Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Perçin S., "Evaluating airline service quality using a combined fuzzy decision-making approach", JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, vol.68, pp.48-60, 2018
Perçin S., Min H., "Optimal Machine Tools Selection Using Quality Function Deployment And Fuzzy Multiple Objective Decision Making Approach", JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, vol.24, pp.163-174, 2013
Perçin S., Min H., "A Hybrid Quality Function Deployment And Fuzzy Decision-Making Methodology For The Optimal Selection Of Third-Party Logistics Service Providers", INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS-RESEARCH AND APPLICATIONS, vol.16, pp.380-397, 2013
Perçin S., Kahraman C., "An Integrated Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach For Six Sigma Project Selection", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, vol.3, pp.610-621, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Perçin S., Hacifettahoğlu Ö. , "Bütünleşik Entropi Ağırlık ve Topsis Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Ölçülmesi", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.565-582, 2018
Gök Kısa A.C., Perçin S., "Bütünleşik Entropi Ağırlık-Vikor Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü ", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, pp.1-14, 2018
Karakaya A., Ağazade S., Perçin S., "Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki", Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.4, pp.39-59, 2018 (Link)
Perçin S., Aldalou E., "Financial Performance Evaluation of Turkish Airline Companies Using Integrated fuzzy AHP fuzzy Topsis Model", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.583-598, 2018
Perçin S., Karakaya A., Ağazade S. , "Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki", Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.3, pp.85-103, 2017
Ağazade S. , Karakaya A. , Perçin S., "Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.29-56, 2017
Gök Kısa A.C., Perçin S., "Bütünleşik Bulanık DEMATEL-Bulanık VIKOR Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması", Journal of Yasar University, vol.12, pp.249-256, 2017
Gök Kısa A., Perçin S., "Elektronik Alışveriş (E-Alışveriş) Sitelerinin E-Hizmet Kalitesi Açısından Değerlendirilmesinde Dematel-AAS-Vikor Yaklaşımı", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, no.2, ss.131-144, 2016
Çakır S., Perçin S., Min H., "Evaluating the comparative efficiency of the postal services in OECD countries using context-dependent and measure-specific data envelopment analysis", Benchmarking: An International Journal, vol.22, pp.839-856, 2015
Ustasüleyman T., Perçin S., "Tedarik Zinciri Karmaşıklığının İşletme Performansına Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Yapısal Model Önerisi", Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-12, 2014
Perçin S., Çakır S., "Ab Ülkeleri’Nde Bütünleşik Entropi Ağırlık-Topsis Yöntemiyle Ar-Ge Performansının Ölçülmesi", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.32, no.1, ss.77-95, 2013
Perçin S., Gök A., "Erp Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı Aas-Topsis Yaklaşımı", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.8, no.2, ss.93-114, 2013
Perçin S., Çakır S., "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü", Ege Akademik Bakış, cilt.13, no.4, ss.449-459, 2013
Perçin S., Çakır S., "Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.27, no.1, ss.29-45, 2012
Perçin S., Karakaya A., "Bulanık Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye’De Bilişim Teknolojisi Firmalarının Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.33, no.2, ss.241-266, 2012
Perçin S., "Bulanık Ahs Ve Topsis Yaklaşımının Makine-Teçhizat Seçimine Uygulanması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, no.1, ss.169-184, 2012
Perçin S., Yakıcı Ayan T. , "Ar-Ge Projelerinin Seçiminde Grup Kararına Dayalı Bulanık Karar Verme Yaklaşımı", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, no.2, ss.237-255, 2012
Perçin S., Çakır S., "Kamu Şeker Fabrikalarında Etkinlik Ölçümü: Vza-Malmquist Tfv Uygulaması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, no.4, ss.49-64, 2012
Perçin S., Ustasüleyman T., "Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı İle Toplam Kalite Yönetimi (Tky) Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Önem Derecesinin Belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, no.1, ss.147-164, 2012
Perçin S., Yakıcı Ayan T. , "Ahs Ve Bulanık Promethee Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.29, no.2, ss.555-575, 2010
Perçin S., "Use Of Analytic Network Process In Selecting Knowledge Management Strategies", Management Research Review, vol.33, no.5, pp.452-471, 2010
Perçin S., Ustasüleyman T., "Kurumsal Kaynak Planlaması (Erp) Uygulamalarında Kritik Kontrol (Başarı) Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.28, no.1, ss.293-312, 2010
Perçin S., Ustasüleyman T., "Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Kalite Fonksiyon Göçerimi Yardımıyla Bakım Stratejisi Seçimi", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, no.2, ss.11-26, 2009
Perçin S., "Evaluation Of Third-Party Logistics (3pl) Providers By Using A Two-Phase Ahp And Topsis Methodology", Benchmarking: An International Journal, vol.16, no.5, pp.588-604, 2009
Perçin S., "Use Of Fuzzy Ahp For Evaluating The Benefits Of Information-Sharing Decisions In A Supply Chain", Journal of Enterprise Information Management, vol.21, no.3, pp.263-284, 2008
Perçin S., Yakıcı Ayan T. , "Measuring Efficiency Of Turkish Automotive Firms With The Fuzzy Dea Model", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.26, no.1, ss.99-109, 2008
Perçin S., "Fuzzy Multi-Criteria Risk-Benefit Analysis Of Business Process Outsourcing (Bpo)", Information Management & Computer Security, vol.16, no.3, pp.213-234, 2008
Perçin S., "Using The Anp Approach In Selecting And Benchmarking Erp Systems", Benchmarking: An International Journal, vol.15, no.5, pp.630-649, 2008
Perçin S., Ustasüleyman T., "Tekstil Ve Gıda Sektöründe Etkinlik Ölçümü: Vza-Malmquist Tfp Endeksi Uygulaması", İktisat İşletme ve Finans, vol.22, no.250, pp.154-171, 2007
Perçin S., Ustasüleyman T., "Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Kuruluş Yeri Seçimi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.3, ss.37-55, 2007
Perçin S., "An Application Of The Integrated Ahp-Pgp Model In Supplier Selection", Measuring Business Excellence, vol.10, no.4, pp.34-49, 2006
Perçin S., "İmalat Firmalarının Yeni Ürün Geliştirme Performansını Etkileyen Faktörler: Iso 1000 Firmalarına Yönelik Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, no.1, ss.357-376, 2006
Perçin S., Yakıcı Ayan T. , "Measuring Efficiency Of Commercial Banks In A Developing Economy: The Case Of Turkey", Investment Management and Financial Innovations, vol.3, no.2, pp.217-231, 2006
Perçin S., Ustasüleyman T., "Effects Of Manufacturing Capability Choices On Business Performance", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, no.1, ss.377-392, 2006
Perçin S., "İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ve Firmaların İhracat Performans Ölçülerine Göre Sınıflandırılmasındaki Rolü", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.9, no.1, ss.139-155, 2005
Perçin S., "Tedarik Zincirinin Zamana Dayalı Performansının Ölçülmesi: Türk Otomotiv Yan Sanayi Uygulaması", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.60, no.3, ss.173-194, 2005
Perçin S., Yakıcı Ayan T. , "A Structural Analysis Of The Determinants Of Export Performance: Evidence From Turkey", Innovative Marketing, vol.1, no.2, pp.106-120, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Perçin S., Bektash E., "Turizm Şirketlerinin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği", 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.236-236
Perçin S., Sönmez Ö., "Bütünleşik Entropi Ağırlık Ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi", 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.183-183
Perçin S., Aldalou E., "Financial Performance Evaluation of Turkish Airlines Companies Using Integrated Fuzzy AHP Fuzzy Topsis", 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.192-192
Çakır S., Perçin S., "Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Bilişim Firmalarında Etkinlik Ölçümü", Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, pp.278-283
Gök Kısa A., Perçin S., "Bütünleşik Bulanık Dematel-Bulanık Vikor Yaklaşımının Makine Seçimi Problemine Uygulanması", Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, pp.539-545
Gök Kısa A., Perçin S., "Gıda Sektöründe Performans Değerlendirmesinde Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.539-540
Çakır S., Perçin S., "Bulanık Shannon Entropi Yöntemiyle Veri Zarflama Analizinde Kullanılacak Girdi-Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2016, ss.53-53
Karakaya A., Ağazade S., Perçin S., "Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki", International Conference On Eurosian Economies 2015, Kazan, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, pp.699-708
Perçin S., Gök A.C., "Bütünleşik Entropi Ağırlık-VIKOR Yöntemi ile Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü", 15. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, ss.371-378
Perçin S., Karakaya A., Ağazade S., "Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki", International Conference On Eurosian Economies 2015, Kazan, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, pp.717-726
Perçin S., Ustasüleyman T., "Tedarik Zinciri Karmaşıklığının İşletme Performansına Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Yapısal Model Önerisi", 13.Ulusal İşletmecilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.323-331
Perçin S., Çakır S., "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü", 13.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, ss.69-79
Perçin S., Gök A., "Elektronik Alışveriş (E-Alışveriş) Sitelerinin E-Hizmet Kalitesi Açısından Değerlendirilmesinde Dematel-Aas-Vikor Yaklaşımı", 13.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, ss.355-365
Perçin S., Ustasüleyman T., Gök A., "Erp Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı Aas-Topsis Yaklaşımı", 12.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.327-337
Perçin S., Çakır S., "Bağlama-Dayalı Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü: Oecd Ülkeleri Posta İşletmelerinde Bir Uygulama", 12.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2012, ss.625-632
Perçin S., Çakır S., "Türk Şeker Fabrikaları Anonim Şirket’Ine Bağlı Fabrikalarda Dinamik Etkinlik Ölçümü: Malmquist-Tfv Endeksi Uygulaması", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 5-6 Temmuz 2011, ss.157-165
Perçin S., Ustasüleyman T., "Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Kalite Fonksiyon Göçerimi Yardımıyla Bakım Stratejisi Seçimi", 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2009, ss.47-52
Perçin S., Ustasüleyman T., "Kurumsal Kaynak Planlaması (Erp) Uygulamalarında Kritik Kontrol (Başarı) Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi", 9.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2009, ss.255-263
Perçin S., Ustasüleyman T., "Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Çevik Üretim Sistemlerinin Seçimi", 9.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2009, ss.213-221
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi