Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özen Turan S., Kadioğullari A.İ., Günlü A., "Spatial and Temporal Dynamics of Land Use Pattern Response to Urbanization in Kastamonu", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, pp.640-647, 2010 (Link)
Sancar C., Özen Turan S., Kadioğullari A.İ., "Land Use-Cover Change Processes in Urban Fringe Areas: Trabzon Case Study, Turkey", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, pp.1454-1462, 2009 (Link)
Beyhan Kars F., Özgen S., Sağsöz A., Çolak A., Midilli Sari R., Elmali Şen D., et al., "The metamorphosis of a historical city: From the Byzantine city Argyropolis to the Ottoman neighborhood Süleymaniye", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.43, pp.928-949, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özen Turan S., Pulatkan M., Beyazli D., Özen B.S., "User Evaluation of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process", Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol.216, pp.306-315, 2016 (Link)
Özen Turan S., Aydemir S., "Bütünleşik Kentsel Koruma ve Ekonomisi: Trabzon Kenti Örneği", Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, cilt.2016, ss.83-101, 2016
Beyazli D., Türk E., Özen Turan S., Aydemir S., Aydemir Ş., "Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Trabzon Havalimanı Revizyon Master Planlaması", Planlama Dergisi, cilt.24, ss.85-95, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özcan E., Özen Turan S., "Mekânsal Dönüşüm Sürecinde Kentsel Arkeolojik Alanların Kentle Bütünleşme Düzeylerinin Avrupa ve Türkiye’deki Örnekler Üzerinden İncelenmesi", Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2018, pp.515-516
Öncüer R., Öztürk M., Özen Turan S., "A Trial for the Development of Tourism in Right with Strategıc Planning Resolutions: Tokat History City Center Sample", II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) , Rome, ITALYA, 18-21 Mayıs 2017, pp.165-190
Özcan E., Özen Turan S., "Ecological Urban Planning and Design Process with Strategic Planning Approach in Ünye City", The 2nd International Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Palermo, ITALYA, 25-27 Ekim 2017, pp.313-325
Özen Turan S., Pulatkan M., Beyazli D., Özen B.S., "User Evalution of the Urban Park Design Implementation with Participatory Approach Process", IEREK_Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development, Lecce, ITALYA, 14-16 Ekim 2015, pp.301-310
Özlü S., Yurduseven G., Özen Turan S., Beyazli D., "Kent Merkezindeki Sokağı Yeniden Keşfetme: Giresun Tarihi Yarımada Fevzipaşa Caddesi Kültürel Aks Tasarımı", 26. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2014, pp.183-193
Özen Turan S., Yavruoğlu B., "Giresun Koruma Amaçlı İmar Planları ve Uygulama Düzeyinin Değerlendirmesi", 4. Kentsel Ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu Neo-Liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri Ve Yansımaları, İÇEL, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, ss.323-338
Aydemir S., Beyazli D., Kiper N., Niyazoğlu Z., Özen Turan S., Sancar C., et al., "Parça Parça Eylemlerle Küresel Trabzon’a", Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 20-21 Şubat 2009, ss.1-1
Özen Turan S., "The Impact of Pollution on Tourism Resorts Around The Blacksea Basin/Shores", 4th International Conference on Ecological Protection of The Planet Earth With an Environment, Maritime Policies & Energy Issues in The Blacksea, TRABZON, TÜRKIYE, 12-15 Haziran 2008, pp.15-15
Sancar C., Sinan P.E., Özen Turan S., "Rekreasyon Amaçlı Kentsel Yeşil Alanların Planlama İlkeleri Açısından CBS Aracılığıyla Sorgulanması: Trabzon Örneği", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri ‘2007 Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2007, ss.390-398
Özen Turan S., Aydemir Ş., "Integrated Conservation Approach: Trabzon City Case", IFoU 2006 Beijing International Conference – Modernization and Regionalism – Re- inventing the Urban Identity, Beijing, ÇIN HALK CUM., 18-20 Ekim 2006, vol.2, pp.941-949
Özen Turan S., Kadioğullari A.İ., "Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurullarının CBS Yardımıyla Saptama-Belgeleme Çalışmaları İçin Model Önerisi", 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2006, pp.469-476
Öksüz A.M., Sancar C., Özen Turan S., Sinan P.E., Yilmaz Bayram Z., "Trabzon Kentinde Üretilen Sağlık Hizmetlerinin Etki Alanının Belirlenmesi ve Bu Hizmetlerin Kent Ekonomisine Katkısı", Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2005, ss.345-356
Sinan P.E., Özen Turan S., "Tanjant Yolunun 37 Yıllık Serüveni", Karadeniz Tarihi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2005, ss.1183-1208
Sinan P.E., Özen Turan S., Tutkun M., "An Evaluation of Urban Debris Zone Formation Factors In The Scope of Ortahisar Historical Site Area", XXII World Congress of Architecture, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Temmuz 2005, pp.320-320
Aydemir Ş., Özen Turan S., Sinan P.E., Yamak S., "Cultural and Natural Heritage Preservation and Conservation in the Trabzon Province", An International Inter-disciplinary Conference on The Black Sea Region: Past, Present and Future, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2004, pp.56-57
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Beyazli D., Sancar C., Öksüz A.M., Özen Turan S., Erdoğan A., Türk E., et al., "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI", Karadeniz Teknik Üniversitesi Tasarım Yayınları, TRABZON, 2016 (Link)
Özen Turan S., Ed., "Prof. Dr. Şinasi Aydemir Anısına, Şehircilik Derlemeleri Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi", KTÜ Yayınları, TRABZON, 2009
Özen Turan S., Aydemir Ş., "Trabzon’un Mimari Mirasının Korunması: Bütünleşik Koruma Yaklaşımı", Kent ve Politika 3: Antik Kentten Dünya Kentine, Mengi, A., Ed., İmge Kitabevi, Ankara, ss.221-244, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi