Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2014 - 2017
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2014 - 2014
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2010 - 2011
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2006 - 2010
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitürü, 2003 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 01.06.2018 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, , 08.04.2011 - 08.04.2014
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 12.04.2010 - 12.04.2013
VERDİĞİ DERSLER
Kentsel Korumanın Ekonomisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Planlama Stüdyosu-VI, Lisans, 2017-2018
Kent Planlamaya Giriş, Yüksek Lisans, 2017-2018
İmar Hukuku, Yüksek Lisans, 2017-2018
Kentsel Koruma, Lisans, 2017-2018
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kentsel Koruma, Lisans, 2016-2017
Proje VI, Lisans, 2016-2017
Şehircilik Proje, Lisans, 2016-2017
Turizm Alanları Planlaması, Lisans, 2015-2016
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Planlama Stüdyosu I, Lisans, 2015-2016
Planlama Stüdyosu I, Lisans, 2014-2015
Turizm Alanları Planlaması, Lisans, 2014-2015
Proje (Bitirme) - VII, Lisans, 2014-2015
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kentsel Korumanın Ekonomisi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Sosyal Sorumluluk, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Özcan, "Samsun Saathane Meydanı Özelinde Kentsel Arkeolojik Varlıkların Kentle Bütünleştirilmesinin Yasal Boyutuna İlişkin Bir Model Önerisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi