımlar", 2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 2015, ss.277-288
Oktan E., Üçler A.Ö., Yücesan Z., "Rehabilitation Of Burned Forest Area In Arid And Semi Arid Regions: Serik-Taşağıl Region Case", International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, KAZAKISTAN, 8-12 Haziran 2015, pp.68-68
Üçler A.Ö., Yücesan Z., Oktan E., "Evaluation Of Rehabilitation Action Plan (2006-2015) Of Juniper Forests In Turkey", International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration of Degraded Forest, Astana, KAZAKISTAN, 8-12 Haziran 2015, pp.28-28
Üçler A.Ö., Genç Erdoğan H., Feyzioğlu F., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Odun Dışı Bitkisel Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Hedef Odunsu Türler Ve Bunların Islahı Ve Yetiştirilmesi Üzerine Görüş Ve Yaklaşımlar", 2023 e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2013, ss.287-302
Üçler A.Ö., "Yenilenebilir Enerji Üretiminde Hızlı Gelişen Tür Endüstriyel Plantasyonların Rolü Ve Geleceği", 2023 e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-27 Kasım 2011, ss.175-184
Üçler A.Ö., Tuncer A., "Morphogenetic Studies On Natural European Aspen (Populus Tremula L.) Populations In Giresun-Sebinkarahisar District Of Turkey", International Poplar Symposium V, Orvietto, ITALYA, 20-25 Eylül 2010, pp.36-36
Üçler A.Ö., Kadioğlu M.D., "Effect Of Different Seed Collection-Sowing Date And Sowing Media On Germination In The Caucasian Linden (Tilia Rubra Dc.).", The 1st International Symposium on Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, vol.1, pp.252-263
Yücesan Z., Oktan E., Üçler A.Ö., Özçelik S. , "Determining The Morphological Variations Of Cones And Seeds In Sampled Trees Of Juniper (Juniperus Excelsa Bieb.) Stands In Anamur-Mersin.", The 1st International Symposium on Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, vol.1, pp.310-323
Turna İ., Üçler A.Ö., Karatay H. , "Euphrates Poplar’S (Populus Euphratica Olivier) Production And Application Techniques In Turkey", International Poplar Symposium V, Orvietto, ITALYA, 20-25 Eylül 2010, pp.221-221
Üçler A.Ö., Genç Erdoğan H., Genç G., "Relationships Between Seed Collection Date Seed Viability And Seed Storage By Tetrazolium Testing In Acer Cappadocicum Gleditsch.", The 1st International Symposium on Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, vol.1, pp.300-309
Üçler A.Ö., Yücesan Z., Demirci A., Yavuz H., Oktan E., "Determining Functional Classification Of The Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea Orientalis (L.) Link) Stands On Mountain Forests In Turkey", Mountain Forests in a Changing World, International Conference, Vienna, AVUSTURYA, 2-4 Nisan 2008, pp.54-54
Turna İ., Altun L., Üçler A.Ö., Tazegün T. , "Kurak Ve Yarıkurak Bölge Ağaçlandırmalarının Genel Değerlendirmesi", Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2006, cilt.I, ss.33-41
Demirci A., Üçler A.Ö., Özkan Z.C., Oktan E., Yücesan Z., "Giresun Yöresinin Anıt Ağaçları, Anıt Meşcereleri Ve Doğal Yaşlı Ormanları", Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2005, ss.55-57
Demirci A., Üçler A.Ö., Özkan Z.C., Yücesan Z., Oktan E., "Giresun Yöresinde Korunması Gereken Su Öğeleri", Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2005, ss.157-166
Demirci A., Üçler A.Ö., Oktan E., Yücesan Z., "Doğal Ormanlarda Silvikültür, Biyolojik Çeşitlilik Ve Sürdürülebilirlik", 1. Çevre ve Ormancılık Şurası , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2005, cilt.2, ss.350-354
Üçler A.Ö., Demirci A., Yücesan Z., Oktan E., "Yüksek Dağlık Alanlardaki Ormanların Önemi Ve Sürdürülebilirliği", 1. Çevre ve Ormancılık Şurası , ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2005, cilt.4, ss.1416-1420
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Demirci A., Yavuz H., Oktan E., "Subalpin Zondaki Saf Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinin Meşcere Değer Sınıfları Ile Çap Basamaklarına Bağlı Biyolojik Çeşitlilik Değerlerinin Kıyaslanması", Ladin Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2005, cilt.I, ss.380-389
Oktan E., Demirci A., Üçler A.Ö., Yavuz H., Yücesan Z., "Saf Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link.) Ormanlarında Meşcere Kuruluşlarının İrdelenmesi", Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2005, cilt.I, ss.369-379
Üçler A.Ö., Bolat İ. , "Tirebolu-Akılbaba Yöresi Alpin Zon Kuşağındaki Saf Doğu Ladini Ormanlarından Örneklenen Kozalak Ve Tohumlarda Morfolojik Varyasyonlar", Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2005, cilt.I, ss.417-427
Olmez Z. , Yahyaoglu Z., Ucler A.O., "An Evaluation Of Caper (Capparis Ovate Desf.) On Erosion Control Areas In Artvin, Turkey", AGROENVIRON 2004, Udine, ITALYA, 20-24 Ekim 2004, pp.517-523
Yücesan Z., Üçler A.Ö., Demirci A., Yavuz H., Oktan E., "Determining The Stand Quality Values Of The Pure Oriental Spruce (Picea Orientalis L. Link) Forests In The Subalpine Zone In Turkey", Decision Support for Multiple Purpose Forestry, Vienna, AVUSTURYA, 23-25 Nisan 2003, pp.45-45
Üçler A.Ö., Yücesan Z., Oktan E., "Yüksek Dağ Ormanlarının Yapısı, Fonksiyonları, Ekolojik Ve Silvikültürel Temelleri", Türkiye Dağları I.Ulusal Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2002, no.183 Orm. Bak. Yayını, ss.406-412
Üçler A.Ö., "Alpin Kuşak Ağaçlandırmaları Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Uygulamaları İçin Yaklaşımlar", II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2002, cilt.II, ss.438-445
Demirci A., Üçler A.Ö., Yavuz H., Oktan E., Yücesan Z., "Establishment Of The Stand Structures Of Pure Oriental Spruce (Picea Orientalis (L.) Link.) Stands By The Homogeneity Indexes", Third Balkan Scientific Conference, Study, conservation and utilisation of the forest resources, Sofia, BULGARISTAN, 2-6 Ekim 2001, vol.1, pp.350-357
Üçler A.Ö., Demirci A., Yücesan Z., "Current Status Of The Mountain Forests In Mediterranean Region Of Turkey And Regenetation Problems", Le Deuxième Colloque International : Le Genévrier Thurifère (Juniperus thurifera L.) et les Forêts d’Altitude dans les Montagnes du Pourtour Méditerranéen, Marrakech, FAS, 17-21 Nisan 2001, pp.28-28
Üçler A.Ö., Demirci A., Yavuz H., Yücesan Z., Oktan E., "Functional Assessments Of Pure Oriental Spruce (Picea Orientalis L. Link.) Stands In The Giresun District Of Turkey", Third Balkan Scientific Conference, Study, conservation and utilisation of the forest resources, Sofia, BULGARISTAN, 2-6 Ekim 2001, vol.1, pp.358-368
Ucler A.O., Demirci A., "Silvicultural Evaluation And General Structure Of Juniper Forests Of Turkey", International Symposium on Management of Juniper Forests : Looknig for Methods, Techniques and Solutions, OSH, KIRGIZISTAN, 6-11 Ağustos 2000, pp.112-117
Üçler A.Ö., Parlak S. , "Kivi (Actinidia Delicosa A. Chev)’De Dilciksiz Aşı Metoduyla Fidan Üretiminde Farklı İşlemlerin Aşı Başarısına Etkisi", II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2000, ss.19-19
Demirci A., Üçler A.Ö., Yücesan Z., Oktan E., "Utilizing The Oriental Spruce Forests According To Their Functions In Turkey", International Conference on Forest Ecosystems-Ecology, Conservation and Sustainable Management, Chengdu, Sichuan, ÇIN HALK CUM., 15-21 Ağustos 2000, pp.28-28
Üçler A.Ö., Demirci A., Özkan Z.C., "The Importance And The Location Of The East Blacksea Region For Conservation Of Forest Genetic Resources In Turkey", International Conference on Forest Ecosystems-Ecology, Conservation and Sustainable Management, Chengdu, Sichuan, ÇIN HALK CUM., 15-21 Ağustos 2000, pp.24-24
Üçler A.Ö., Gülcü S., Bilir N., "Anadolu Karaçamı (Pinus Nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.) Ve Kızılçam (Pinus Brutia Ten.)’Da Tohum Kaynağı-Morfolojik Fidan Kalitesi İlişkileri", II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2000, ss.45-45
Üçler A.Ö., Gülcü S., "Isparta Göller Yöresi Doğal Anadolu Karaçamı (Pinus Nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.) Alanlarından Örneklenen Bazı Populasyonlarda Kozalak Ve Tohum Morfololjisi Varyasyonları", 1 st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 1999, pp.332-340
Üçler A.Ö., "Doğu Karadeniz Bölgesinin Hızlı Gelişen Türler Bakımından Potansiyeli Ve Gelecekteki Uygulamalar İçin Bazı Öneriler", Wokshop, Hızlı Gelişen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak Çalışmalar, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Aralık 1998, no.83 Or. Bak. Yayını, ss.233-238
Üçler A.Ö., Altaş Y., Olmez Z. , "Arvin Yöresi Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrol Çalışmalarının Gerçekleşme Durumu Ve Karşılaşılan Sorunlar", Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 1998, no.458 İÜ O.Fak Yay., ss.379-384
Yahyaoglu Z., Üçler A.Ö., Turna İ., "Genetic Analysis Of Isoenzyme In Cilicician Fir (Abies Cilicica Barr.)", International Symposium In Situ Conservation of Plant Genetic Diversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Kasım 1996, pp.7-7
Yahyaoglu Z., Üçler A.Ö., "Farklı Yöntemlerle Üretilen Bir Yaşlı Kuşburnu (Rosa Canina L.) Fidanlarında Bazı Fidan Özelliklerinin Karşılaştırılması", Kuşburnu Sempozyumu , GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 5-6 Eylül 1996, ss.135-140
Genç M., Üçler A.Ö., Turna İ., Bilir N., "Doğu Ladininde Şaşırtma Zamanı Dikim Başarısı İlişkileri-5 Yıllık Sonuçlar", 1.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.4, ss.134-141
Yahyaoglu Z., Üçler A.Ö., Gümüş C. , "Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicileri Ve Ortamların Kuşburnu (Rosa Canina L.) Yeşil Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri", 1.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.4, ss.151-157
Yahyaoglu Z., Üçler A.Ö., "Titrek Kavak (Populus Tremula L.)’Da Farklı Ortetlerin İn Vitro’Da Sürgün Oluşturma Kapasitesi Ve Oluşan Sürgünlerin Köklendirilmesi", II.Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 1994, ss.76-76
Yahyaoglu Z., Genç M., Üçler A.Ö., Güneş İ. , "Bazı Sarıçam (Pinus Silvestris L.) Populasyonlarında Genetik Yapının Elektroforetik Yöntemlerle Analizi", II.Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 1994, ss.45-45
Yahyaoglu Z., Turna İ., Üçler A.Ö., "Doğu Ladini(Picea Orientalis L.)Populasyonlarında İzoenzim Analizleriyle Orijin Ayırımı", II.Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 1994, ss.77-77
Yahyaoglu Z., Genç M., Üçler A.Ö., Güneş İ. , "Bazı Sarıçam (Pinus Silvestris L.)Populasyonlarında Genetik Yapının Analizi", SDÜ VIII. Mühendislik Haftası, ISPARTA, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 1994, ss.36-36
Yahyaoglu Z., Genç M., Üçler A.Ö., "Türkiyede Ağaç Islahının Amacı Yeni Politika Ve İlkelerinin Belirlenmesi", 1. Ormancılık Şurası, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 1993, cilt.1, ss.661-667
Yahyaoğlu Z., Üçler A.Ö., "Kızılçam (Pinus Brutia Ten.)’Da Farklı Bap Ve Sakkaroz Konsantrasyonlarının İn Vitro Koşullarında Embriyo Gelişimi Üzerine Etkisi", Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-23 Ekim 1993, pp.273-279
Diğer Yayınlar
Üçler A.Ö., Turna İ., "Ağaçlandirma Tekniği Ktü Orman Fakültesi Ders Notları Yayın No:85 ", Ders Notu, ss.146, 2006
Üçler A.Ö., Turna İ., "Tohum Ve Fidanlik Tekniği Ktü Orman Fakültesi Ders Notları Yayın No:78", Ders Notu, ss.126, 2005
Üçler A.Ö., "Ağaçlandırma Projelerinde Etüdün Yeri Ve Önemi Ktü Orman Fakültesi Seminer Serisi No:7", Diger, ss.78-85, 2001
Üçler A.Ö., "Orman Genetik Kaynaklarının Korunmasında In Situ Korumanın Önemi Ktü Orman Fakültesi Seminer Serisi No:6", Diger, ss.76-82, 2000
Yahyaoglu Z., Genç M., Demirci A., Üçler A.Ö., Turna İ., "Türkiye'De Silvikültür Ve Ağaçlandırma Sorunları Ve Çözüm Önerileri Türkiye Ormancılık Raporu, Ktü Orman Fakültesi Yayın No:48", Teknik Rapor, ss.13-43, 1995
Desteklenen Projeler
"Tirebolu-Akılbaba Yöresi Subalpin Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşçerelerinde Tohum Kaynağı-Yetiştirme Ortamı-Fidan Morfolojisi İlişkisi", BAP Y.Lisans, 2004.113.001.7, Yönetici, 2007
"Çamlıhemşin-Fırtına Vadisi Dağlık Alanlardaki Saf ve Karışık Ormanların Meşçere Dinamiklerinin Tespiti", BAP Doktora, 2003.113.001.02, Yönetici, 2006
"Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini Ormanlarının Meşcere Kuruluşlarıyla Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler", TÜBITAK Projesi, TARP-2215, Yönetici, 2001
"Titrek Kavak (Populus tremula) ve Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra)’nun Doku Kültürü İle Üretilmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK TBGTAG-16, Araştırmacı, 1994
"Ülkemizdeki Saf Doğu Ladini Ormanlarında Meşcere Kuruluşları, Büyüme ve Artım İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler", TÜBITAK Projesi, TARP-2051, Araştırmacı, 2002
"Göller Yöresi Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana Lamb. Holmboe.)’nda Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik", BAP Doktora, 99.113.001.5, Yönetici, 2002
"Rize-İkizdere Vadisi Ormanlarının Yükselti Kuşaklarına Göre Meşçere Kuruluşları ve Silvilültürel Öneriler", BAP Doktora, 20.113.001.12, Yönetici, 2003
"Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Akçaağaç Türlerinin Tohumla Üretilmesi Üzerine Teknolojik Araştırmalar", BAP Doktora, 2005.113.001.1, Yönetici, 2008
"Torul Orman İşletme Müdürlüğü Doğal Yaşlı Orman Alanlarında Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Analizler", BAP Doktora, 2010.113.001.10, Yönetici, 2015
"Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata L.)’ın Doğal Yolla Gençleştirilmesi: Düzköy Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0.3-1209/2013-2016, Danışman, Devam Ediyor
"Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra DC. subsp caucasica) Tohumlarında Çimlenme Engelinin Giderilmesinde Farklı işlemlerin Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03.1715, Danışman, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Orman Mühendisleri Odası, , Üye, 01.11.1985 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
INTERNATIONAL 4th NON-WOOD FOREST PRODUCTS SYMPOSIUM-BURSA, Bursa, Ekim 2018
2023'E DOĞRU 4. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU ANTALYA, Antalya, Kasım 2017
INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM REHABILITATION & RESTORATION OF DEGRADED FOREST ASTANA-KAZAKHISTAN. 2015, Astana, Haziran 2015
2023'E DOĞRU 3.DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU ANTALYA, Antalya, Kasım 2015
2023'e DOĞRU 2.DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU ANTALYA, Antalya, Ekim 2013
THE 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND FORESTRY TRABZON, Trabzon, Kasım 2010
INTERNATIONAL POPLAR SYMPOSIUM V. ORVIETTO-ITALY, Rome, Mayıs 2010
MOUNTAIN FORESTS IN A CHANGING WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE. VIENNA-AUSTRIA, Vienna, Nisan 2008
THIRD BALKAN SCIENTIFIC CONFERENCE STUDY CONSERVATOIN AND UTILISATION OF THE FOREST RESOURCES. SOFIA-BULGARIA, Sofija, Haziran 2001
JUNIPER FORESTS:LOOKING FOR METHODS TECHNIQUES AND SOLUTIONS. OSH-KYRGIZISTAN, Osh, Ağustos 2000
INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN SITU CONSERVATION OF PLANT GENETIC DIVERSITY. ANTALYA-TURKEY, Antalya, Kasım 1996
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Forestry Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Journal of Environmental Biology, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Etkinlik Organizasyonu
4 th INTERNATIONAL NON-WOOD FOREST PRODUCTS SYMPOSIUM, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
THE 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND FORESTRY, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2010
LADİN SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ekim 2005
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi