Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., Karadağ H., "The Impacts of Forest Road Construction on Topsoil Erosion and Hydro-Physical Soil Properties in a High Mountainous Semi-Arid Ecosystem in Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.28, pp.113-121, 2019
Yücesan Z., Hacisalihoğlu S., Kezik U., Karadağ H., "Effects of canopy on soil erosion and carbon sequestration in a Pedunculate Oak (Quercus robur L. subsp. robur L.) coppice stand during the conversion process into high forest", AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, vol.1, no.1, pp.45-66, 2019 (Link)
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Land Use Conversion Effects Triggered by Tea Plantation on Landslide Occurrence and Soil Loss in Northeastern Anatolia, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.5, pp.2933-2942, 2018
Hacisalihoğlu S., Misir M., Misir N., Yücesan Z., Oktan E., Gümüş S., et al., "THE EFFECTS OF LAND USE CHANGE ON SOIL LOSS AND CARBON STOCK AMOUNTS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.6007-6016, 2017
Hacisalihoğlu S., Yücesan Z., Oktan E., Ozcelik S., "Soil Loss Under Different Release Cutting Intensities in an Artificial Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stand", AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, vol.130, pp.255-270, 2013
Hacisalihoğlu S., Toksoy D., Kalça A., "Economic Valuation Of Soil Erosion In A Semi And Area In Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.001-6, 2010
Hacisalihoğlu S., Toksoy D., Alkan S., "Usage of non-timber forest products by women in forest villages of Trabzon, Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.1013-1016, 2010
Hacisalihoğlu S., Mert A., Negiz M.G., Muys B., "Soil Loss Prediction Using Universal Soil Loss Equation (Usle) Simulation Model In A Mountainous Area In Aglasun District, Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.3589-3594, 2010
Hacisalihoğlu S., "Variations Of Measured And Simulated Soil-Loss Amounts In A Semiarid Area In Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.165, pp.255-262, 2010
Hacisalihoğlu S., Oktan E., Yücesan Z., "Predicting Soil Erosion In Oriental Spruce (Picea Orientalis (L.) Link.) Stands In Eastern Black Sea Region Of Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.2200-2214, 2010
Toksoy D., Hacisalihoğlu S., Bayramoglu M., "Usage and the economic potential of the medicinal plants in Eastern Black Sea Region of Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.623-628, 2010
Hacisalihoğlu S., "Determination Of Soil Erosion In A Steep Hill Slope With Different Land-Use Types: A Case Study In Mertesdorf (Ruwertal/Germany)", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.28, pp.433-438, 2007
Hacisalihoğlu S., Kalay H.Z., Sariyildiz T., Oktan E., "Quantitative Determination Of Soil Loss And Runoff In Different Land Use Types And Slope Classes In A Semi-Arid Area In Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.15, pp.1299-1306, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hacisalihoğlu S., "Semi-Arid Plantation by Anatolian Black Pine and Its Effects on Soil Erosion and Soil Properties", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, pp.500-507, 2018 (Link)
Hacisalihoğlu S., Yücesan Z., Oktan E., Kezik U., Karadağ H., "Modelling Top Soil Erosion Depend On Stand Profile For Crimean Pine Plantation In A Semi-Arid Ecosystem, Ankara-Turkey", European Lournal of Forest Enginnering, vol.4, pp.35-42, 2018
Hacisalihoğlu S., "Effects of Semi Dry Afforestation by Black Pine in Central Anatolia on Soil Hydro-Physical Properties and Soil Loss", Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology, vol.4, pp.500-507, 2018
Gümüş C., Hacisalihoğlu S., Ünver Okan S., "Altındere Vadisi Milli Parkında Yol Yapımına Bağlı Doğaya Aykırı Uygulamalar", Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, cilt.49, ss.13-16, 2012
Hacisalihoğlu S., "Türkiye'De Arazi Kullanımı Ve Heyelan İlişkisi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği", Anahtar, cilt.23, ss.13-19, 2011
Hacisalihoğlu S., "Ekonomik Açıdan Toprak Erozyonu", Orman Mühendisliği Dergisi, cilt.45, ss.27-29, 2008
Hacisalihoğlu S., "Toprak Aşınımı (Erozyon) Benzetim (Simülasyon) Modelleri", Orman Mühendisliği Dergisi, cilt.45, ss.40-45, 2008
Hacisalihoğlu S., "Yüksek Dağ Ormanlarında Çığ Kontrolü", Kırsal Çevre Yıllığı, cilt.1, ss.62-72, 2008
Hacisalihoğlu S., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayla Turizmi Ve Erozyon İlişkisi", Kırsal Çevre Yıllığı, cilt.3, ss.45-57, 2007
Hacisalihoğlu S., "Toprak Aşınımının (Erozyonun) Dünyadaki Ve Türkiyedeki Durumu", Orman Mühendisliği Dergisi, cilt.47, ss.55-62, 2006
Hacisalihoğlu S., "Sera Deresi Yağış Havzası Topraklarının Fiziksel, Kimyasal Ve Hidrolojik Özellikleri Ve Erozyon Eğilimleri", Trabzon Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.22-28, 2006
Hacisalihoğlu S., "Dorukağaç (Doğu Ladini) (Picea Orientalis (L.) Link.) Konusunda Türkiyede Gerçekleştirilmiş Başlıca Bilimsel Çalışmalar", Trabzon Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.35-45, 2006
Hacisalihoğlu S., "Deniz Kıyılarına Dökülen Toprakların Kantitatif Ve Kalitatif Olarak İncelenmesi (Trabzon İli Örneği) Üzerine Bir Araştırmalar", Orman Mühendisliği, cilt.43, ss.24-26, 2005
Hacisalihoğlu S., "Ruwertal / Almanyadaki Toprak Aşınımının Genel Toprak Kaybı Eşitliğiyle Belirlenmesi", Ekoloji, vol.1, pp.30-36, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hacisalihoğlu S., Kezik U., "Modelling Hydro-Morphological Characteristics of a Watershed at Micro Level in Northeastern Turkey", International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries, Tahran, IRAN, 24-27 Şubat 2018, vol.1, no.Basımda, pp.00-00
Hacisalihoğlu S., Kezik U., Karadağ H., "Crown Closure Effects of Oak Coppice on Soil Erosion and Carbon Storage During Its Conversion to High Forest Stage", 3. ICOCEE 2018, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, vol.1, no.Basımda, pp.00-00
Hacisalihoğlu S., Gümüş S., Kezik U., "Evaluation of Scotch Pine Plantation for 40 years on Soil Properties and Top-soil Erosion Throughout to Forest Road in a Semi-arid Ecosystem, Gümüşhane, Turkey", 3. ICOCEE, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, vol.1, no.Basımda, pp.00-00
Hacisalihoğlu S., Kezik U., "Changing Land Use Pattern Affects the Soil Erosion: A case study in North of Turkey, Ordu-Ünye", ICOCEE 2017, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, vol.1, no.2, pp.650-700
Hacisalihoğlu S., Kezik U., Oktan E., Karadağ H., "Modelling Top Soil Erosion Depend on Stand Profile for Crimean Pine in Semi-arid Ecosystem, Ankara-Turkey", The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", TRABZON, TÜRKIYE, 7 Kasım - 10 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.238-238
Hacisalihoğlu S., Kezik U., "Plantation Effects of Anatolian Black Pine on Soil Erosion in Semi-arid Region, Asia Minor", The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", TRABZON, TÜRKIYE, 7 Kasım - 10 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.239-239
Hacisalihoğlu S., Karadağ H., Kezik U., "Estimation of Carbon Stocks in Forest and Pasture Area Originated from Abandoned Cropland", ICOCEE 2017, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-8 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.795-800
Kalay H.Z., Hacisalihoğlu S., "Toprak Aşınımının (Toprak Erozyonunun) Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu", I. Çevre ve Ormancılık Şurası, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Mart 2005, ss.66-70
Kalay H.Z., Tüfekçioğlu A., Hacisalihoğlu S., Yener İ., "Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sorunlarına AB Sürecinde Ekolojik Yaklaşım", I. Çevre ve Ormancılık Şurası, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Mart 2005, ss.55-59
Hacisalihoğlu S., "Deniz Kıyılarında Biriken Katı Atık Maddelerin Örnekleme Yoluyla Tür Ve Miktar Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma (Trabzon Beşirli Deresi, Küçük Yoroz Burnu Arası)", V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2004, cilt.1, ss.11-15
Hacisalihoğlu S., "Relationship Between Runoff And Different Landuse Types", Proceeding XXXI. International Forestry Students Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-15 Eylül 2003, ss.32-40
Hacisalihoğlu S., "Determining The Stand Structures Of Natural Brutian Pine (Pinus Brutia) In A Local Distribution Area In İnebolu District", Proceeding XXXI. International Forestry Students Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-15 Eylül 2003, cilt.1, ss.13-18
Hacisalihoğlu S., "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Köy Yolları Sorunları", Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Aralık 2003, ss.43-48
Hacisalihoğlu S., "Toprak Aşınımını (Erozyonunu) Kantitatif Olarak Belirleyen Modellerin Değerlendirilmesi", Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, cilt.1, ss.45-52
Hacisalihoğlu S., "Kurak Ve Yarı Kurak Bölgelerde Toprak Aşınımı (Erozyonu) Ve Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılacak Türler", Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2002, cilt.1, ss.55-66
Kalay H.Z., Hacisalihoğlu S., "Amenajman Planlarının Yapılmasında Ekolojik Yaklaşımla Yetişme Ortamının Önemi ve Yeri", Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2002, ss.33-36
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi