Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Nemli G., Ayan E., Ay N., Tiryaki S., "Utilization Potential of Waste Wood Subjected to Insect and Fungi Degradation for Particleboard Manufacturing", EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS, vol.76, pp.759-766, 2018
Aydin A., Tiryaki S., "Impact of Performance Appraisal on Employee Motivation and Productivity in Turkish Forest Products Industry: A Structural Equation Modeling Analysis", DRVNA INDUSTRIJA, vol.69, pp.101-111, 2018
Akyüz İ., Özşahin Ş., Tiryaki S., Aydın A., "AN APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR MODELING FORMALDEHYDE EMISSION BASED ON PROCESS PARAMETERS IN PARTICLEBOARD MANUFACTURING PROCESS ", CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY, vol.19, pp.1449-1458, 2017
Tiryaki S., Aras U., Kalaycioğlu H., Erişir E., Aydin A., "PREDICTIVE MODELS FOR MODULUS OF RUPTURE AND MODULUS OF ELASTICITY OF PARTICLEBOARD MANUFACTURED IN DIFFERENT PRESSING CONDITIONS", HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, vol.36, pp.623-634, 2017
Bardak S., Nemli G., Tiryaki S., "THE INFLUENCE OF RAW MATERIAL GROWTH REGION, ANATOMICAL STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF WOOD ON THE QUALITY PROPERTIES OF PARTICLEBOARDS", MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA, vol.19, pp.363-372, 2017
Tiryaki S., Özşahin Ş., Aydin A., "EMPLOYING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR MINIMIZING SURFACE ROUGHNESS AND POWER CONSUMPTION İN ABRASIVE MACHINING OF WOOD", EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS, vol.75, pp.347-358, 2017
Bardak S., Tiryaki S., Bardak T., Aydın A., "PREDICTIVE PERFORMANCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODELS IN PREDICTING ADHESIVE BONDING STRENGTH OF WOOD", STRENGTH OF MATERIALS, vol.48, pp.811-824, 2016 (Link)
Bardak S., Tiryaki S., Nemli G., Aydin A., "Investigation and neural network prediction of wood bonding quality based on pressing conditions", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, vol.68, pp.115-123, 2016
Akyüz İ., Ersen N., Tiryaki S., "CONSUMER PREFERENCES FOR FLOORING IN TURKEY IN TERMS OF PURCHASING AND USE", DREWNO, vol.59, pp.131-146, 2016 (Link)
Tiryaki S., Bardak S., Aydin A., Nemli G., "ANALYSIS OF VOLUMETRIC SWELLING AND SHRINKAGE OF HEAT TREATED WOODS: EXPERIMENTAL AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELING APPROACH", MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA, vol.18, pp.477-492, 2016 (Link)
Tiryaki S., Malkoçoğlu A., Özşahin Ş., "ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELING TO PREDICT OPTIMUM POWER CONSUMPTION IN WOOD MACHINING", DREWNO, vol.59, pp.109-125, 2016 (Link)
Tiryaki S., Hamzaçebi C., Malkoçoğlu A., "Evaluation of process parameters for lower surface roughness in wood machining by using Taguchi design methodology", EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS, vol.73, pp.537-545, 2015
Okan O.T., Deniz İ., Tiryaki S., "Application of artificial neural networks for predicting tensile index and brightness in bleaching pulp", MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA, vol.17, pp.571-584, 2015 (Link)
Tiryaki S., Bardak S., Bardak T., "Experimental investigation and prediction of bonding strength of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) bonded with polyvinyl acetate adhesive", JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.29, pp.2521-2536, 2015 (Link)
Tiryaki S., Hamzaçebi C., "Predicting modulus of rupture (MOR) and modulus of elasticity (MOE) of heat treated woods by artificial neural networks", MEASUREMENT, vol.49, pp.266-274, 2014 (Link)
Tiryaki S., Özşahin Ş., Yıldırım İ., "Comparison of artificial neural network and multiple linear regression models to predict optimum bonding strength of heat treated woods", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, vol.55, pp.29-36, 2014 (Link)
Tiryaki S., Aydın A., "An artificial neural network model for predicting compression strength of heat treated woods and comparison with a multiple linear regression model", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.62, pp.102-108, 2014 (Link)
Tiryaki S., Malkoçoğlu A., Özşahin Ş., "Using artificial neural networks for modeling surface roughness of wood in machining process", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.66, pp.329-335, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bardak S. , Tiryaki S., Bardak T., Aydin A., "Polivinilasetat tutkalı ile yapıştırılmış Doğu kayını (Fagus orientalis lipsky) ve Doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) odunlarının yapışma performansı üzerine suda bekletme faktörlerinin etkilerinin araştırılması", ENGINEERING SCIENCES , cilt.12, ss.90-96, 2017
Üçüncü K., Aydin A., Tiryaki S., "ISITILAN BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN RUTUBETİ DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ", Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.632-645, 2017
Aydin A., Tiryaki S., "Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma (KTÜ örneği)", Kastamonu Orman Fak. Dergisi, vol.17, pp.715-722, 2017
Aydin A., Tiryaki S., "Investigation Of Performance On Forest Products İndustry With Performance Appraisal System", Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, vol.17, pp.394-403, 2017
Akyüz K.C., Yildirim İ., Tiryaki S., Tugay T., Akyüz İ., Ersen N., "Küçük ve orta ölçekli mobilya sanayi işletmelerinde stok yönetim modellerinin incelenmesi", DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK DERGİSİ, cilt.12, ss.19-26, 2016
Tiryaki S., Bardak S. , Aydin A., "Modeling of wood bonding strength based on soaking temperature and soaking time by means of artificial neural networks", INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING, cilt.4, ss.153-157, 2016
Üçüncü K., Aydin A., Tiryaki S., "Kestane (Castanea sativa Mill.) odununun adsorpsiyon özellikleri", ELECTRONIC JOURNAL OF VOCATIONAL COLLEGES, cilt.Aralık , ss.33-42, 2016
Aydin A., Üçüncü K., Tiryaki S., "Application of Total Quality Management Practices in Turkish Forest Product Industry", PROLİNGO, vol.11, pp.705-713, 2015 (Link)
Üçüncü K., Aydin A., Tiryaki S., "KAPALI MEKANLARDA İNSAN FAKTÖRÜ VE ODUN ESASLI MALZEMELERİN HAVANIN BAĞIL NEMİNE ETKİSİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.3, ss.533-540, 2015
Aydin A., Tiryaki S., "MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETSEL UYGULAMALAR", Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, cilt.14, ss.950-961, 2015
Tiryaki S., Aydin A., Üçüncü K., "TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE DIŞ TİCARET DURUMUNUN KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ", Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, cilt.14, ss.938-949, 2015
Aydın A., Tiryaki S., "Türkiye mobilya sanayinde toplam kalite yönetimi uygulamaları ve işgören performansı üzerine etkileri", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, cilt.11, ss.35-41, 2015
Aydin A., Tiryaki S., Üçüncü K., Yildirim İ., "ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE İŞYERİ GÜVENLİK İKLİMİ ALGISI", Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.3, ss.205-212, 2015
Tiryaki S., "Investigating the relationship between some mechanical properties and weight loss in heat treated woods", Journal of Polytechnic, cilt.18, ss.149-154, 2015 (Link)
Tiryaki S., "Odunun işlenmesinde yüzey pürüzlülüğü üzerine etkili faktörler", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.176-182, 2014 (Link)
Malkoçoğlu A., Özdemir T., Tiryaki S., "Vernikler, renklendiriciler ve boyalar: hangisini seçmeli", Mobilya Dekorasyon Dergisi, cilt.111, ss.198-212, 2012
Malkoçoğlu A., Tiryaki S., "Ağaç malzemelerin işlenme esasları", Mobilya Dekorasyon Dergisi, cilt.101, ss.158-174, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tiryaki S., Aydin A., Üçüncü K., "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Yongalevha Sektörünün Dış Ticaret Durumunun Analizi", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.18-18
Üçüncü K., Aydin A., Tiryaki S., "Isıtılan Bina İçi İklim Koşullarında Odun Rutubeti Değişiminin Deneysel İncelenmesi", 4.ULUSLARARASI MOBİLYA VE DEKORASYON KONGRESİ, DÜZCE, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, vol.2, pp.33-46
Üçüncü K., Aydin A., Tiryaki S., "Marmara Bölgesinde Bina İçi İklim Koşullarında Odun Rutubeti Değişiminin Analiz", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.810-819
Tiryaki S., Bardak S., Aydın A., "MODELING OF WOOD BONDING STRENGTH BASED ON SOAKING TEMPERATURE AND SOAKING TIME BY MEANS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS", 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY & SCIENCES, KONYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, pp.1128-1132
Bardak S., Tiryaki S., Bardak T., Aydın A., "POLİVİNİLASETAT TUTKALI İLE YAPIŞTIRILMIŞ DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky) VE DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) ODUNLARININ YAPIŞMA PERFORMANSI ÜZERİNE SUDA BEKLETME FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ", INTERNATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, pp.4-4
Aydın A. , Tiryaki S., "Analysis in terms of Demographic Characteristics of Occupational Health and Safety Practices in Forest Products Industry", International Multidisciplinary Congress of Eurasia , Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, vol.1, pp.552-558 (Link)
Üçüncü K., Aydın A. , Tiryaki S., "Adsorption Properties of Chestnut (Castanea sativa Mill.) Wood ", International Multidisciplinary Congress of Eurasia , Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, vol.2, pp.227-236 (Link)
Tiryaki S., Aydın A. , Üçüncü K., "Investigation of Working Environment in Terms of Ergonomic Factors in Forest Products Industry Enterprises ", International Multidisciplinary Congress of Eurasia , Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, vol.2, pp.673-681 (Link)
Aydın A., Tiryaki S., "INVESTIGATION OF PERFORMANCE ON FOREST PRODUCTS INDUSTRY WITH PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM", INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM, KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, pp.174-174
Aydın A. , Tiryaki S., "Mobilya endüstrisinde yönetsel uygulamalar", 3. ULUSAL MOBİLYA KONGRESİ, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2015, ss.23-28
Üçüncü K., Aydın A. , Tiryaki S., "Kapalı mekanlarda insan faktörü ve odun esaslı malzemelerin havanın bağıl nemine etkisi", 21. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, ISPARTA, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2015, ss.000-000
Aydın A. , Tiryaki S., Üçüncü K., Yıldırım İ., "Orman ürünleri sanayinde işyeri güvenlik iklimi algısı", 21. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, ISPARTA, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2015, ss.000-000
Tiryaki S., Aydın A. , Üçüncü K., "Türkiye mobilya sektörünün Avrupa Birliği sürecinde dış ticaret durumunun kümeleme analizi ile incelenmesi", 3. ULUSAL MOBİLYA KONGRESİ, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2015, ss.242-248
Aydın A., Üçüncü K., Tiryaki S., "Application on Total Quality Management Practices in Turkish Foresr Product Industry", The 10th International Conference “WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM” ICWSE 2015, Braşov, ROMANYA, 5-7 Kasım 2015, pp.769-777
Aydın A., Yıldırım İ., Tiryaki S., "Orman ürünleri sektörünün imalat sanayi içerisindeki durumunun verimlilik açısından değerlendirilmesi", 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 2015, ss.441-449
Aydin A., Tiryaki S., Üçüncü K., "Türkiye Orman Ürünleri Sanayiinin Dış Ticaret Yapısı ve Sektörel Projeksiyonu", IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.254-260
Üçüncü K., Tiryaki S., Aydın A., "Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinin Üniversiteden Beklenti Ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2014, ss.000-000
Üçüncü K., Aydın A., Tiryaki S., "Teknoloji dersliklerinde ergonomik aydınlatma", 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2014, ss.000-000
Tiryaki S., Okan O.T., Malkoçoğlu A., Deniz İ., "The use of some vegetable oils as wood finishing substances in furniture industry", International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, pp.939-946
Malkoçoğlu A., Özdemir T., Tiryaki S., "Doğu Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişen bazı sert ağaç türü odunlarının işlenme özellikleri", 2. Ulusal Mobilya Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2013, ss.39-48
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi