Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Orman yolları, Orman nakliyat teknikleri, Ormancılık mekanizasyonu, ormancılıkta ergonomi ve iş güvenliği, ölçme, harita ve kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları (CBS), Küresel Konum Belirleme Belirleme Sistemi Uygulamaları.
Research Areas:Forest roads, Forest transport technics, Forestry mechanization, Ergonomy and work safety, Land survey, mapping and cadastrate, Geographical Information Systems (GIS) applications, Global Position systems (GPS) applications.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi