Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. SELÇUK GÜMÜŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm : ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : ORMAN İNŞAATI VE GEODEJİ FOTOGRAMETRİ
Sabit Telefon : +90 462 3772861
Faks : +90 462 3772861
E Posta Adresi : sgumusktu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905427243351
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/sgumus/
Ofis : 104
Posta Adresi : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 61080, Ortahisar, Trabzon
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 1998-2003
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 1994-1997
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, 1990-1994
Yaptığı Tezler
Doktora, "Üretim, Milli Park ve Yangına Hassas Alanlarda Orman Yol Ağının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlanması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, "Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ Haziran, 1997.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Netcad 5.1. GIS Ormancılık Uygulamaları Eğitim Programı, NETCAD, 2010
Araştırma Alanları
Orman İnşaatı
Orman Nakliyatı
Orman Yolları
Sel ve Çığ Kontrolu
Diğer
Ölçme Bilgisi ve Kadastro
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Orman Mühendisliği
Orman Ürünleri Transportu
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Environmental
Transportation Science & Technology
Forestry
Environmental Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2008 - 2011
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2005 - 2008
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 2003 - 2005
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, 1995 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akademik Kurul Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 20.08.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 16.08.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ, , 17.06.2015 - 05.02.2018
Verdiği Dersler
Bilgisayar Dest. Çizim , Lisans, 2017-2018
Orm. İş Bilgisi ve Güvenliği , Lisans, 2017-2018
Kablolu taşıma sistemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması, Lisans, 2017-2018
Orman Yollarının Planlanmasında GIS Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ormancılık Proje Tasarımı , Lisans, 2017-2018
Antropometrik Ver. ve Al Araç. Erg. Yön. Değ., Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Orm. Proj. Yön., Yüksek Lisans, 2016-2017
Orman İşçiliğinde Kas Gücünün Tespiti, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Destekli Traktör Yolu Projelendirme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Orm. Yol. Plan. GIS Uyg., Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2015-2016
Orm. Hav. Hat. Mek. Tas., Yüksek Lisans, 2015-2016
Orman Yollarında Çevresel Etki Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2014-2015
Orman Yollarının Planlanmasında GIS uygulamaları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, Y.Türk, "Ormancılıkta Endüstriyel Odun Hammaddesinin Tarım Traktörleriyle Bölmeden Çıkarılmasında Sürütme Şeritleri Ağının Optimizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, T.Hatay, "Doğu Karadeniz Bölgesinde Bölmeden Çıkarmada Kullanılabilecek Uygun Bir Otman Hava Hattına Ait Bazı Teknik Özelliklerin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, K.Durmuş, "Kabuk Soyma Aparatları ile Çalışmanın Ergonomik Yönden Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, R.Gök, "Adana Yöresinde Motorlu Testerelere Monte Edilen Kabuk Soyma Aparatlarının Verimlilik ve Maliyet Yönünden Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Demir, "Motorlu Testerelere Takılan Kabuk Soyma Aparatlarının Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınavı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Tez Savunma, Tez savunma sınavı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Tez Savunma, Tez savunma sınavı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilim. Enst., Ağustos, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, KTÜ Fen Bilimleri Enstütüsü, Ocak, 2016
Atama, Yardımcı Doçent Ataması, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2014
Atama, Yardım Doçent Atama , KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Ekim, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Kasım, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, KTÜ, Ekim, 2008
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., Karadağ H., "Impacts of Forest Road Construction on Topsoil Erosion and Hydro-Physical Soil Properties in a Semi-Arid Mountainous Ecosystem in Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.28, pp.113-121, 2019 (Link)
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Land Use Conversion Effects Triggered by Tea Plantation on Landslide Occurrence and Soil Loss in Northeastern Anatolia, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.2933-2947, 2018
Gümüş S., "An Evaluation of Stakeholder Perception Differences in Forest Road Assessment Factors Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)", FORESTS, vol.8, no.165, pp.1-9, 2017 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., "A Cost-Efecticnes Appoach for Configuration of Feasible Skyline Yarder for Specific Forest Regions", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.4656-4662, 2017 (Link)
Acar H.H., Dursun E., Gulci S., Gümüş S., "Assesment of Road Network Planning by Using Gis-Based Multi-Criteria Evaluation for Conversion of Coppice Forest to High Forest.", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.2380-2388, 2017
Hacisalihoğlu S., Misir M., Misir N., Yücesan Z., Oktan E., Gümüş S., et al., "THE EFFECTS OF LAND USE CHANGE ON SOIL LOSS AND CARBON STOCK AMOUNTS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.6007-6016, 2017
Gümüş S., Türk Y., "A New Skid Trail Pattern Design for Farm Tractors Using Linear Programing and Geographical Information Systems", FORESTS, vol.7, no.306, pp.1-11, 2016 (Link)
Gümüş S. , Acar H.H., "Evaluation Of Consecutive Skylines Yarding And Gravity Skidding Systems In Primary Forest Transportation On Steep Terrain", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.213-218, 2010 (Link)
Gümüş S., "Constitution of the forest road evaluation form for Turkish forestry", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.5389-5394, 2009
Gümüş S., Aricak B., Enez K., Acar H.H., "Analysis Of Tree Damage Caused By Rockfall At Forest Road Construction Works", CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, vol.30, pp.151-158, 2009
Gümüş S., Acar H.H., Toksoy D., "Functional forest road network planning by consideration of environmental impact assessment for wood harvesting", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.142, pp.109-116, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., Acar H.H., "A Research on Work Satisfaction of Forest Workers", Europan Journal of Forest Engineering, vol.4, pp.63-69, 2018
Ünver Okan S., Gümüş S., Acar H.H., "Evaluation of Logging Operations in terms of Sustainable Forest Management", Eur J Forest Eng, vol.3, pp.78-84, 2017 (Link)
Türk Y., Gümüş S., "Evaluation of the tender results of forest road constructions (A Case Study: Bolu Forest Regional Directorate)", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol.67, pp.194-202, 2017 (Link)
Gümüş S., "Evaluation Of Forest Road Networks Located In Karadeniz Technical University Research And Practice Forest", Eur J Forest Eng, vol.1, no.1, pp.15-20, 2015 (Link)
Türk Y., Gümüş S., "Tarım traktörleriyle bölmeden çıkarmada meydana gelen toprak ve fidan zararlarının araştırılması", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.55-64, 2015 (Link)
Gümüş S., Türk Y., Aricak B., "Orman Yolu İnşaat Sürecinde Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Değerlerinin Araştırılması", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.6-14, 2015 (Link)
Eminağaoğlu Ö. , Özkan Z.C., Gümüş S., Temel F., Kurdoğlu O., "Camilinin Zenginliği İnsanlığın Ortak Mirası", MACAHEL, cilt.18, ss.28-38, 2013
Gümüş S., Türk Y., "Odun Hammaddesi Üretim İşçilerinde Bazı Sağlık ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.20-27, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Hacisalihoğlu S., Akyildiz E., Gümüş S., Kurdoğlu O., "Türkiye’De Arazi Kullanımı Ve Heyelan İlişkisi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği", Anahtar, cilt.23, ss.13-19, 2011
Gümüş S., Türk Y., "Orman Yangın İşçilerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Araştırma", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi , cilt.7, ss.1-9, 2011
Gümüş S., Türk Y., Türk Y., "Odayeri Orman İşletme Şefliği Orman Yollarının Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed)", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, cilt.6, ss.48-55, 2010
Gümüş S., "Orman Ürünleri Taşımacılığında Eniyileme Yöntemleri", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.24-32, 2008
Acar H.H., Gümüş S., "Forest Roads In Turkish Forestry", Journal Nova Mehanizacija Sumarstva, vol.26, pp.117-119, 2006 (Link)
Reis M., Gümüş S., Ulu F., "Trabzon-Karadere Yağış Havzası Orman İçi Meralarının Verim Potansiyeli Ve Bitki Toplumu Benzerliği Üzerine Bir Araştırma", Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.60-74, 2004
Seçkin Ö.B., Acar H.H., Şentürk N., Gümüş S., Öztürk T., "Dağ Mili Parklarında Manzara Bütünlüğü Korunarak Orman Yolu Projelendirilmesi", Yeşil-Mavi Teknik Bülten, cilt.2, ss.1-3, 2002
Acar H.H., Gül A.U., Gümüş S., "Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Toplam Maliyetin Minimizasyonu Için Doğrusal Programlama Kullanımı Bir Araştırma", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.24, ss.383-391, 2000
Erdaş O., Gümüş S., "Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Bir Araştırma", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.24, ss.611-619, 2000
Gümüş S., Acar H.H., "Değişik Amaçlı Orman Haritaları Yapımı Ve Sorgulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.34-44, 2000
Gümüş S., "Bölmeden Çıkarma İşlerinde Kullanılan Koller K500 Orta Mesafeli Mobil Vinçli Hava Hattları", Orman Mühendisliği Dergisi, cilt.34, ss.21-24, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Evaluation of Scotch Pine Plantation for 40 years on Soil Properties and Top-soil Erosion Throughout to Forest Road in a Semi-arid Ecosystem, Gümüşhane, Turkey.", 3. ICOCEE, İZMİR, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., "Evaluation of Usage Capasity of Forest Trailers in Western Black Sea Region of Turkey", International Symposium People - Forest – Science (PEFOSS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.33-33
Gümüş S., Acar M., "ARAZİ EĞİM SINIFLARINA VE BAKI ANALİZİNE GÖRE ORMAN YOLLARININ İNCELENMESİ (ARTVİN TÜTÜNCÜLER ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)", 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, IĞDIR, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2018, cilt.2, ss.1260-1266 (Link)
Acar M., Gümüş S., Ünver Okan S., Hatay T.Y., "Bölmeden Çıkarma Maliyetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi (Artvin Tütüncüler Orman İşletme Şefliği Örneği)", Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.1393-1402 (Link) (Özet)
Gümüş S., Ünver Okan S., Hatay T.Y., Acar H.H., "Analysis of Work Accidents of Wood Harvesting Workers: A Case Study of East Black Sea Region", International Symposium People - Forest – Science (PEFOSS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.39-39
Acar H.H., Ünver Okan S., Gümüş S., "Ağaç Söküm Ve Taşıma İşlerinde Risk Analizi", 24. Ergonomi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2018, ss.86-86
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., "ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC SITUATION FOR WOOD PRODUCTION WORKERS IN SUPPLY CHAIN", International Forest Products Congress (ORENKO), TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2018, vol.1, pp.108-108 (Link)
Ünver Okan S., Acar H.H., Gümüş S., Ergenç İ., "Evaluation of the Risks in Wood Harvesting Activities by The Preliminary Hazard Analysis (PHA)", International Forest Products Congress (ORENKO), TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2018, pp.611-618
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Evaluation of Scotch Pine Plantation for 40 years on Soil Properties and Top-soil Erosion Throughout to Forest Road in a Semi-arid Ecosystem, Gümüşhane, Turkey", 3. ICOCEE, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, vol.00, no.Basımda, pp.00-00
Acar M., Gümüş S., "ORMAN YOLU KENARINDA BULUNAN KAZI VE DOLDURU ŞEVLERİNİN BİTKİLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, IĞDIR, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2018, vol.2, pp.1253-1259 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., Ünver Okan S., "Investigation of Relevance between Landslide and Stand Areas on Open Source Web Map (OpenLayers): Case Study in Trabzon", International Symposium People - Forest – Science (PEFOSS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, , pp.35-35
Ünver Okan S., Gümüş S., Acar H.H., "Assessment of Wood Harvesting Activities in Terms of Sustainable Forest Management", International Forestry and Environmental Symposium (IFES), TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.231-231
Gümüş S., Ünver Okan S., Doğan Ş., "Using of Google Earth (GE) Program in the Planning of Wood Extraction Activities", International Forestry and Environmental Symposium (IFES), TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.142-142
Gümüş S., Ünver Okan S., "A New Approach for Forest Road Assessment", International Forestry and Environmental Symposium (IFES), TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.90-90
Gümüş S., "Infrastructure Layout at Forest Ecosystems Management", 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies FETEC 2016, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.6-15 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., "The Estimation of Extraction (Haulage) Distance for Forest Harvesting Using Terrain Model of 3D Virtual Globe of GoogleEarth®", 48th International Symposium on Forestry Mechanization, Forest engineering: Making a positive contribution, FORMEC 2015, Linz, AVUSTURYA, 4-8 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.271-276 (Link)
Gümüş S., "BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARINDA TAHRİKLİ TRAKTÖR RÖMORKLARININ KULLANIMININ İRDELENMESİ", Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 2015, cilt.1, no.1, ss.257-265 (Link)
Türk Y., Gümüş S., Eker R., Ural T., "Planning of Forest Roads with Plateia Software", 47th International Symposium on Forestry Mechanisation, Gerardmer, FRANSA, 23-26 Eylül 2014, vol.I, pp.1-3 (Link)
Gümüş S., Hatay T.Y., Acar M., Özkaya M.S., "A Skyline Yarder Model Design Approach For Turkish Forestry", FORMEC 2012 Forest Engineering - Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 4-6 Ekim 2012, vol.1, pp.1-6
Türk Y., Gümüş S., Eker R., "Yangın Riskinin Yüksek Olduğu Alanlarda Yangın Emniyet Yolları ve Şeritlerinin İrdelenmesi", I. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, cilt.I, ss.1178-1186
Aricak B., Gümüş S., Enez K., "Technical Specifications And Operation Facilities Of Afm 75 Used In Turkey", Technology and Ergonomics in the Service of Modern Forestry, Krakow, POLONYA, 26-29 Haziran 2011, vol.1, pp.307-315
Enez K., Gümüş S., Aricak B., Şahin A., Genç A., "Analysis Of Harvester Efficiency Values In Kastamonu", Technology and Ergonomics in the Service of Modern Forestry, Krakow, POLONYA, 26-29 Haziran 2011, vol.1, pp.83-93
Türk Y., Gümüş S., "Orman Yollarmda Meydana Gelen Toprak Kaybı Sorunları", III. ULUSAL KARADENiZ ORMANCILIK KONGRESi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, cilt.II, ss.544-553
Gümüş S., Türk Y., "The Use Of Excavators In Clearing Of Rhododendron Spp", FORMEC 2010 43th International Sysmposium on Forestry Mechanization: Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, Padova, ITALYA, 11-14 Temmuz 2010, vol.1, pp.7-14 (Link)
Türk Y., Gümüş S., "Log skidding with farm tractors", FORMEC 2010 43th International Sysmposium on Forestry Mechanization: Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, , Padova, ITALYA, 11-14 Temmuz 2010, vol.1, pp.1-6 (Link)
Yoshimura T., Nose M., Hasegawa H., Gümüş S., "EVALUATING THE GPS ACCURACY FOR DIFFERENT GPS ANTENNA HEIGHTS UNDER FOREST CANOPY", Turkish & Japanese Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, vol.1, no.1, pp.79-89
Gümüş S., Türk Y., "Bblmeden Çıkarmada Sürütme İzleri ve Çevresel Sorunları", III. ULUSAL KARADENiZ ORMANCILIK KONGRESi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, cilt.II, no.1, ss.535-543
Gümüş S., Türk Y., Acar H.H., Yoshimura T., "Investigation To The Determine Data Of Safety And Health Conditions Of Forest Plantation Workers", Turkish & Japanese Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2010, vol.1, pp.345-354
Gümüş S., Çalişkan E., Acar H.H., "An Assessment On The Optimization Techniques At Harvesting Operations On Mountain Forests", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.277-277
Çalişkan E., Gümüş S., Acar H.H., "Environmental Impact Of Timber Harvesting In Turkish Forestry", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.131-136
Gümüş S., Türk Y., Çalişkan E., Acar H.H., "Skid Trails At Wood Harvesting", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.125-130
Arıcak B., Çalişkan E., Gümüş S., Acar H.H., "Orman Yollarının Uzaktan Algılama Ve Cbs Ile Planlanmasının Değerlendirilmesi", Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 10 Ekim - 2 Kasım 2007, ss.1-64
Enez K. , Gümüş S., Acar H.H., "Kastamonu Ve Fethiye Yöresindeki Odun Üretim İşçilerinde Antropometrik Verilerin Değerlendirilmesi", 13. Ulusal Ergonomi Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2007, cilt.1, ss.179-185
Yoshimura T., Hartsough B., Acar H.H., Gümüş S., "Estimating The Productivity Of New Cable Harvesting Concepts In Northeastern Turkey Using System Dynamics", International Symposium on “Bottlenecks, Solutions and Priorities in The Context of Functions of Forest Resources, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, vol.1, pp.89-102
Gümüş S., Acar H.H., "Building Of Forest Roads Database By Gps/Gis Techniques For Turkish Forestry", Austro2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, Schlaegel, AVUSTURYA, 5-9 Ekim 2003, cilt.1, no.1, ss.1-8
Çalişkan E., Gümüş S., Topalak Ö., Acar H.H., "A Case Study Using By Gis Database For Determining Dimensions Of Hydraulic Construction Of Forest Roads For Stream Crossing", Austro2003: High Tech Operations for Mountainous Terrain , Schlaegl, AVUSTURYA, 5-9 Ekim 2003, pp.1-9
Arıcak B., Gümüş S., Acar H.H., "The Application Of Satellite Images To The Forest Roads Network Layout In Turkish Forestry", Austro2003: High Tech Operations for Mountainous Terrain, Schlaegl, AVUSTURYA, 5-9 Ekim 2003, vol.1, pp.1-5
Acar H.H., Gümüş S., Yoshimura T., Gandeseca S., Topalak Ö., Eroğlu H., et al., "Gps/Gis Usage On The Forest Boundary Points Surveying And Mapping", GIS’2002 International Symposium on Geographical Information Systems, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2002, vol.1, no.1, pp.1-7
Acar H.H., Eroğlu H., Gümüş S., "Orman Yollarının Plan Ve Projelendirilmesi Çalışmalarındaki Yeni Gelişmeler", 1. Ulusal Ormancılık Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2001, ss.618-627
Acar H.H., Gümüş S., "Orman Yolu Yüklerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanı Kullanımı", 6. ESRI ve ERDAS Kullanıcıları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-8
Acar H.H., Gümüş S., "Forest Roads In Turkish Forestry, Emerging Harvesting Issues In Technology Transition At The End Of Century", Emerging Harvesting Issues in Technology Transition at the end of Century, Opatija , HIRVATISTAN, 27 Eylül - 1 Ekim 1999, vol.1, pp.59-60
Acar H.H., Gümüş S., Turhan S., Akgündüz E., "Orman Kadastrosu Haritaları Üretiminde Gis Ve Gps Kombinasyonu Uygulaması", Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 1999, cilt.1, ss.127-134
Acar H.H., Gümüş S., "Orman Yol Ağı Planlanmasında Teknik Bilgi Ve Haritaların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yoluyla Belirlenmesi", Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 1998, cilt.1, ss.442-450
Acar H.H., Gümüş S., "Dağlık Arazide Orman Yolu Sanat Yapısı İhtiyacının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ", V. Esri ve Erdas Kullanıcıları Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 1998, cilt.1, ss.1-8
Acar H.H., Ayaz H., Gümüş S., "Orman Kadastrosu Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı", Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 1998, cilt.1, ss.294-307
Erdaş O., Acar H.H., Karaman A., Gümüş S., "Selecting Of Forest Road Routes On The Mountainous Areas Using Geographical Information Systems", XI.Forestry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, vol.3, pp.213-213
Erdaş O., Acar H.H., Karaman A., Gümüş S., "Investigation On Using Geographical Information Systems In The Planning Of Extraction Operations With Tractors, ", XI.Forestry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, vol.3, pp.215-215
Erdaş O., Acar H.H., Karaman A., Gümüş S., "Road Construction In Mountainous Regions And Its Environmental Impacts From A Vıew Point Of Sustainable Forestry", XI.Forestry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, vol.3, pp.214-214
Kitap ve Kitap Bölümleri
Acar H.H., Akay A.E., Gümüş S., "Ormancılıkta Mekanizasyon, KTÜ Yayın No:234, Orman Fak. Yayın No:40", KTÜ Matbaası Trabzon, TRABZON, 2015
Acar H.H., Gümüş S., Ünver Okan S., "Ormancılıkta Ölçme, Harita ve Kadastro", Karadeniz Teknik Üniversitesi , Orman Fakültesi Yayınları, TRABZON, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Ormancılıkta Endüstriyel Odun Hammaddesinin Tarım Traktörleriyle Bölmeden Çıkarılmasında Sürütme İzlerinin Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, KTÜ BAP 2007.113.01. , Yönetici, 2011
"KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ORMANI YOLLARININ DEĞERLENDİRİLME VE DERECELENDİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, 2007.113.01.12, Yönetici, 2009
"Maçka-Çatak İşletme Şefliğinde Üretim Amaçlı İşletilen Ormanlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Yol Ağı Planlaması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3048, Araştırmacı, 2003
"Dağlık Arazide Gantner ve Koller K 300 Uzun ve Kısa Mesafeli Orman Hava Hatları Kombinasyonu İle Transport Çalışmasının Analizi", TÜBITAK Projesi, TARP 2193 , Araştırmacı, 2000
"Orman yolu yapım yönteminin teknik sonuçlarının araştırılması ve yeni yöntem önerisi (Bolu Bölge Müdürlüğü örneği)", BAP Arastırma Projesi, 2012.02.02.108, Araştırmacı, 2015
"Taşınabilir Vinç ile Entegre Küçük Ölçekli Hava Hattının Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Uygulanması ve Sistemin Verim Açısından Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG 1002, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Orman Yolu Projelerinde Zemin Klaslarının Jeofizik Yöntemlerle Tespit Edilmesi ve Maliyet- Hakediş Değerlerinin Karşılaştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TZN-03.821 O /2019-2020, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
European Journal of Forest Engineering, Editör, 12.05.2017 - Devam Ediyor
European Journal of Forest Engineering, Yardimci Editör, 03.01.2016 - Devam Ediyor
European Journal of Forest Engineering (EJFE), Yardimci Editör, 01.04.2015 - 31.12.2015
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Orman İnşaatı, Trnasportu ve Teknolojileri Platformu, , Üye, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu, , Üye, 17.03.2012 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Tajfun World Summit, Krshko, Temmuz 2017
International Forestry and Environment Symposium Climate Change and Tree Migration, Trabzon, Kasım 2017
VI. Orman İnşaatı, Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı (ORİTEK2017), Düzce, Mayıs 2017
1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies FETEC 2016, Bursa, Haziran 2016
TAJFUN BALKAN SUMMIT, Kraljevo, Nisan 2016
FORMEC 2015, Forest Engineering: Making a positive contribution, Linz, Ekim 2015
IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, Kastamonu, Haziran 2015
III. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU VE TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞYATI, TRABZON, Haziran 2014
II. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU ÇALIŞTAYI, KAHRAMANMARAŞ, Mayıs 2013
Formec2012, 45th International Symposium on Forestry Mechanisation: “Forest engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today's Enviroment, Dubrovnik, Ekim 2012
Formec2010: Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, Padova, Temmuz 2010
Austro 2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, Schleagl, Ekim 2003
International seminar on new roles of plantation forestry requiring appropriate tending and harvesting operations, Tokyo, Eylül 2002
XI WORLD FORESTRY CONGRESS, Antalya, Ekim 1997
Bilimsel Hakemlikler
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
European Journal of Forest Engineering, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2017
Türkiye Ormancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE-D-16-04044), Dergide Hakemlik, Şubat 2017
European Journal of Forest Engineering, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Journal of Forestry Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2017
European Journal of Forest Engineering, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY ISTANBUL UNIVERSITY, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Revista Bosque, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY ISTANBUL UNIVERSITY, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY ISTANBUL UNIVERSITY, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , Dergide Hakemlik, Şubat 2016
JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, JFR-D-15-00136 KODLU MAKALE, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
The Arabian Journal for Science and Engineering, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
European Journal of Forest Engineering (EJFE), Dergide Hakemlik, Şubat 2015
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2014
The Arabian Journal for Science and Engineering, AJSE-D-14-02722, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2014
Journal of Mountain Science, Manuscript # 14-3016 , Dergide Hakemlik, Nisan 2014
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2014
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2014
CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING , Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Jornal of Environmental Biology MRN/404, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Environmental Monitoring and Assessment, EMAS9785, Dergide Hakemlik, Mart 2012
The Arabian Journal for Science and Engineering, Ms. No. AJSE-D-11-01154R2, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Forestry Studies in China, FSC-2011-0039.R1, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
Maejo International Journal of Science and Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Etkinlik Organizasyonu
ORMAN YOLU STANDARTLARI ÇALIŞTAYI, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2017
International Forestry and Environment Symposium "Climate Change and Tree Migration", Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2017
1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016): Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2016
Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KASTAMONU, TÜRKIYE, Haziran 2015
III. Orman İnşaatı Transportu ve Teknolojileri , Düzenleme Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Haziran 2014
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
International Forestry and Environment Symposium "Climate Change and Tree Migration", Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
ÜRETİM İŞLERİNDE HASSAS ORMANCILIK SEMPOZYUMU , Oturum Başkanı, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 55
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 36
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 30
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 18
Ödüller ve Burslar
Gümüş S,Gümüş, S., "KTÜ ULUSLARARASI YAYIN TEŞVİK PROGRAMI , KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kasım 2009
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Orman yolları, Orman nakliyat teknikleri, Ormancılık mekanizasyonu, ormancılıkta ergonomi ve iş güvenliği, ölçme, harita ve kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları (CBS), Küresel Konum Belirleme Belirleme Sistemi Uygulamaları.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Forest roads, Forest transport technics, Forestry mechanization, Ergonomy and work safety, Land survey, mapping and cadastrate, Geographical Information Systems (GIS) applications, Global Position systems (GPS) applications.
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
15/05/2019 03:05 Sunum Ormancılıkta Mekanizasyon 2
15/05/2019 03:05 Sunum Ormancılıkta Mekanizasyon 1
19/10/2018 09:10 Ders Notu Ormancılık Uygulamaları
19/10/2018 09:10 Sunum Bilgisayar Destekli Çizim Sunu2
19/10/2018 09:10 Sunum Bilgisayar Destekli Çizim Sunu1
29/09/2014 02:09 Ders Notu BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi