Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş İ., Güven B., Öztürk Y., Arslan S., Gursoy K., "Investigation of Pre-School Teachers' Beliefs about Mathematics Education in Terms of Their Experience and Structure of Their Education", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.13, pp.673-689, 2017
Sağlam Arslan A., Devecioglu Kaymakci Y., Arslan S., "CONFORMITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS' ASSESSMENT PRACTICES WITH THE CURRICULA", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.320-333, 2013
Arslan S., Yıldız C., "Reflections from the Experiences of 11(th) Graders during the Stages of Mathematical Thinking", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.35, pp.17-31, 2010
Saglam-Arslan A., Arslan S., "Mathematical models in physics: A study with prospective physics teacher", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.634-640, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baki M., Arslan S., "Effects of Mathematics Content Knowledge on Mathematics Pedagogical Content Knowledge", Journal of Teacher Education and Educators , vol.6, pp.53-68, 2017
Baki M., Arslan S., "Reflections from Pre-Service Teachers' Mathematics Teaching Process", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, pp.736-749, 2016
Arslan S., Taşkin D., Kirman Bilgin A., "Adidaktik Öğrenme Ortamlarında Bireysel ve Grup Çalışması Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (Turkish Journal of Computer and Mathematics Education), vol.6, pp.47-67, 2015
Baki M., Arslan S., "Ders İmecesinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Dersini Planlama Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (Turkish Journal of Computer and Mathematics Education), vol.6, pp.209-229, 2015
Erümit A.K., Çebi A., Karal H., Arslan S., Nabiyev V., "Students’ Opinions On Artificial Intelligence Based Distance Education System (ARTIMAT)", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.136, pp.549-553, 2014 (Link)
Erümit A.K., Çebi A., Karal H., Arslan S., Nabiyev V., "AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED DISTANCE EDUCATION SYSTEM: Artimat", Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE , vol.14, no.4, pp.81-98, 2013 (Link)
Güven B., Karataş İ., Öztürk Y., Arslan S., Gürsoy K., "). A study of scale development on determination of pre-service and in-service teacher's beliefs about pre-school mathematics education", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.12, ss.969-980, 2013
Arslan S., Öztürk M., Kirman Bilgin A., Taşkin D., "Geometri Dersinde adidaktik öğrenme ortamları uygulamaları", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-12, 2013
Türk Y., Arslan S., "Examining creative drama based mathematics course with respect to theory of didactical situations in mathematics", Procedia Social and Behavioral Sciences , vol.46, pp.4782-4785, 2012
Erümit A.K., Fiş Erümit S., Arslan S., "Bir matematik probleminin Adidaktik ortamdaki çözüm süreci", Journal of Research in Education and Teaching, cilt.1, no.4, ss.75-81, 2012 (Link)
Baki A., Çekmez E., Arslan S., "A Comparative Study of the Effects of Using Dynamic Mathematics Software on Students’ Understandings about Tangent Concept", GeoGebra International Journal of Romania, vol.2, pp.13-30, 2012
Yildiz C., Çobakçor B.Ö., Özdoğan Z.B., Arslan S., "The views of the teacher and students in regards to the use of the history of mathematics in the teaching of fractal subject", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.15, pp.868-872, 2011
Kaygin B., Balçin B., Yildiz C., Arslan S., "The effect of teaching the subject of Fibonacci numbers and golden ratio through the history of mathematics", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.15, pp.961-965, 2011
Arslan S., Yildiz C., Yavuz İ., "Basamak Değeri Kavramının Öğretim Durumlarının İncelenmesi", E-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, pp.409-507, 2011
Yavuz İ., Arslan S., Kepçeoğlu İ., "Didaktik Antlaşması ve Öğretime Yansıması: Değerler Tablosu Örneği", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal of Human Sciences), vol.8, pp.386-409, 2011
Arslan S., Kutluca T., Özpınar I., "Investigating mathematics teacher candidates’ opinions about using information & communication technologies", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.75-82, 2011
Arslan S., Baran D., Okumuş S., "Brousseau’nun Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı ve Bu Kuramın Bir Uygulaması", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.5, ss.204-224, 2011
Kutluca T., Arslan S., Ozpinar I., "Developing a Scale to Measure Information and Communication Technology Utilization Levels", Türk Fen Eğitimi Dergisi (Journal of Turkish Science Education), vol.7, pp.37-45, 2010
Arslan S., Kara F., "The Postgraduate Education of Teachers and Its Effects on Their Instructional Activities", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (Turkish Journal of Computer and Mathematics Education), vol.1, pp.133-147, 2010
Arslan S., "Do students really understand what an ordinary differential equation is?", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol.41, pp.873-888, 2010
Arslan S., "Traditional instruction of differential equations and conceptual learning", Teaching Mathematics and its Applications, vol.29, pp.94-107, 2010
Arslan S., Özpınar I., "Prospective teachers’ skills in planning and applying learning–Teaching process", US-China Education Review, vol.7, pp.34-41, 2010
Sağlam Arslan A., Devecioglu Kaymakci Y., Arslan S., "Alternatif Ölçme Değerlendirme Erkinliklerinde Karşılaştıkları Problemler: Fen Teknoloji Öğretmenleri Örneği", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak. Dergisi, cilt.28, ss.1-12, 2009
Arslan S., Özpınar I., "Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğunun İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.26-38, 2009
Arslan S., Özpınar I., "İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.97-113, 2009
Arslan S., "AB Ülkelerinde Bilgi İletişim Teknolojileri ve Uzaktan Öğretim", Yeni Eğitim, cilt.26, ss.52-55, 2009
Uzun S.C., Arslan S., "Semiotic representations skills of prospective elementary teachers related to mathematical concepts.", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.741-745, 2009
Arslan S., "Diferansiyel Denklemlerin Öğretiminde Farklı Yaklaşımlar ve Nitel Yaklaşımın Gerekliliği", Milli Eğitim Dergisi, cilt.179, ss.153-163, 2008
Arslan S., Özpınar I., "Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.2, ss.38-63, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arslan Z., Sönmez N., Arslan S., "Öğretmen Adaylarının Küresel Düzlemde Üçgen Oluşturma Sürecinin Rbc Soyutlama Teorisi Işığında İncelenmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu - 3, AFYON, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2017, ss.1-1
Baki M., Arslan S., "Reflections from Pre-Service Teachers' Mathematics Teaching Process ", , TÜRKİYE, , no.4, ss.736-750 (Link)
Baki M., Arslan S., "Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", , TÜRKİYE, , cilt.31, ss.736-749
Arslan S., Yildirim İ., "Effets du Modèle Plurilatéral de l’Enseignement des Mathématiques sur la Réussite des élèves", 18ème Ecole d’Eté de Didactiques des Mathématiques, Brest, FRANSA, 19-26 Ağustos 2015, pp.1-1
Atalay H., Baran B., Arslan S., Coştu S., Güneş G., Gökçek T., "Mathlife Ortamında Matematik Becerisi Gerektiren Günlük Yaşam Senaryosunun Tasarımı ve Uygulaması", 9. International Computer and Instructional Technology Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.1-1
Arslan S., Atalay H., Coştu S., Baran B., Gökçek T., Güneş G., "Motivators, Barriers And Outcomes In 3d Virtual Learning Environment That Include Daily-Life Activities Requiring Math Skills: Mathlife Case", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2015, pp.1-1
Arslan S., Atalay H., Coştu S., Güneş G., Gökçek T., "Matematik Becerisi Gerektiren Günlük Yaşam Rollerini ve Aktivitelerini Belirleme Süreci", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, ss.1-1
Atalay H., Arslan S., Çakiroğlu O., Coştu S., Baran B., Reisoğlu S., "Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarının Soyutlama Sürecindeki Rolü: Mathlife Örneği", 5. International Conference On Research in Education, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.1-1
Arslan S., Atalay H., Baran B., Coştu S., Güneş G., Gökçek T., "Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamının Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi: Mathlife Örneği", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, ss.1-1
Atalay H., Coştu S., Arslan S., Çakiroğlu O., Yavuz Z., Yildiz A., "The Perceptions of Students in the Special Education and Rehabilitation Centre about Mathlife", 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadship, Paris, FRANSA, 29-31 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Baki M., Arslan S., "Effect of mathematics content on mathematics pedagogical content knowledge", 38th Conference of the International and North American Groups for the Psychlogy of Mathematics Education, VANCOUVER, KANADA, 15-20 Temmuz 2014, pp.54-54
Arslan S., Seyitoglu E., "Akıllı Tahta Kullanılan Matematik Dersinden Yansımalar.", XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1-1
Arslan S., Karahan O., "Öğretmen-Öğretmen Adayı Katılımıyla Gerçekleştirilen Ders İmecesi Çalışmasından Yansımalar", XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1-1
Atalay H., Coştu S., Arslan S., Baran B., Yildiz A., Cesur B., et al.,"The Designing Process Of Avatars and Clothes In 3D Virtual Learning Settings: “Mathlife” Case", World Conference on Science and Mathematics Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.1-1
Baki M., Arslan S., "Sınıf öğretmeni adaylarının matematik dersini planlama bilgilerinin gelişimi: Bir ders imecesi (lesson study) örneği", XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1-1
Güven B., Öztürk Y., Karataş İ., Arslan S., Şahin F., "Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları", X. Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2013, ss.1-12
Altundağ R., Korkmaz A.İ., Arslan S., "Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimi Alanında Yayınlanan Çalışmalara Yönelik Bakış Açıları", X. Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2013, ss.1-12
Karal H., Nabiyev V., Erümit A.K., Arslan S., Çebi A., "Students' Opinions On Artificial Intelligence Based Distance Education System (Artimat)", Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), Roma, ITALYA, 5-7 Aralık 2013, vol.136, pp.549-553
Karahan O., Arslan S., "Negatif Sayılarla İlgili Epistemolojik Engeller", X. Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2013, ss.1-1
Türk Y., Arslan S., "Examining creative drama based mathematics course with respect to theory of didactical situations in mathematics", 4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, vol.46, pp.4782-4785
Baki M., Arslan S., "Investigating Prospective Primary Teachers’ Knowledge in Teaching Through Lesson Study", International Congress on Mathematics Education, Seul, GUNEY KORE, 8-15 Temmuz 2012, pp.5362-5369
Öztürk Y., Güven B., Karataş İ., Arslan S., Gürsoy K., "Preservice early chilhood education teachers’ beliefs about teaching and learning mathematics", New Trends on Global Education Conference, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Eylül 2012, pp.1-12
Yildiz C., Cabakcor B.O., Ozdogan Z.B., Arslan S., "The views of the teacher and students in regards to the use of the history of mathematics in the teaching of fractal subject", 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Şubat 2011, vol.15, pp.868-872
Seyitoglu E., Akkaya K., Yildiz C., Arslan S., Coştu S., "Students' views about activities developed on the history of Pythagoras' theorem", 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Şubat 2011, vol.15, pp.882-886
Kaygin B., Balçin B., Yıldız C., Arslan S., "The effect of teaching the subject of Fibonacci numbers and golden ratio through the history of mathematics", 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), Istanbul, TÜRKIYE, 3-7 Şubat 2011, vol.15
Baki A., Baki M., Arslan S., "Prospective Primary School Teachers’ Knowledge of Thier Students: The case of Mathematics", The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Temmuz 2011, vol.II, pp.88-96
Baki A., Baki M., Arslan S., "PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' KNOWLEDGE OF THEIR STUDENTS: THE CASE OF MATHEMATICS", 35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, TÜRKIYE, 10-15 Temmuz 2011, pp.89-96
Arslan S., Ozpinar I., "Assessment in mathematics course and evaluating primary school coursebooks in terms of assessment", 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-8 Şubat 2010, vol.2, no.2, pp.4157-4163
Arslan S., Altundağ R., "Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramında yer alan Adidaktik öğrenme ortamıyla ilgili öğrenci görüşleri", II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, pp.1-12
Arslan S., Yıldız C., Taşkin D., Özmen Z.M., "Ölçü Birimlerinin Öğretiminde Matematik Tarihinin Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri", MatDer 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri: “Matematik ve Bilişim Çağı”, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-12
Baki M., Arslan S., "Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Uygulamalarından Yansımalar ve Ders planının Öğretim Uygulamalarına Etkisi", MatDer 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri: “Matematik ve Bilişim Çağı”, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-12
Özpınar I., Arslan S., "6. Sınıf Matematik Ders Kitapları Programının Sözlü Öngördüğü Becerileri Nasıl Değerlendirmektedir? ", MatDer 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri: “Matematik ve Bilişim Çağı”, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-12
Baki M., Arslan S., Baki A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencinin Ön Bilgisini Tanıma Durumlarının İncelenmesi", IX. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2010, ss.1-12
Yildiz A., Baltaci S., Arslan S., "Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerini Çizim Sürecinin İncelenmesi", MatDer 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri: “Matematik ve Bilişim Çağı”, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-12
Taşkin D., Yildiz C., Arslan S., "Lisansüstü Öğrencilerinin Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi Dersine Yönelik Düşünceleri", MatDer 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri: “Matematik ve Bilişim Çağı”, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.1-12
Arslan S., Özpınar I., Kala N., "ICT in Primary School Textbooks: The Case of Turkey", 2nd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, ISPANYA, 5-7 Temmuz 2010, pp.1413-1419
Arslan S., Karahan O., "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Sonsuzluk, Tanımsızlık ve Belirsizlik Kavramları ile İlgili Görüşleri", II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 2 Mayıs 2010, pp.1-10
Arslan S., "Diferensiyel Denklemlerin Cebirsel Çözümü ve Kavramsal Öğrenme", IX. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2010, ss.1-1
Arslan S., Uzun S.C., Yalcinkaya H.A., Ozpinar I., "Comparing computer supported or concrete material assisted instructions in terms of effectiveness and classroom management", 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-8 Şubat 2010, vol.2, no.2, pp.4314-4318
Arslan S., Kutluca T., Özpınar I., "Investigating Candidate Mathematics Teachers’ Opinions About Applications Of Information & Communication Technologies", College Teaching & Learning Conference, Prague, CEK CUM., 8-11 Haziran 2009, pp.1-12
Coştu S., Arslan S., Catlioglu H., Birgin O., "Perspectives of elementary school teachers and their students about relating and contextualizing in mathematics", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.1692-1696
Arslan S., Kara F., "Formation Postuniversitaire des Enseignants de Mathematiques et ses Effets sur leurs Pratiques en Classe", XVème école d’été en didactique des mathématiques, Clermont Ferrand , FRANSA, 16-23 Ağustos 2009, pp.1-12
Coştu S., Arslan S., Filiz M., "Bağlamsal Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımına Uygun Hazırlanan Bir Ders Süreci Üzerine Yansımalar: Oran-Orantı Örneği", 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-29 Ağustos 2008, ss.1-1
Coştu S., Arslan S., Catlioglu H., "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerinde İlişkilendirmenin Kullanılması Hakkındaki Görüşleri", 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-29 Ağustos 2008, ss.1-1
Arslan S., Uzun S.C., "Farklı Gösterim Kullanımının Çarpanlara Ayırma ve Denklem Sistemlerinin Öğrenimine Etkisi", 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-29 Ağustos 2008, ss.1-1
Filiz M., Arslan S., Coştu S., "Dinamik Geometri Yazılımlarının Web Sitelerine Entegre Edilmesi: Cabrijava Örneği", 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-29 Ağustos 2008, ss.1-1
Arslan S., "Le changement de Cadre est-il Important pour la Conceptualisation des Concepts Matématics", XXIII CESE Conference, Atina, YUNANISTAN, 7-10 Temmuz 2008, pp.1-1
Arslan S., Coştu S., Giray T.İ., Filiz M., "Matematik Öğretiminde Analoji Geliştirme Üzerine Bir Deneme: İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar ve İsimlendirilmesi", 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 24-29 Ağustos 2008, ss.1-1
Arslan S., "Le changement de Cadre est-il Important pour la Conceptualisation des Concepts Matématics", XXIII CESE Conference, Atina, YUNANISTAN, 7-10 Temmuz 2008, pp.1-1
Filiz M., Arslan S., Coştu S., "Matematik Eğitimi İçerikli Web Sitesi Tasarımına ait Akademisyen, Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri", 8th International Educational Technology Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, pp.1-6
Coştu S., Arslan S., Aydin M., "Kuram ve Uygulama Arasında Bir Köprü: Öğretmenlerin Pratik Kuramları", 8th International Educational Technology Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, pp.1-6
Arslan S., Coştu S., Coştu S., Aydın S., Filiz M., "Long Term Effects of History of Mathematics on Mathematics Education and the Teacher’s Role", 11. International Conference On Further Education In Balkan Countries, KONYA, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2008, pp.1-12
Özpınar I., Yalcinkaya H.A., Arslan S., "Grup Portfolyosunun Öğrencilerin Gelişimleri Ve Matematik Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi", 16. . Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.295-299
Yalcinkaya H.A., Özpınar I., Arslan S., "7. Sınıf Öğrencilerinin Grup Çalışmalarının İncelenmesi Ve Konu Hakkındaki Düşünceleri", 16. . Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.582-587
Arslan S., Uzun S.C., "İlköğretim I. Kademe Matematik Öğretiminde Yazılım Kullanımına İlişkin Öneriler ve Örnek Uygulamaları", I. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2007, pp.733-749
Arslan S., "Les équations différentielles en classe de Terminale S et l’enseignement de l’approche qualitative", XIIIème école d’été en didactique des mathématiques, Lot et Garonne, FRANSA, 23-23 Ağustos 2005, pp.1-6
Arslan S., Chaachoua H., Laborde C., "Reflections on the Teaching of Differential Equations: What Effects of a Teaching to Algebraic Dominance?", 10th International Congress on Mathematical Education (ICME 10), Copenhague, DANIMARKA, 4-11 Haziran 2004, pp.1-10
Moreno J., Arslan S., "Taller: un ambiante de geometria dinamica para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales y la modelizacion", Decimoséptima Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa - RELME 17, Santiago, ŞİLİ, 1-4 Temmuz 2003, pp.1-1
Arslan S., Laborde C., "Un outil favorisant l’interaction entre cadres: CABRI. Une étude de cas dans l’apprentissage des équations différentielles", Colloque international sur l’Intégration des Technologies dans l'Enseignement des Mathématiques, Reims, FRANSA, 20-22 Haziran 2003, pp.1-8
Arslan S., Moreno J., Laborde C., "Cabri : un environnement de géométrie dynamique pour l'enseignement des équations différentielles", Colloque international sur l’Intégration des Technologies dans l'Enseignement des Mathématiques, Reims, FRANSA, 20-22 Haziran 2003, pp.1-1
Güven B., Karataş İ., Arslan S., Öztürk Y., Gürsoy K., "Analysis of pre-service early childhood teachers’ activities about mathematics education", New Trends on Global Education Conference, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24 Eylül 2012 - 26 Eylül 201, pp.1-12
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arslan S., Çelik D., "Zor sanılan İki Kavram: Limit ve Süreklilik", Tanımları ve Tarihsel Gelişimleri ile Matematiksel Kavramlar, Zembat İ.Ö., Özmantar M.F., Bingölbali E., Şandır H., Delice A., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.463-487, 2013
Çakıroğlu E. , Işıksal M., Arslan S., Koç Y., Bingölbali E., Ed., "Ortaokul Matematik 5.Sınıf Ders Kitabı", MEB Yayınları, ANKARA, 2013
Arslan S., "L'Approche Qualitative Des Quations Differentielles En Classe de TS: Est-elle viable? Quels sont les enjeux et les conséquences?", Editions universitaires europeennes, Sarrebruck, 2010
Arslan S., Ubuz B., "Sayılarda basamak değeri kavramı ve öğrencilerin yaşadığı zorluklar", Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri, Bingölbali E., Özmantar M. F. , Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.123-142, 2009
Arslan S., "Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı", Matematik Öğretimi, Hülya Gür, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.286-306, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi