Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tarımsal Bitkilerde Küllenme Hastalığının Çözümü için Antifungal Protein ve Biyo-Uyarıcı İçerikli Biyolojik Preparatların Geliştirilmesi ve Üretilmesi", TÜBITAK Projesi, 2180161, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Osmotik Stres Koşullarında Dıştan Uygulanan Osmolitlerin Hücresel Poliamin, Prolin, Sakkaroz ve Absisik Asit Metabolizması ile İlgili Gen İfadeleri Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 116Z807, Araştırmacı, 2018
"Melatonin Uygulamasının Arabidopsis thaliana'da Bor Stresinin Etkilerinin Azaltılmasındaki Rolünün Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FHD-2016-5556, Yönetici, 2017
"FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜNÜN MEMELİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI İÇİN YAPILANDIRILMASI", BAP Alt Yapı, FAY-2015-141, Araştırmacı, 2016
"Prolinin Bitkilerin Bor Stresine Tolerans Mekanizmasındaki Rolü", TÜBITAK Projesi, 114Z083, Yönetici, 2016
"Kuraklık Stresine Maruz Kalmış Bitkilerde Hidrojen Peroksit Ve Poliaminler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113Z863, Araştırmacı, 2015
"Yaprak Kıvrılmasının Kontrolünde Aktif Oksijen Türleri İle Absisik Asit İlişkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 8640, Araştırmacı, 2015
"Bazı Bakteri İzolatlarının Bitkisel Verimi Artırma Potansiyellerinin Araştırılması", BAP Alt Yapı, 1029, Araştırmacı, 2012
"Kuraklığa Hassas ve Dayanıklı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Kuraklık Stresine Cevap Olarak Bazı Antioksidan Enzim Genlerinde Transkript Seviyesindeki Değişimlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 669, Araştırmacı, 2011
"Kuraklık Koşulları Altındaki Bitkilerde Yaprak Kıvrılması İle Fotosentetik Verim Arasındaki İlişkilerin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 402, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi