Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., Karadağ H., "Impacts of Forest Road Construction on Topsoil Erosion and Hydro-Physical Soil Properties in a Semi-Arid Mountainous Ecosystem in Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.28, pp.113-121, 2019 (Link)
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Land Use Conversion Effects Triggered by Tea Plantation on Landslide Occurrence and Soil Loss in Northeastern Anatolia, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.2933-2947, 2018
Gümüş S., "An Evaluation of Stakeholder Perception Differences in Forest Road Assessment Factors Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)", FORESTS, vol.8, no.165, pp.1-9, 2017 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., "A Cost-Efecticnes Appoach for Configuration of Feasible Skyline Yarder for Specific Forest Regions", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.4656-4662, 2017 (Link)
Acar H.H., Dursun E., Gulci S., Gümüş S., "Assesment of Road Network Planning by Using Gis-Based Multi-Criteria Evaluation for Conversion of Coppice Forest to High Forest.", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.2380-2388, 2017
Hacisalihoğlu S., Misir M., Misir N., Yücesan Z., Oktan E., Gümüş S., et al., "THE EFFECTS OF LAND USE CHANGE ON SOIL LOSS AND CARBON STOCK AMOUNTS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.6007-6016, 2017
Gümüş S., Türk Y., "A New Skid Trail Pattern Design for Farm Tractors Using Linear Programing and Geographical Information Systems", FORESTS, vol.7, no.306, pp.1-11, 2016 (Link)
Gümüş S. , Acar H.H., "Evaluation Of Consecutive Skylines Yarding And Gravity Skidding Systems In Primary Forest Transportation On Steep Terrain", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.213-218, 2010 (Link)
Gümüş S., "Constitution of the forest road evaluation form for Turkish forestry", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.5389-5394, 2009
Gümüş S., Aricak B., Enez K., Acar H.H., "Analysis Of Tree Damage Caused By Rockfall At Forest Road Construction Works", CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, vol.30, pp.151-158, 2009
Gümüş S., Acar H.H., Toksoy D., "Functional forest road network planning by consideration of environmental impact assessment for wood harvesting", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.142, pp.109-116, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., Acar H.H., "A Research on Work Satisfaction of Forest Workers", Europan Journal of Forest Engineering, vol.4, pp.63-69, 2018
Ünver Okan S., Gümüş S., Acar H.H., "Evaluation of Logging Operations in terms of Sustainable Forest Management", Eur J Forest Eng, vol.3, pp.78-84, 2017 (Link)
Türk Y., Gümüş S., "Evaluation of the tender results of forest road constructions (A Case Study: Bolu Forest Regional Directorate)", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol.67, pp.194-202, 2017 (Link)
Gümüş S., "Evaluation Of Forest Road Networks Located In Karadeniz Technical University Research And Practice Forest", Eur J Forest Eng, vol.1, no.1, pp.15-20, 2015 (Link)
Türk Y., Gümüş S., "Tarım traktörleriyle bölmeden çıkarmada meydana gelen toprak ve fidan zararlarının araştırılması", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.55-64, 2015 (Link)
Gümüş S., Türk Y., Aricak B., "Orman Yolu İnşaat Sürecinde Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin Araştırılması", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.6-14, 2015 (Link)
Eminağaoğlu Ö. , Özkan Z.C., Gümüş S., Temel F., Kurdoğlu O., "Camilinin Zenginliği İnsanlığın Ortak Mirası", MACAHEL, cilt.18, ss.28-38, 2013
Gümüş S., Türk Y., "Odun Hammaddesi Üretim İşçilerinde Bazı Sağlık ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.20-27, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Hacisalihoğlu S., Akyildiz E., Gümüş S., Kurdoğlu O., "Türkiye’De Arazi Kullanımı Ve Heyelan İlişkisi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği", Anahtar, cilt.23, ss.13-19, 2011
Gümüş S., Türk Y., "Orman Yangın İşçilerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Araştırma", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi , cilt.7, ss.1-9, 2011
Gümüş S., Türk Y., Türk Y., "Odayeri Orman İşletme Şefliği Orman Yollarının Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed)", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, cilt.6, ss.48-55, 2010
Gümüş S., "Orman Ürünleri Taşımacılığında Eniyileme Yöntemleri", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.24-32, 2008
Acar H.H., Gümüş S., "Forest Roads In Turkish Forestry", Journal Nova Mehanizacija Sumarstva, vol.26, pp.117-119, 2006 (Link)
Reis M., Gümüş S., Ulu F., "Trabzon-Karadere Yağış Havzası Orman İçi Meralarının Verim Potansiyeli Ve Bitki Toplumu Benzerliği Üzerine Bir Araştırma", Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.60-74, 2004
Seçkin Ö.B., Acar H.H., Şentürk N., Gümüş S., Öztürk T., "Dağ Mili Parklarında Manzara Bütünlüğü Korunarak Orman Yolu Projelendirilmesi", Yeşil-Mavi Teknik Bülten, cilt.2, ss.1-3, 2002
Acar H.H., Gül A.U., Gümüş S., "Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Toplam Maliyetin Minimizasyonu Için Doğrusal Programlama Kullanımı Bir Araştırma", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.24, ss.383-391, 2000
Erdaş O., Gümüş S., "Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Bir Araştırma", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.24, ss.611-619, 2000
Gümüş S., Acar H.H., "Değişik Amaçlı Orman Haritaları Yapımı Ve Sorgulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.34-44, 2000
Gümüş S., "Bölmeden Çıkarma İşlerinde Kullanılan Koller K500 Orta Mesafeli Mobil Vinçli Hava Hattları", Orman Mühendisliği Dergisi, cilt.34, ss.21-24, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Evaluation of Scotch Pine Plantation for 40 years on Soil Properties and Top-soil Erosion Throughout to Forest Road in a Semi-arid Ecosystem, Gümüşhane, Turkey.", 3. ICOCEE, İZMİR, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., "Evaluation of Usage Capasity of Forest Trailers in Western Black Sea Region of Turkey", International Symposium People - Forest – Science (PEFOSS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.33-33
Gümüş S., Acar M., "ARAZİ EĞİM SINIFLARINA VE BAKI ANALİZİNE GÖRE ORMAN YOLLARININ İNCELENMESİ (ARTVİN TÜTÜNCÜLER ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)", 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, IĞDIR, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2018, cilt.2, ss.1260-1266 (Link)
Acar M., Gümüş S., Ünver Okan S., Hatay T.Y., "Bölmeden Çıkarma Maliyetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi (Artvin Tütüncüler Orman İşletme Şefliği Örneği)", Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.1393-1402 (Link) (Özet)
Gümüş S., Ünver Okan S., Hatay T.Y., Acar H.H., "Analysis of Work Accidents of Wood Harvesting Workers: A Case Study of East Black Sea Region", International Symposium People - Forest – Science (PEFOSS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.39-39
Acar H.H., Ünver Okan S., Gümüş S., "Ağaç Söküm Ve Taşıma İşlerinde Risk Analizi", 24. Ergonomi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2018, ss.86-86
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., "ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC SITUATION FOR WOOD PRODUCTION WORKERS IN SUPPLY CHAIN", International Forest Products Congress (ORENKO), TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2018, vol.1, pp.108-108 (Link)
Ünver Okan S., Acar H.H., Gümüş S., Ergenç İ., "Evaluation of the Risks in Wood Harvesting Activities by The Preliminary Hazard Analysis (PHA)", International Forest Products Congress (ORENKO), TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2018, pp.611-618
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Evaluation of Scotch Pine Plantation for 40 years on Soil Properties and Top-soil Erosion Throughout to Forest Road in a Semi-arid Ecosystem, Gümüşhane, Turkey", 3. ICOCEE, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, vol.00, no.Basımda, pp.00-00
Acar M., Gümüş S., "ORMAN YOLU KENARINDA BULUNAN KAZI VE DOLDURU ŞEVLERİNİN BİTKİLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, IĞDIR, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2018, vol.2, pp.1253-1259 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., "Investigation of Relevance between Landslide and Stand Areas on Open Source Web Map (OpenLayers): Case Study in Trabzon", International Symposium People - Forest – Science (PEFOSS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.35-35
Ünver Okan S., Gümüş S., Acar H.H., "Assessment of Wood Harvesting Activities in Terms of Sustainable Forest Management", International Forestry and Environmental Symposium (IFES), TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.231-231
Gümüş S., Ünver Okan S., Doğan Ş., "Using of Google Earth (GE) Program in the Planning of Wood Extraction Activities", International Forestry and Environmental Symposium (IFES), TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.142-142
Gümüş S., Ünver Okan S., "A New Approach for Forest Road Assessment", International Forestry and Environmental Symposium (IFES), TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.90-90
Gümüş S., "Infrastructure Layout at Forest Ecosystems Management", 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies FETEC 2016, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.6-15 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., "The Estimation of Extraction (Haulage) Distance for Forest Harvesting Using Terrain Model of 3D Virtual Globe of GoogleEarth®", 48th International Symposium on Forestry Mechanization, Forest engineering: Making a positive contribution, FORMEC 2015, Linz, AVUSTURYA, 4-8 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.271-276 (Link)
Gümüş S., "BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARINDA TAHRİKLİ TRAKTÖR RÖMORKLARININ KULLANIMININ İRDELENMESİ", Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 2015, cilt.1, no.1, ss.257-265 (Link)
Türk Y., Gümüş S., Eker R., Ural T., "Planning of Forest Roads with Plateia Software", 47th International Symposium on Forestry Mechanisation, Gerardmer, FRANSA, 23-26 Eylül 2014, vol.I, pp.1-3 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., Acar M., Özkaya M.S., "A Skyline Yarder Model Design Approach For Turkish Forestry", FORMEC 2012 Forest Engineering - Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 4-6 Ekim 2012, vol.1, pp.1-6
Türk Y., Gümüş S., Eker R., "Yangın Riskinin Yüksek Olduğu Alanlarda Yangın Emniyet Yolları ve Şeritlerinin İrdelenmesi", I. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, cilt.I, ss.1178-1186
Aricak B., Gümüş S., Enez K., "Technical Specifications And Operation Facilities Of Afm 75 Used In Turkey", Technology and Ergonomics in the Service of Modern Forestry, Krakow, POLONYA, 26-29 Haziran 2011, vol.1, pp.307-315
Enez K., Gümüş S., Aricak B., Şahin A., Genç A., "Analysis Of Harvester Efficiency Values In Kastamonu", Technology and Ergonomics in the Service of Modern Forestry, Krakow, POLONYA, 26-29 Haziran 2011, vol.1, pp.83-93
Türk Y., Gümüş S., "Orman Yollarmda Meydana Gelen Toprak Kaybı Sorunları", III. ULUSAL KARADENiZ ORMANCILIK KONGRESi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, cilt.II, ss.544-553
Gümüş S., Türk Y., "The Use Of Excavators In Clearing Of Rhododendron Spp", FORMEC 2010 43th International Sysmposium on Forestry Mechanization: Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, Padova, ITALYA, 11-14 Temmuz 2010, vol.1, pp.7-14 (Link)
Türk Y., Gümüş S., "Log skidding with farm tractors", FORMEC 2010 43th International Sysmposium on Forestry Mechanization: Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, , Padova, ITALYA, 11-14 Temmuz 2010, vol.1, pp.1-6 (Link)
Yoshimura T., Nose M., Hasegawa H., Gümüş S., "EVALUATING THE GPS ACCURACY FOR DIFFERENT GPS ANTENNA HEIGHTS UNDER FOREST CANOPY", Turkish & Japanese Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, vol.1, no.1, pp.79-89
Gümüş S., Türk Y., "Bblmeden Çıkarmada Sürütme İzleri ve Çevresel Sorunları", III. ULUSAL KARADENiZ ORMANCILIK KONGRESi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, cilt.II, no.1, ss.535-543
Gümüş S., Türk Y., Acar H.H., Yoshimura T., "Investigation To The Determine Data Of Safety And Health Conditions Of Forest Plantation Workers", Turkish & Japanese Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2010, vol.1, pp.345-354
Gümüş S., Çalişkan E., Acar H.H., "An Assessment On The Optimization Techniques At Harvesting Operations On Mountain Forests", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.277-277
Çalişkan E., Gümüş S., Acar H.H., "Environmental Impact Of Timber Harvesting In Turkish Forestry", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.131-136
Gümüş S., Türk Y., Çalişkan E., Acar H.H., "Skid Trails At Wood Harvesting", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.125-130
Arıcak B., Çalişkan E., Gümüş S., Acar H.H., "Orman Yollarının Uzaktan Algılama Ve Cbs Ile Planlanmasının Değerlendirilmesi", Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 10 Ekim - 2 Kasım 2007, ss.1-64
Enez K. , Gümüş S., Acar H.H., "Kastamonu Ve Fethiye Yöresindeki Odun Üretim İşçilerinde Antropometrik Verilerin Değerlendirilmesi", 13. Ulusal Ergonomi Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2007, cilt.1, ss.179-185
Yoshimura T., Hartsough B., Acar H.H., Gümüş S., "Estimating The Productivity Of New Cable Harvesting Concepts In Northeastern Turkey Using System Dynamics", International Symposium on “Bottlenecks, Solutions and Priorities in The Context of Functions of Forest Resources, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, vol.1, pp.89-102
Gümüş S., Acar H.H., "Building Of Forest Roads Database By Gps/Gis Techniques For Turkish Forestry", Austro2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, Schlaegel, AVUSTURYA, 5-9 Ekim 2003, cilt.1, no.1, ss.1-8
Çalişkan E., Gümüş S., Topalak Ö., Acar H.H., "A Case Study Using By Gis Database For Determining Dimensions Of Hydraulic Construction Of Forest Roads For Stream Crossing", Austro2003: High Tech Operations for Mountainous Terrain , Schlaegl, AVUSTURYA, 5-9 Ekim 2003, pp.1-9
Arıcak B., Gümüş S., Acar H.H., "The Application Of Satellite Images To The Forest Roads Network Layout In Turkish Forestry", Austro2003: High Tech Operations for Mountainous Terrain, Schlaegl, AVUSTURYA, 5-9 Ekim 2003, vol.1, pp.1-5
Acar H.H., Gümüş S., Yoshimura T., Gandeseca S., Topalak Ö., Eroğlu H., et al., "Gps/Gis Usage On The Forest Boundary Points Surveying And Mapping", GIS’2002 International Symposium on Geographical Information Systems, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2002, vol.1, no.1, pp.1-7
Acar H.H., Eroğlu H., Gümüş S., "Orman Yollarının Plan Ve Projelendirilmesi Çalışmalarındaki Yeni Gelişmeler", 1. Ulusal Ormancılık Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2001, ss.618-627
Acar H.H., Gümüş S., "Orman Yolu Yüklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanı Kullanımı", 6. ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-8
Acar H.H., Gümüş S., "Forest Roads In Turkish Forestry, Emerging Harvesting Issues In Technology Transition At The End Of Century", Emerging Harvesting Issues in Technology Transition at the end of Century, Opatija , HIRVATISTAN, 27 Eylül - 1 Ekim 1999, vol.1, pp.59-60
Acar H.H., Gümüş S., Turhan S., Akgündüz E., "Orman Kadastrosu Haritaları Üretiminde Gis Ve Gps Kombinasyonu Uygulaması", Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 1999, cilt.1, ss.127-134
Acar H.H., Gümüş S., "Orman Yol Ağı Planlanmasında Teknik Bilgi Ve Haritaların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yoluyla Belirlenmesi", Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 1998, cilt.1, ss.442-450
Acar H.H., Gümüş S., "Dağlık Arazide Orman Yolu Sanat Yapısı İhtiyacının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ", V. Esri ve Erdas Kullanıcıları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 1998, cilt.1, ss.1-8
Acar H.H., Ayaz H., Gümüş S., "Orman Kadastrosu Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı", Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 1998, cilt.1, ss.294-307
Erdaş O., Acar H.H., Karaman A., Gümüş S., "Selecting Of Forest Road Routes On The Mountainous Areas Using Geographical Information Systems", XI.Forestry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, vol.3, pp.213-213
Erdaş O., Acar H.H., Karaman A., Gümüş S., "Investigation On Using Geographical Information Systems In The Planning Of Extraction Operations With Tractors, ", XI.Forestry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, vol.3, pp.215-215
Erdaş O., Acar H.H., Karaman A., Gümüş S., "Road Construction In Mountainous Regions And Its Environmental Impacts From A Vıew Point Of Sustainable Forestry", XI.Forestry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, vol.3, pp.214-214
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Acar H.H., Akay A.E., Gümüş S., "Ormancılıkta Mekanizasyon, KTÜ Yayın No:234, Orman Fak. Yayın No:40", KTÜ Matbaası Trabzon, TRABZON, 2015
Acar H.H., Gümüş S., Ünver Okan S., "Ormancılıkta Ölçme, Harita ve Kadastro", Karadeniz Teknik Üniversitesi , Orman Fakültesi Yayınları, TRABZON, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi