Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şenel Çoruhlu T., "PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ CONCEPTIONS OF THE "CONDUCTION OF HEAT IN SOLIDS", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.16, pp.163-174, 2017 (Link)
Şenel Çoruhlu T., Çalik M., Çepni S., "Effect of conceptual change pedagogies on students' alternative conceptions of electricity resistance and electricity current", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.141-152, 2012 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., "The Impact of Guiding Materials on Students’ Conceptual Understanding: The Case of "What Is the Earth's Crust Composed of?"", Journal of Education and Training Studies , vol.5, pp.194-206, 2017 (Link)
Kirman Bilgin A., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., "THE EFFECT OF FIRE CONTEXT ON THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF STUDENTS:“THE HEAT-TEMPERATURE”", European Journal of Education Studies, vol.3, pp.339-359, 2017 (Link)
Şenel Çoruhlu T., Kirman Bilgin A., Er Nas S., "The Effect of Enriched Learning Environments on the Conceptual Understanding of Students:" The Erosion and Landslide".", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.248-260, 2016 (Link)
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Kirman Bilgin A., "The effect of fire context on the conceptual understanding of students: “Expansion-contraction”", Educational Research and Reviews, vol.11, pp.1973-1985. , 2016 (Link) (Abstract)
Şenel Çoruhlu T., Kirman Bilgin A., Er Nas S., "The Effect of Enriched Learning Environments on the Conceptual Understanding of Students: “The Erosion and Landslide”", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.248-260, 2016 (Link)
Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 5E MODELİNİN ÖĞRENCİ KAVRAMSAL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ASTRONOMİ ÖRNEĞİ", KASTAMONU UNIVERSITESI KASTAMONU EGITIM DERGISI, vol.24, pp.1785-1802, 2016 (Link)
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Kirman Bilgin A., "The effect of fire context on the conceptual understanding of students: expansion-contraction", Educational Research and Reviews, vol.11, pp.1978-1985, 2016 (Link)
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Keleş E., "Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.5, pp.104-132, 2016 (Link)
Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Karşılaşılan Öğretmen Problemleri ve Yanılgıları: Bir Özel durum Çalışması", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.8, ss.268-281, 2015 (Özet) (Abstract)
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., İpek Akbulut H., "Topluma hizmet uygulamaları dersinden yansımalar: Özel durum çalışması", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.27-43, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "Kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: “Kuyruklu Yıldız”, “Yıldız Kayması” ve “Meteor” örneği", Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.139-155, 2015 (Özet) (Abstract)
Çepni S., Şenel Çoruhlu T., "Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.343-369, 2014 (Özet) (Abstract)
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilim ve fen kavramları ile ilgili sahip oldukları görüşlerin araştırılması", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.29-37, 2012 (Özet) (Abstract)
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.25-37, 2011 (Özet) (Abstract)
Çepni S., Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., İpek Akbulut H., "Determınatıon of science and technology teachers’ views and problems about using alternative measurement and assessment techniques: ACase Study, ", Western Anatolia Journal of Educational Science, vol.1, pp.99-106, 2011 (Abstract)
Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "Reflection of an In-Service Education Course Program: Pedagogical Content Knowledge about alternative measurement and assessment techniques and Attitude Development", Elementary Education Online, vol.9, pp.1106-1121, 2010 (Özet) (Abstract)
Çepni S., Şenel Çoruhlu T., "Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.117-128, 2010 (Özet) (Abstract)
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fen ve teknoloji dersi proje tabanlı öğretim uygulamasında ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükler", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.43-59, 2010 (Özet) (Abstract)
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "5E Modelinin derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen materyalin etkililiğinin değerlendirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis, cilt.28, ss.93-104, 2010 (Özet) (Abstract)
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikaye yönteminin etkisi ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.93-104, 2009 (Özet) (Abstract)
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Çepni S., "Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği", Yüzüncü yıl üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.122-141, 2009 (Özet) (Abstract)
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Öğrencilerin Küresel Çevre Sorunlarına Bakışları Ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.11-25, 2009
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "5E modelinin derinleşme aşamasına ilişkin fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri: Trabzon ili örneği", Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.957-972, 2009 (Özet)
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Çepni S., "Fen ve teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programından yansımalar: Trabzon örneği.", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.2, no.-, ss.1-22, 2008 (Özet) (Abstract)
Yildirim N., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Ayas A., "öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermeye yönelik örnek bir etkinlik geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi", Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-22, 2007 (Özet) (Abstract)
Er Nas S., Çepni S., Yildirim N., Şenel Çoruhlu T., "Çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi: Asit baz örneği", Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-17, 2007 (Özet) (Abstract)
Şenel Çoruhlu T., Çepni S., Yildirim N., Er Nas S., "Süreç odaklı değerlendirmede kullanılabilecek bir analitik rubriğin geliştirilmesi: Yaşamımızdaki elektrik ünitesi örneği", Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2007 (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Er Nas S., Çalik M., Şenel Çoruhlu T., Pehlevan M. , Koç F. , "Preparing a science experiments guidebook for secondary school mainstreamed students with learning disabilities: a case of “Earth And Universe” learning field", 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.64-64 (Link)
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., İpek Akbulut H., "Reflections of primary school teacher candidates' on drawings of their some concepts in the "The World and the Universe" learning area", 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education , AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.59-59 (Link)
İpek Akbulut H., Şenel Çoruhlu T., "Science teacher candidates' opinions about global warming", 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.66-66 (Link)
Şenel Çoruhlu T., "“Bilim, Teknoloji ve Toplum” dersinden yansımalar: Bir özel durum çalışması", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu , ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.189-189 (Link)
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Çalik M., Ergül C. , Tatli Z., Pehlevan M. , "Ortaokul öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik fen deneyleri kılavuzunun hazırlanması: “Canlılar ve Hayat” öğrenme alanı örneği", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu , ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.188-189 (Link)
Karal Eyüpoğlu I.S. , Şenel Çoruhlu T., "Student Teachers’ Subject Matter Knowledge on the Basic Forces of Nature", III. International Eurasian Educational Research Congress, TRABZON, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.1109-1110 (Link)
Şenel Çoruhlu T., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının “Isının Işıma yoluyla yayılması” konusunda sahip oldukları görüşlerinin belirlenmesi", III. International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, vol.-, no.-, pp.1053-1054
Şenel Çoruhlu T., Karal Eyüpoğlu I.S. , "Fen bilgisi öğretmen adaylarının “Isının konveksiyon yoluyla yayılması” konusunda sahip oldukları görüşlerinin belirlenmesi", International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, vol.-, no.-, pp.48-48 (Link)
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Kirman Bilgin A., "“Yer kabuğundaki yer altı ve yer üstü suları” konusunda geliştirilen rehber materyallerin etkililiğinin değerlendirilmesi", XII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.181-181
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., "OKS ve SBS’deki Fen ve Teknoloji Soru içeriğinin Öğretmen görüşlerine göre incelenmesi,", IX. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, , İZMİR, TÜRKIYE, 23-23 Eylül 2010, ss.1-12
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Çepni S., "Kavram yanılgılarını gidermeye yönelik materyal geliştirme: ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesi örneği", , 3. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, pp.1-11
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik düşünceleri ve bu teknolojileri kullanma durumları", 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, pp.1-12
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Çepni S., "Özel öğretim yöntemleri II dersi uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilen analitik puanlama anahtarının değerlendirilmesi", Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2009, ss.421-429
Yildirim N., Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Ayas A., "Dengeye derişimin etkisi ile ilgili kavram yanılgıları ve bu yanılgıları gidermeye yönelik çalışma yaprağı", 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Kimya Eğitiminde Yeni Ufuklar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2007, ss.74-75
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Yildirim N., "Kimya öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim yapma nedenleri ve beklentileri", 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Kimya Eğitiminde Yeni Ufuklar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Haziran 2007, ss.128-129
Şahin Ç. , Şenel Çoruhlu T., İpek Akbulut H., "Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi: Çalışma- II", XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Nas H., "Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik düşünceleri ve bu teknolojileri kullanma yeterlilikleri,", 7th International Educational Technology Conference, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Mayıs 2007, vol.1, pp.284-288
Er Nas S., Yildirim N., Şenel Çoruhlu T., "Kimya öğretmenliği adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik düşünceleri ve bu teknolojileri kullanma yeterlilikleri", 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Kimya Eğitiminde Yeni Ufuklar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2007, ss.121-122
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Çepni S., "Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme" dersinin bölümler arası uygulamada farklılıklarının sebeplerinin belirlenmesi", I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2007, pp.1-13 (Link)
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., "Fen öğretiminde çalışma yaprağı ve bilgisayar destekli materyal kullanımının öğrencilerin duyuşsal öğrenme alanı üzerine etkileri", 7th International Educational Technology Conference, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Mayıs 2007, vol.1, pp.594-599
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şenel Çoruhlu T., "İlkokul Programında Yer Alan Kimya Konularına İlişkin Genel Bilgiler, Özellikleri, Günlük Hayattaki Karşılıkları ve Kullanım Alanları", İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Ayvacı, H. Ş., Ed., Pegem Akademi , Ankara, ss.200-239, 2018
Çepni S., Kurnaz M.A., Şenel Çoruhlu T., "Fen ve Teknoloji- Fizik Öğretmenleri için) Öğretim Programları Temelinde Yer ve Gök Bilimleri", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi