Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kemoterapi Alan Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) Yöntemleri Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, 2010.101.001.2, Araştırmacı, 2013
"Telefonla Hemşirelik Danışmanlığının Akciğer Kanserli Hastaların Semptomlarına ve Yaşam Kalitelerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2010.101.001.3, Yönetici, 2013
"Farklı Eğitim Yöntemlerinin Meme Sağlığına İlişkin Bilgi ve Uygulamaya Etkisi", TÜBITAK Projesi, 106S105 (SBAG-HD-121), Araştırmacı, 2006
"Myokard Enfarktüsü Geçiren Bireylerde Cinsiyete Yönelik Farklı Girişimlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2001.101.015.1, Araştırmacı, 2006
"Evde Bakımın Kanser Hastalarının Yaşam Kalitesine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2004.101-15.1, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi