Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
": Yeni ditiyoeter-diamin grubu içeren Schiff Bazları ve bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Glutatyon Redüktaz İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z017, Yönetici, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi