Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 15.10.2013 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 03.09.2007 - 15.09.2010
Rektör Danışmanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 20.05.2006 - 15.09.2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Nohut, "İlaç, Gıda ve Çevresel Örneklerde Bazı Ligandlar Kullanılarak Spektrofotometrik Bakır Tayini", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1998.
Doktora, S.Muhsir, "Yeni ditiyoeter-diamin grubu içeren Schiff Bazları ve bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Glutatyon Redüktaz İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Muhsir, "Yeni Bir Schiff Bazı ve Cu(II), Ni(II),Co(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, U.Bayraktar, "Yeni Bir Dioksim ile Cu(II), Ni(II), Co(II)Komplekslerinin Sentezi Kararkterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, O.Başkan, "Yeni Bir Oksim ile Cu(II), Ni(II), Co(II)Komplekslerinin Sentezi Kararkterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, H.Mazlum, "Malonamait ve Benzotiyoazol Ligandları ile Mononükleer Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2003.
Yüksek Lisans, H.Şengül, "İki Çekirdek Bağlayabilecek Yeni Bir Tetratiyoeter-Tetratiyol Ligandı ile İki ve Dört Çekirdekli Bakır(II)Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, U.Kazancı, "Yeni Bir Schiff Bazı ve Dioksin Liganları ile Cu(II), Ni(II), Co(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ç.Akkol, "Yeni Bir Tiyosmikarbazon Ligandı ile Cu(II), Ni(II), Co(II) Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi