Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ŞEVKET ATEŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : YAPI
Sabit Telefon : +90 462 3772661
Faks : +90 462 3772606
E Posta Adresi : satesktu.edu.tr | sevketates72gmail.com
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/sates/
Ofis : İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. Kat (411)
Posta Adresi : Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon.
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, State University of New York at Buffalo, Engineering Department, Civil, Structural and Enviromental Engineering, ABD, 2008-2009
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 1999-2005
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ, 1996-1999
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, 1992-1996
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
MÜDEK Eğitim Çalıştayı, Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, 2014
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012
Araştırma Alanları
Yapı Mühendisliği
Yapılarda Onarım ve Güçlendirme
Deprem Mühendisliği
Yapıların Performansı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
İnşaat Mühendisliği
Deprem Mühendisliği
Yapı Mühendisliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Civil
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2005 - 2012
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 - 2003
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1997 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 23.12.2013 - 20.08.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapım Yönetimi, 12.07.2010 - 13.04.2011
Verdiği Dersler
Yapı Sistemlerinin Bilgisayar Yardımıyla Analizi, Lisans, 2017-2018
Deprem Mühendisliği, Lisans, 2017-2018
Yapı Statiği-I, Lisans, 2014-2015
Yapı Statiği-II, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Atmaca, "Öngerilmeli Kirişli Köprü Üstyapısının Hesap ve Tasarımının İrdelenmesi ve Bilgisayar Programının Geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Doktora, Z.Tonyali, "Birleştirilmiş Sonlu Eleman-Sınır Eleman Yöntemleriyle Modellenen Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, M.Yurdakul, "Üç Eğrilikli Sürtünmeli Sarkaç Mesnet Sistemi İle İzolasyonu Yapılan Karayolu Köprülerinin Değişerek Yayılan Yer Hareketi Altında Stokastik Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, M.Ergün, ".....", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Ergün, "Deprem Yer Hareketlerinin Ölçeklendirilmesi ve Uygulanışı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, B.Atmaca, "Kablolu Köprülerin Yapım Aşamalarına Göre Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, A.Savaş, "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapım İşlerinin Sözleşme İmzalanıncaya Kadar Geçirdiği Süreçler ve Çıkabilecek Sorunlar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, M.Yurdakul, "Üç Eğrilikli Sürtünmeli Sarkaç Mesnetli Yapıların Dinamik Davranışına Zemin Eğilebilirliğinin Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, S.Yüce Erkan, "Dengeli Konsol Yöntemi İle İnşa Edilen Betonarme Karayolu Köprülerinin Yapım Aşamalarına Göre Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, E.Yıldırım, "Yapım Aşamaları ve Farklı Zemin Durumlarının Betonarme Köprülerin Yapısal Davranışlarına Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Z.Kuyumcu, "Elastik Zemine Oturan Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, T.Kılıçarslan, "Çok Katlı Binaların Yapım Aşamalarına Göre Statik Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yurdakul M., Ateş Ş., "Stochastic responses of isolated bridge with triple concave friction pendulum bearing under spatially varying ground motion", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.65, pp.771-784, 2018
Ateş Ş., Tonyali Z., Soyluk K., Samberou A.M.S., "Effectiveness of Soil-Structure Interaction and Dynamic Characteristics on Cable-Stayed Bridges Subjected to Multiple Support Excitation", INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES, vol.18, pp.554-568, 2018
Ateş Ş., Tonyali Z., Soyluk K., Marou Seyni Samberou A., "Effectiveness of Soil–Structure Interaction and Dynamic Characteristics on Cable-Stayed Bridges Subjected to Multiple Support Excitation", INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES, vol.19, pp.1-15, 2018 (Link)
Atmaca B., Ateş Ş., "Camber calculation of prestressed concrete I-Girder considering geometric nonlinearity", COMPUTERS AND CONCRETE, vol.19, pp.1-6, 2017
Altunişik A.C., Ateş Ş., Hüsem M., Genç A.F., "Collapse of steel cantilever roof of tribune induced by snow loads", STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, vol.23, pp.273-283, 2017
Altunişik A.C., Ateş Ş., Hüsem M., "Lateral buckling failure of steel cantilever roof of a tribune due to snow loads", ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, vol.72, pp.67-78, 2017
Altunişik A.C., Ateş Ş., Hüsem M., "Effect of Construction Errors on the Snow-Induced Failure of a Tribune's Columns and Roof", JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, vol.31, 2017
Ergun M., Ateş Ş., "The stress analysis of a shear wall with matrix displacement method", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.53, pp.205-226, 2015
Nasery M.M., Ergün M., Ateş Ş., Hüsem M., "Comparing the dynamic behavior of a hospital-type structure with fixed and isolated base", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.9, pp.657-671, 2015
Ergün M., Ateş Ş., "The Stress Analysis Of A Shear Wall With Matrix Displacement Method", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.53, pp.205-226, 2015
Ergün M., Ateş Ş., "Comparing Of The Effects Of Scaled And Real Earthquake Records On Structural Response", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.6, pp.375-392, 2014
Atmaca B., Yurdakul M., Ateş Ş., "Nonlinear Dynamic Analysis Of Base Isolated Cable-Stayed Bridge Under Earthquake Excitations", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.66, pp.314-318, 2014 (Link)
Atmaca B., Yurdakul M., Ateş Ş., "Nonlinear dynamic analysis of base isolated cable-stayed bridge under earthquake excitations", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.66, pp.314-318, 2014
Yurdakul M., Ateş Ş., Altunişik A.C., "Comparison of the dynamic responses of Gulburnu Highway Bridge using single and triple concave friction pendulums", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.7, pp.511-525, 2014
Yurdakul M., Ateş Ş., Altunişik A.C., "Dynamic Responses of Gülburnu Highway Bridge using Friction Pendulums", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.7, pp.511-525, 2014 (Abstract)
Ateş Ş., Atmaca B., Yildirim E., Demiroz N.A., "Effects Of Soil-Structure Interaction On Construction Stage Analysis Of Highway Bridges", COMPUTERS AND CONCRETE, vol.12, pp.169-186, 2013
Ateş Ş., Ergün M., "Selecting and scaling ground motion time histories according to Eurocode 8 and ASCE 7-05", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.5, pp.129-142, 2013
Ateş Ş., Kahya V., Yurdakul M., Adanur S., "Damages On Reinforced Concrete Buildings Due To Consecutive Earthquakes In Van", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.53, pp.109-118, 2013
Ateş Ş., "Seismic Behaviour Of Isolated Multi-Span Continuous Bridge To Nonstationary Random Seismic Excitation", NONLINEAR DYNAMICS, vol.67, pp.263-282, 2012
Atmaca B., Ateş Ş., "Construction Stage Analysis Of Three-Dimensional Cable-Stayed Bridges", STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, vol.12, pp.413-426, 2012
Kuyumcu Z., Ateş Ş., "Soil-Structure-Foundation Effects On Stochastic Response Analysis Of Cable-Stayed Bridges", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.43, pp.637-655, 2012
Ateş Ş., "Investigation Of Effectiveness Of Double Concave Friction Pendulum Bearings", COMPUTERS AND CONCRETE, vol.9, pp.195-213, 2012
Altunişik A.C., Bayraktar A., Sevim B., Ateş Ş., "Ambient Vibration Based Seismic Evaluation Of Isolated Gulburnu Highway Bridge", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.31, pp.1496-1510, 2011
Ateş Ş., Yurdakul M., "Site-Response Effects On Rc Buildings Isolated By Triple Concave Friction Pendulum Bearings", COMPUTERS AND CONCRETE, vol.8, pp.693-715, 2011
Ateş Ş., Constantinou M.C., "Example Of Application Of Response Spectrum Analysis For Seismically Isolated Curved Bridges Including Soil-Foundation Effects", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.31, pp.648-661, 2011
Yurdakul M., Ateş Ş., "Modeling Of Triple Concave Friction Pendulum Bearings For Seismic Isolation Of Buildings", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.40, pp.315-334, 2011
Ateş Ş., Constantinou M.C., "Example Of Application Of Response History Analysis For Seismically Isolated Curved Bridges On Drilled Shaft With Springs Representing Soil", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.31, pp.334-350, 2011
Ateş Ş., "Numerical Modelling Of Continuous Concrete Box Girder Bridges Considering Construction Stages", APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, vol.35, pp.3809-3820, 2011
Bayraktar A., Türker T., Akköse M., Ateş Ş., "The Effect Of Reservoir Length On Seismic Performance Of Gravity Dams To Near- And Far-Fault Ground Motions", NATURAL HAZARDS, vol.52, pp.257-275, 2010
Ateş Ş., Bayraktar A., Dumanoglu A.A., Soyluk K., "Earthquake Response Of Isolated Cable-Stayed Bridges Under Spatially Varying Ground Motions", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.31, pp.639-662, 2009
Bilici Y., Bayraktar A., Soyluk K., Haciefendioglu K., Ateş Ş., Adanur S., "Stochastic Dynamic Response Of Dam-Reservoir-Foundation Systems To Spatially Varying Earthquake Ground Motions", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.29, pp.444-458, 2009
Haciefendioglu K., Başağa H.B., Bayraktar A., Ateş Ş., "Nonlinear Analysis Of Rock-Fill Dams To Non-Stationary Excitation By The Stochastic Wilson-Theta Method", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.194, pp.333-345, 2007
Ateş Ş., Bayraktar A., Dumanoglu A., "The Effect Of Spatially Varying Earthquake Ground Motions On The Stochastic Response Of Bridges Isolated With Friction Pendulum Systems", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.26, pp.31-44, 2006
Ateş Ş., Dumanoglu A., Bayraktar A., "Stochastic Response Of Seismically Isolated Highway Bridges With Friction Pendulum Systems To Spatially Varying Earthquake Ground Motions", ENGINEERING STRUCTURES, vol.27, pp.1843-1858, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Atmaca B., Ateş Ş., Günaydin M. , Altunişik A.C., "EFFECTS OF STRAND CONFIGURATION ON PRE-TENSIONED I-GIRDERS", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.36, pp.179-190, 2018
Atmaca B., Ateş Ş., "The Effect of Strand Configuration on Stress Distribution and Debonding Parameters of Prestressed Girder After Detensioning", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.401-408, 2018
Atmaca B., Ateş Ş., Günaydin M., Altunişik A.C., "EFFECTS OF STRAND CONFIGURATION ON PRE-TENSIONED I-GIRDERS", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.36, pp.179-190, 2018
Atmaca B., Ateş Ş., "Determination of bearing type effect on elastomeric bearing selection with SREI-CAD", ADVANCES IN COMPUTATIONAL DESIGN, vol.2, pp.43-56, 2017
Nasary M.M. , Ergün M., Hüsem M., Ateş Ş., "Kat Planındaki Çıkıntıların Burulma Düzensizliği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ", Mühendislik Bülteni , cilt.29, ss.16-26, 2015
Gunaydin M., Adanur S., Altunişik A.C., Ateş Ş., Sevim B., "Betonarme Binaların Yapım Aşamasına Göre Analizi", Yapı Dünyası, cilt.197-198, ss.39-45, 2012
Bayraktar A., Adanur S., Hançer E., Ateş Ş., "Hydrodynamic Pressures On Gravity Dams From Random Excitation", ARI The Bulletin of the Istanbul Technical University, cilt.54, ss.54-61, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ergün M., Ateş Ş., "SİSMİK İZOLASYON GÜÇLENDİRME TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE SAYISAL BİR ÇALIŞMA ", 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1-1
Atmaca B., Ateş Ş., "Camber Calculation of Prestressed Concrete Girder After Detensioning", International Conference on Advances and Innovations in Engineering, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.398-401
Yurdakul M., Ateş Ş., "Effect of Incoherency Models on Isolated and Nonisolated Highway Bridge", International Conference on Advance and Innovations in Engineering, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, vol.-, no.-, pp.1-1
Ergün M., Ateş Ş., "Investigation of Non-linear Behavior of Layered Rubber Bearing by Numerical and Analytical Methods", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, pp.116-116
Ergün M., Ateş Ş., "Determination of the Effect of Seismic Isolation on Fatigue Life of a Steel Beam Subjected to Moving Load by Numerical and Analytical Methods", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, pp.117-117
Atmaca B., Ateş Ş., "Nonlinear Modal Analysis of Prestressed Girder After Detensioning", International Conference on Advanced Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.134-134
Atmaca B., Ateş Ş., "The Effect of Strand Configuration on Stress Distribution and Debonding Parameters of Prestressed Girder After Detensioning", International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, ITALYA, 23-25 Ağustos 2017, pp.1-1
Yurdakul M., Ateş Ş., "Behavior of Isolated Highway Bridge with TCFP Bearing Under Spatially Varying Ground Motion", Second International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Atmaca B., Ateş Ş., Günaydin M. , Altunişik A.C., "Effects of Strand Configuration on Pretensioned I-Girder After Detensioning", INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, ANTALYA, TÜRKIYE, 19 Ekim - 24 Kasım 2016, pp.373-373
Ergün M., Ateş Ş., "An Alternative Strengthening Technique to Conventional Methods: Seismic Isolation Retrofit.", International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.375-375 (Link)
Atmaca B., Ateş Ş., Günaydin M., Altunişik A.C., "Effects of Strand Configuration on Pretensioned I Girder After Detensioning", 3rd International Conference on Computational and Experimental Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, pp.1-10
Atmaca B., Ateş Ş., Altunişik A.C., "Köprülerde Kullanılan Kauçuk Mesnetlerin Hesap ve Tasarım Yazılımı", 3. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, ss.23-23
Ergün M., Ateş Ş., "Eurocode 8 Yönetmeliğine Göre Yer Hareket Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi", Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, ss.69-82
Ergün M., Ateş Ş., "Köprülerin Dinamik Analizlerinde Ölçeklendirilmiş Deprem Kayıtlarının Kullanımı", 3. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, ss.34-34
Tonyali Z., Atmaca B., Yurdakul M., Ateş Ş., "MESNETLERİNDEN FARKLI YER HAREKETLERİNE MARUZ KABLOLU KÖPRÜLERDE KABLO DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ", Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, ss.56-66
Yurdakul M., Tonyali Z., Atmaca B., Ateş Ş., "UNİFORM YER HAREKETLERİNE MARUZ EĞİK ASKILI KÖPRÜNÜN DİNAMİK DAVRANIŞI", Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, ss.67-67
Atmaca B., Yurdakul M., Ateş Ş., "Dynamic behaviour of cables of cable-stayed bridge isolated with SCFP placed under pylon", Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM 15), Incheon, GUNEY KORE, 25-29 Ağustos 2015, pp.11-11
Tonyali Z., Ateş Ş., Adanur S., "Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köpru¨lerin Stokastik Analizi ", 3.Kopruler ve Viyadukler Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, ss.1-1
Tonyali Z., Ateş Ş., "Effects Of Soil-Foundation-Bridge Interaction Subjected To Spatially Varying Earthquake Ground Motion", 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, , TİRAN, ARNAVUTLUK, 23-25 Mayıs 2013, pp.19-19
Atmaca B., Yurdakul M., Ateş Ş., "The Effects Of Seismic Isolation On The Dynamic Behavior Of Cable-Stayed Bridges", 2nd International Balkan Conference on Challenges of Civil Engineering, Tiran, ARNAVUTLUK, 23-25 Mayıs 2013, ss.8-8
Günaydin M., Adanur S., Altunişik A.C., Ateş Ş., Sevin B., "Yapım Aşamalarının Betonarme Binaların Yapısal Davranışına Etkisi", İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, ss.1-10
Gunaydin M., Adanur S., Altunişik A.C., Ateş Ş., Sevim B., "Yapım Aşamalarının Betonarme Binaların Yapısal Davranışına Etkisi", İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, cilt.1, ss.72-73
Tonyali Z., Ateş Ş., Adanur S., "Kablolu Köprülerin Stokastik Davranışlarına Temel-Zemin Sisteminin Etkisi", İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, cilt.1, ss.30-31
Atmaca B., Ateş Ş., Altunişik A.C., "Kablolu Köprülerin Yapım Aşamasına Göre Analizi", 2. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2011, ss.73-73
Tonyali Z., Ateş Ş., "Elastik Zemine Oturan Kablolu Köprülerin Stokastik Davranışı", 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2011, ss.72-84
Tonyali Z., Ateş Ş., "Dalga Yayılma Etkisine Maruz Kablolu Köprü-Kazık Temel Sisteminin Stokastik Davranışı", 2.KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2011, ss.75-75
Ateş Ş., Constantinou M.C., "Response Spectrum Analysis Of Curved Bridges Isolated By Double Concave Friction Pendulum Including Soil-Foundation Effect", Sixth International Engineering and Construction Conference (IECC'6), Kahire, MISIR, 28-30 Haziran 2010, pp.1100-1110
Adanur S., Akköse M., Ateş Ş., Bayraktar A., "Performace Of Selender Buildings During The December 20 And 27, 2007 Bala Earthquakes In Turkey", 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, MAKEDONYA, 30 Ağustos - 3 Eylül 2010, vol.1, pp.360-360
Ateş Ş., Constantinou M.C., "Dynamic Behavior Of Seismically Isolated Curved Bridges", Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-2 Ekim 2009, pp.398-407
Bayraktar A., Altunişik A.C., Sevim B., Türker T., Adanur S., Ateş Ş., "Ambient Vibration Testing Of Steel Footbridges For Structural Identification", Proceedings of the Fifth International Engineering and Construction Conference (IECC’5), Irvine, ABD, 27-29 Ağustos 2008, pp.87-94
Bayraktar A., Altunişik A.C., Sevim B., Türker T., Ateş Ş., Adanur S., "Determination Of Earthquake Behaviour Of Highway Bridges By Operational Modal Analysis", International Earthquake Symposium Kocaeali, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2007, pp.368-380
Bayraktar A., Türker T., Bilici Y., Ateş Ş., "Yakın Ve Uzak Fay Etkisindeki Baraj-Rezervuar-Temel Sistemlerinin Lineer Ve Lineer Olmayan Deprem Davranışlarına Rezervuar Uzunluğunun Etkisi", Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2007, ss.647-658
Akköse M., Ateş Ş., Bayraktar A., Dumanoğlu A.A., "The Seismic Response of Liquid Storage Tanks Isolated By Double Concave Friction Pendulum Bearings To Near-Fault Ground Motions", 10th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures (10ASSISi), İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2007, pp.83-83
Bayraktar A., Altunişik A.C., Türker T., Sevim B., Ateş Ş., "Karayolu Köprülerinin Sonlu Eleman Modellerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle İyileştirilmesi", 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2007, ss.355-364
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Öngermeli Köprü Kirişlerinin Hesap ve Tasarımını Gerçekleştiren Bilgisayar Programının Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, 9715, Yönetici, 2017
"Yapısal Hasarların Deneysel ve Operasyonal Modal Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 106M038, Araştırmacı, 2009
"Eğitim Kurumu Binalarının Deprem Tahkiklerinin Yaptırılması ve Yaklaşık Güçlendirme Maliyetinin Hazırlatılması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Hakemlikler
Engineering Structures, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Engineering Structures, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Earthquake and Structures, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Computers and Concrete, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of Engineering and Mechanics, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 44
Web Of Science H İndeksi : 9
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Yapı Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Betonarme Yapılar, Çelik Yapılar, Ahşap Yapılar, Öngerilmeli Köprüler.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Structural Engineering, Earthquake Engineering, Reinforced Structures, Steel Structures, Timber Structures, Pre-stressed Concrete Bridges.
Research Areas : Öngerilmeli köprülerim hesap ve çizimi için yazılım geliştirilmesi Sismik izolasyon sistemleri Sınır elemanlar yöntemi İntegral (Birdöküm) Köprüler
Current Research Activities :

Development a computer program on analyzing and design of pre-stressed concrete bridges

Seismic base isolation systems

Boundary element methods

İntegral Bridges

Temel Eserler
Atmaca B., Yurdakul M., Ateş Ş., "Nonlinear Dynamic Analysis Of Base Isolated Cable-Stayed Bridge Under Earthquake Excitations", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.66, pp.314-318, 2014
Ergün M., Ateş Ş., "Comparing Of The Effects Of Scaled And Real Earthquake Records On Structural Response", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.6, pp.375-392, 2014
Yurdakul M., Ateş Ş., Altunişik A.C., "Dynamic Responses Of Gülburnu Highway Bridge Using Friction Pendulums", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.12, pp.1-10, 2014
Ateş Ş., Ergün M., "Selecting And Scaling Ground Motion Time Histories According To Eurocode 8 And Asce 7-05", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.5, pp.129-142, 2013
Ateş Ş., Kahya V., Yurdakul M., Adanur S., "Damages On Reinforced Concrete Buildings Due To Consecutive Earthquakes In Van", SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, vol.53, pp.109-118, 2013
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
04/02/2019 02:02 Duyuru Tekla Structures
04/10/2018 04:10 Duyuru SAP2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi