Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi , 2013 - 2018
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi , 2005 - 2013
VERDİĞİ DERSLER
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2017-2018
Sosyo bilimsel Konuların Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Ortamları , Yüksek Lisans, 2017-2018
Genel Fizik , Lisans, 2017-2018
Birleştirilmiş sınıflarda Fen Öğretimi , Yüksek Lisans, 2017-2018
Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans, 2017-2018
Bilim, Teknoloji ve Toplum , Lisans, 2017-2018
Trafik ve İlkyardım, Lisans, 2016-2017
Fen ve Teknoloji Öğretimi II, Lisans, 2016-2017
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2016-2017
Okul Deneyimi , Lisans, 2016-2017
Sınıf Ögretmenligi Eğitiminde Proje Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Fen ve Teknoloji Öğretimi I, Lisans, 2015-2016
Genel Fizik, Lisans, 2015-2016
Egitiminde Süreç Degerlendirme ve Kavramsal Degisim Yüksek Lisans, Yüksek Lisans, 2014-2015
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, İlkokul Çağındaki Üstün Yetenekli Öğrencilerin İstendik Özelliklerinin Öğrenme Ortamına Yansımaları , Amasya Üniversitesi , Temmuz, 2017
Tez Savunma, Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mayıs, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi