Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Engelli Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma ", TÜBITAK Projesi, 118R017, Yönetici, Devam Ediyor
"Ortaokul öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik fen deneyleri kılavuzunun hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 116R013, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İlköğretim 5. Sınıf 'Yer Kabuğunun Gizemi' Ünitesi Kapsamında 5E Modeline Uygun Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiğinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 12462, Yönetici, 2016
"REACT modeline uygun geliştirilen rehber materyallerin etkililiğinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 12502, Araştırmacı, 2015
"Alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik hizmet içi kursunun ve alternatif ölçme değerlendirme formlarının etkin olarak kullanılmasında web tabanlı yaklaşımın öğretmen-öğrenci-veli açısından etkililiğinin değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 109K571, , 2013
" İlköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi öğretim programına yönelik beyin temelli öğrenmeye dayalı web destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.116.007, , 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi