Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2008 - 2011
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2005 - 2008
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2003 - 2005
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1995 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Akademik Kurul Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 20.08.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 16.08.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, , 17.06.2015 - 05.02.2018
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Dest. Çizim , Lisans, 2017-2018
Orm. İş Bilgisi ve Güvenliği , Lisans, 2017-2018
Kablolu taşıma sistemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması, Lisans, 2017-2018
Orman Yollarının Planlanmasında GIS Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ormancılık Proje Tasarımı , Lisans, 2017-2018
Antropometrik Ver. ve Al Araç. Erg. Yön. Değ., Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Orm. Proj. Yön., Yüksek Lisans, 2016-2017
Orman İşçiliğinde Kas Gücünün Tespiti, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Destekli Traktör Yolu Projelendirme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Orm. Yol. Plan. GIS Uyg., Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2015-2016
Orm. Hav. Hat. Mek. Tas., Yüksek Lisans, 2015-2016
Orman Yollarında Çevresel Etki Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2014-2015
Orman Yollarının Planlanmasında GIS uygulamaları, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Türk, "Ormancılıkta Endüstriyel Odun Hammaddesinin Tarım Traktörleriyle Bölmeden Çıkarılmasında Sürütme Şeritleri Ağının Optimizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, T.Hatay, "Doğu Karadeniz Bölgesinde Bölmeden Çıkarmada Kullanılabilecek Uygun Bir Otman Hava Hattına Ait Bazı Teknik Özelliklerin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, K.Durmuş, "Kabuk Soyma Aparatları ile Çalışmanın Ergonomik Yönden Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, R.Gök, "Adana Yöresinde Motorlu Testerelere Monte Edilen Kabuk Soyma Aparatlarının Verimlilik ve Maliyet Yönünden Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Demir, "Motorlu Testerelere Takılan Kabuk Soyma Aparatlarının Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınavı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Tez Savunma, Tez savunma sınavı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Tez Savunma, Tez savunma sınavı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilim. Enst., Ağustos, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, KTÜ Fen Bilimleri Enstütüsü, Ocak, 2016
Atama, Yardımcı Doçent Ataması, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2014
Atama, Yardım Doçent Atama , KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Ekim, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Kasım, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Ekim, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi