Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Orman Yolu Projelerinde Zemin Klaslarının Jeofizik Yöntemlerle Tespit Edilmesi ve Maliyet- Hakediş Değerlerinin Karşılaştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TZN-03.821 O /2019-2020, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tasınabilir Vinç ile Entegre Küçük Ölçekli Hava Hattının Bölmeden Çıkarma Çalısmalarında Uygulanması ve Sistemin Verim Açısından Degerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG-439447, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Orman yolu yapım yönteminin teknik sonuçlarının araştırılması ve yeni yöntem önerisi (Bolu Bölge Müdürlüğü örneği)", BAP Arastırma Projesi, 2012.02.02.108, Araştırmacı, 2015
"Ormancılıkta Endüstriyel Odun Hammaddesinin Tarım Traktörleriyle Bölmeden Çıkarılmasında Sürütme İzlerinin Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, KTÜ BAP 2007.113.01. , Yönetici, 2011
"KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ORMANI YOLLARININ DEĞERLENDİRİLME VE DERECELENDİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, 2007.113.01.12, Yönetici, 2009
"Maçka-Çatak İşletme Şefliğinde Üretim Amaçlı İşletilen Ormanlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Yol Ağı Planlaması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3048, Araştırmacı, 2003
"Dağlık Arazide Gantner ve Koller K 300 Uzun ve Kısa Mesafeli Orman Hava Hatları Kombinasyonu İle Transport Çalışmasının Analizi", TÜBITAK Projesi, TARP 2193 , Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi