Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tüfekçi Ö., "The Liberal Peacebuilding in Sierra Leone: A Critical Exploration", JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES, vol.53, no.3, pp.100-136, 2018
Tüfekçi Ö., "Book Review: The State, Development And Identity In Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity And The Nation", NATIONS AND NATIONALISM, vol.16, no.3, pp.545-546, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tüfekçi Ö., "Can War Ever Be Ethical? Perspectives On Just War Theory And The Humanitarian Intervention Concept", Journal of Economics and Administrative Sciences, vol.32, pp.1217-1229, 2018 (Link)
Tüfekçi Ö., "What is Distinctively New about So-Called ‘New’ Wars? ", International Journal of Economics and Administrative Studies, vol.11, no.21, pp.52-62, 2018
Tüfekçi Ö., "Putting ‘N’ or Replacing the ‘S’ in the BRICS? Nigeria’s Rise as an Emerging Power", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, no.3, ss.11-23, 2018 (Link)
Tüfekçi Ö., "Turkey’s Black Sea Vision and Its Dynamics", Journal of The Black Sea Studies, cilt.15, ss.1-16, 2018
Tüfekçi Ö., "Book Review: Refuge: Rethinking Refugee Policy in a Changing World", Caucasus International, vol.7, no.2, pp.173-176, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., Tabak H., "Turkey-Azerbaijan Relations after July 15: Path dependent expectations, solidarity and cooperation", Caucasus International, vol.7, no.2, pp.83-96, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., "Book Review: The End of the Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World's Most Dynamic Region", Caucasus International, vol.7, no.1, pp.159-162, 2017
Tüfekçi Ö., "Book Review: The Rise and Fall of Emerging Powers: Globalisation, US Power and the Global North-South Divide", Caucasus International, vol.6, no.2, pp.205-208, 2016
Tüfekçi Ö., "Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri", TYB Akademi, cilt.6, ss.159-172, 2016 (Link)
Tüfekçi Ö., "Book Review: The New Arab Wars: Uprisings and Anarchy in the Middle East", Caucasus International, vol.6, no.1, pp.173-176, 2016
Tüfekçi Ö., "Book Review: Is The American Century Over?", Caucasus International, vol.5, no.2, pp.187-190, 2015
Tüfekçi Ö., "Book Review: World Order", Caucasus International, vol.5, no.1, pp.147-150, 2015 (Link)
Tüfekçi Ö., "Book Review: Worldmaking: The Art and Science of American Diplomacy", Caucasus International, vol.5, no.3, pp.133-136, 2015
Tüfekçi Ö., "Ahmet Davutoğlu’s Foreign Policy Understanding: A Blend of Westernist and Multiculturalist Eurasianism", The Arab World Geographer, vol.17, no.3, pp.275-289, 2014
Tüfekçi Ö., "Another ‘The Last Eurasianist’: Davutoğlu’S Eurasianist Rhetoric", Caucasus International, vol.2, no.3, pp.101-109, 2012 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tüfekçi Ö., "Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2017", Türk Dış Politikası Yıllığı 2017, Duran B., Inat K., Ed., Set Yayınları, Ankara, ss.45-65, 2018
Tüfekçi Ö., "Rising powers and the dynamics of conflict and cooperation within Eurasia", in: Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia, Tüfekçi Ö., Dağ R., Tabak H., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.1-25, 2018
Tüfekçi Ö., Eds., "Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia", Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, 2018
Tüfekçi Ö., "Turkey: A Pivotal Exemplary State", in: Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey, Tabak H., Tufekci Ö., Chiriatti A., Eds., Cambridge Scholars IEI Publishing , Newcastle upon Tyne, pp.125-142, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., Eds., "Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey", Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., "Turkish Eurasianism: Roots and Discourses", in: Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, Tüfekçi Ö., Tabak H., Akıllı E., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.1-35, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., "İşbirliği ve Kriz İkileminde Türkiye-Rusya İlişkileri", AK Parti'nin 15 Yılı: Dış Politika, Kemal İnat, Ali Aslan, Burhanettin Duran, Ed., Set Yayınları, İstanbul, ss.135-154, 2017
Tüfekçi Ö., Eds., "Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges", Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., "AK Parti Döneminde Türkiye'nin Rusya Politikası 2002-2017", AK Parti'nin 15 Yılı, Duran B., Inat K., Ed., SETA, İstanbul, ss.150-175, 2017
Tüfekçi Ö., "Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2016", Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, Duran B., Inat K., Caner M., Ed., SETA, İstanbul, ss.375-396, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., "The Foreign Policy of Modern Turkey: Power and the Ideology of Eurasianism", I. B.Tauris, Londra, 2017 (Link)
Tüfekçi Ö., "La nueva Turquía ¿un Estado modelo o crucial? ", in: Un retrato de la Turquía contemporánea. Visión general y perspectivas, Donelli F., Chiriatti A. and Ferez M., Eds., Universidad Anahuac, Mexico City, pp.135-150, 2016
Tüfekçi Ö., "Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2015", Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, Duran B., Inat K., Ed., SETA, İstanbul, ss.317-340, 2016
Tüfekçi Ö., "Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar", Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, Erman Akıllı, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.101-119, 2016 (Link)
Tüfekçi Ö., "Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü", Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni Yaklaşımları, İdris Demir, Ed., Dora Yayıncılık, Bursa, ss.203-219, 2014 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Tüfekçi Ö., "Answers to China's Belt and Road Initiative (BRI)", Diger, pp.54-57, 2018 (Link)
Tüfekçi Ö., "Avrasya Ekonomik Birliği: Eski Bir Hikayenin Bilindik Sonu Mu?", Diger, ss.58-59, 2015
Tüfekçi Ö., "Büyük Güçler Çatışması Ya Da Yeni Bir Dönemin Doğuşu", Diger, ss.72-73, 2015
Tüfekçi Ö., "Brazil’S Presidential Election: Impacts On Relations With Turkey", Diger, pp.1-2, 2014 (Link)
Tüfekçi Ö., "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’Nda Son Viraj", Diger, ss.26-27, 2014
Tüfekçi Ö., "The Consequences Of Scottish Independence", Diger, pp.1-2, 2014 (Link)
Tüfekçi Ö., "Ebola And Isis: Threats Derive From Fear", Diger, pp.1-2, 2014 (Link)
Tüfekçi Ö., "İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ve Olası Bölgesel Etkileri", Diger, ss.1-3, 2013 (Link)
Tüfekçi Ö., "Kafkasya Kuşağında Trabzon’Un Jeopolitik Önemi", Diger, ss.26-27, 2013
Tüfekçi Ö., "İki Ülke; İki Lider: Atatürk Ve Nazarbayev", Diger, ss.28-31, 2013
Tüfekçi Ö., "Putin’S Eurasian Union: Geopolitical Repositioning", Diger, pp.44-47, 2011
Tüfekçi Ö., "Platonic Lovers Chasing Nukes Around The World", Diger, pp.29-32, 2010
Tüfekçi Ö., "Piyasaların Dolar Çıkmazı Ve Yeni Küresel Para Birimi Arayışı", Diger, ss.51-57, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi