Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Üstün Demirkaya F., Tuluk Ö.İ., "Eflatun’Un ‘Kurbağa’Sı Sinope’Den Sinop’A: Kaynaklara Göre Sinop Kentinin Fiziksel Gelişimi", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.29, pp.45-68, 2012 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Erken 20. Yüzyıl Çorum Evlerinde Banyo Teknolojisi", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.27, pp.61-82, 2010 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Çorum'Da Sıradışı Bir Han Yapısı Üzerine Gözlemler: Velipaşa Hanı-Anadolu Oteli", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.26, pp.101-121, 2009 (Link)
Ural A., Oruç Ş., Doğangün A., Tuluk Ö.İ., "Turkish Historical Arch Bridges And Their Deteriorations And Failures", ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, vol.15, pp.43-53, 2008 (Link)
Doğangün A., Sezen H., Tuluk Ö.İ., Livaoğlu R., Acar R., "Traditional Turkish Masonry Monumental Structures And Their Earthquake Response", INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, vol.3, pp.251-271, 2007 (Link)
Doğangün A., Tuluk Ö.İ., Acar R., Livaoğlu R., "Traditional Wooden Buildings And Their Damages During Earthquakes In Turkey", ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, vol.13, pp.981-996, 2006 (Link)
Sağsöz A., Tuluk Ö.İ., Özgen S., "Influences Of Different Ages And Cultures On Each Other From Architectural Point Of View: Examination Of Historical Buildings In Trabzon/Turkiye", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.41, pp.45-59, 2006 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tuluk Ö.İ., "Erken Cumhuriyet Döneminde Tarımda Modernleşme Çabaları: Çorum’da Mebus İsmet Eker Çiftliği", Mimarlık, ss.68-73, 2016 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Çorum Tarihinin Şahidi Velipaşa Hanı Yeniden Ayağa Kaldırılıyor-1", ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI (FARKLI İSİMLE YENİDEN BASIM), ss.70-75, 2015 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Gerçekle Mit Arasında Mimar Sinan: Sinan Üzerine Bir Yeniden Okuma Denemesi", MİMARLIK, ss.65-69, 2014 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Çorum Mebusu İsmet Eker Çiftliği", ÇORUM KÜLTÜR SANAT, ss.125-128, 2014
Tuluk Ö.İ., "Çorum Âşıklar Tepesi’Nde Bir Kültürel Ve Rekreatif Merkez Tasarımı Deneyimi", ÇORUM TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.2, ss.9-17, 2013
Tuluk Ö.İ., "Sinan Historiyografisine Katkı: Birkaç Mesele Üzerine Düşünceler / Yorumlar", SANAT TARİHİ DERGİSİ (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), cilt.XXII / II, ss.111-118, 2013
Keleş S., Tuluk Ö.İ., "Çorum’Un Mimarlık Ve Sanat Tarihi Yazın Birikimi: Bir Bibliyografya Denemesi", ÇORUM TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.2, ss.71-88, 2013
Tuluk Ö.İ., "Dün-Bugün Ekseninde Cami Tasarımına Genel Bir Bakış", DİYANET DERGİSİ, ss.18-21, 2012 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Medine-i Çorum Sükûnunda ‘Bağçevanoğlu Kahvehanesi’: Namı Diğer ‘Veliyyüddin Paşa Hanı’", ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI, ss.32-35, 2010 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Çorum’Da Mehmet Battal Evi Hamamı", ÇORUM TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.1, ss.39-51, 2010
Tuluk Ö.İ., "Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Dergileri Ve Mimarlık Tarihi Yazıları Bibliyografyası", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.7, ss.485-556, 2009 (Link)
Açık T., Tuluk Ö.İ., "Osmanlı Mimarlığının Metinsel Dili: Mimarlık Tarihi Yazınında Şer‘Iyye Sicillerinin Yeri", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.17, ss.461-474, 2009 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Osmanlı Kent Kimliğinin Mistik Öğeleri: Dini Yapılar Ve Mezarlıklar", HECE, ss.73-87, 2009
Tuluk Ö.İ., Durmuş S., "Araklı’Nın Çok Kubbeli Camileri", ARREDAMENTO MİMARLIK, ss.110-116, 2007
Tuluk Ö.İ., Üstün F., "Trabzon Bedesteni: Türk Bedesten Mimarisindeki Yeri Ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme", TTK BELLETEN, ss.923-938, 2007
Doğangün A., Şeker Ş., Tuluk Ö.İ., Turcan Y., "Tarihi Yapılardaki Yığma Kemer Sistemleri Üzerine Bir İrdeleme", YAPI DÜNYASI, ss.8-14, 2007
Tuluk Ö.İ., "Çorum Bilaller Konağı", ÇORUM KÜLTÜR SANAT, ss.8-11, 2007 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Trabzon İskender Paşa Camii: Fiziksel Gelişim Süreci Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme", ULUSLARARASI KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.1, pp.9-23, 2007 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Fark Edilmeyi Bekleyen Bir Anıt: Çorum Kavukçular Konağı", ÇORUM KÜLTÜR SANAT, ss.9-12, 2006 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Osmanlı Camilerinde Mekan Kurgusu Açısından Kare Tabanlı Baldaken Varyasyonları (15.-17.Yy)", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZİ UNIVERSITY, vol.21, pp.275-284, 2006 (Link)
Tuluk Ö.İ., Doğangün A., Acar R., Livaoğlu R., "Mimari Ve Taşıyıcı Sistem Özellikleri Bağlamında Türk Minare Geleneği", YAPI DÜNYASI, ss.41-49, 2006
Tuluk Ö.İ., "Kültürler Arası Etkileşim Bağlamında Sanat Ve Mimari", ADA, ss.71-76, 2006
Tuluk Ö.İ., "Yok Olan Tarih: Çorum Ağıcı Evi", ÇORUM KÜLTÜR SANAT, ss.33-36, 2005 (Link)
Doğangün A., Tuluk Ö.İ., Acar R., Livaoğlu R., "Geçmişten Günümüze Ahşap Yapılarda Taşıyıcı Sistemler", AHŞAP, ss.20-34, 2004
Doğangün A., Livaoğlu R., Tuluk Ö.İ., Acar R., "Üstün Ve Zayıf Yönleriyle Ahşap Yapılar", YAPI DÜNYASI, ss.41-48, 2004
Tuluk Ö.İ., Tuluk H., "Çorum Velipaşa Hanı", ÇORUM KÜLTÜR SANAT, ss.8-10, 2004
Tuluk Ö.İ., "İskilip Şeyh Yavsi Camii’Nin Orijinal Planı Üzerine Bir Restitüsyon Denemesi", TTK BELLETEN, ss.447-456, 2003
Tuluk Ö.İ., "Maket Kent Madurodam", YAPI, ss.85-88, 2002
Tuluk Ö.İ., "İskilip Şeyh Yavsi Camii", ÇORUM ÇEVRE DERGİSİ, ss.64-67, 2001
Tuluk Ö.İ., "Mimarlık Eğitiminde Çağdaş Cami Tasarımı Sorunu", YAPI, ss.59-61, 2000
Tuluk Ö.İ., "Kargı Oğuz Köyü Camii, Osmanlı Dini Mimarisindeki Yeri Ve Önemi", ÇORUM ÇEVRE DERGİSİ, ss.70-74, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çalık İ., Bayraktar A., Türker T., Tuluk Ö.İ., "Ahşap Camilerin Dinamik Davranışına Restorasyon Etkisinin Çevresel Titreşim Yöntemiyle İncelenmesi", 5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, cilt.1, ss.313-322
Tuluk Ö.İ., Muhcu Kazaz E., "Trabzon Değirmendere Vadisi’nde Geç Dönem Osmanlı Mirası: Kırsal Cami Geleneği Üzerine Bir Tipoloji Denemesi", Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2015, pp.250-250 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Tarımsal Endüstri Yerleşkesi: Çorum Mebus İsmet Eker Çiftliği", Uluslararası Cumhuriyet’ten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2012, pp.347-353
Tuluk Ö.İ., "Çorum’Da Bir Son Dönem Osmanlı Tarikat Yapısı: Çerkez Şeyhi Hacı Ömer Lütfü Efendi Tekkesi", Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2011, pp.163-172
Tuluk Ö.İ., "Bir Metinsel Arkeoloji Denemesi: Medine-I Çorum Mahallâtında Veliyyüddin Paşa Evi Ve Müştemilatı", I. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss.0-0
Tuluk Ö.İ., "Changing Life Styles, Transforming Traditional Houses: Çorum As A Case", Livenarch (Livable Environments & Architecture) 3rd International Congress, Volume, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2007, pp.177-187
Tuluk Ö.İ., Keleş S., "Osmanlı’Nın ‘Yerel’I: Çorum Yöresinde Benzer Tipoloji Gösteren Üç Cami", Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2007, pp.603-613
Doğangün A., Tuluk Ö.İ., Livaoğlu R., Acar R., "Traditional Turkish Minarets On The Basis Of Architectural And Engineering Concepts", 1st International Conference on Restoration of Heritage Masonry Structures, Kahire, MISIR, 24-26 Nisan 2006, pp.P34-1-P34-10
Doğangün A., Acar R., Livaoğlu R., Tuluk Ö.İ., "Performance Of Masonry Minarets Against Earthquakes And Winds In Turkey", 1st International Conference on Restoration of Heritage Masonry Structures, Kahire, MISIR, 24-27 Nisan 2006, pp.P32-1-P32-10
Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., "Yitik Mirasın İzinde: Trabzon’Da Osmanlı Cami Ve Mescitleri (1461-1583)", CIEPO (Uluslararası Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Çalışmaları Komitesi) Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 18-23 Eylül 2006, pp.131-182
Tuluk Ö.İ., Çilingir A., "İmaret Mezarlığı’Ndan Atapark’A: Trabzon’Da Tarihsel Bir Dönüşüm", Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2006, pp.469-477
Tuluk Ö.İ., Üstün F., "Trabzon Bedesteni: Türk Bedesten Mimarisi İçerisindeki Yeri Ve Önemi", Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2006, pp.495-515
Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Düzenli E., "Osmanlı’Da Fetih Sonrası Dinsel Mekanın Camileştirilme Anlayışı: Trabzon Örneği (1461-1665)", Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2005, pp.0-0
Doğangün A., Livaoğlu R., Tuluk Ö.İ., Acar R., "Geleneksel Ahşap Yapıların Deprem Performansları", Deprem Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 23-25 Temmuz 2005, ss.797-799 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Mimarlık Ve Sanat Tarihi Araştırmacılığında Alan Çalışması Sorunu: Bir Deneyimsel Saptama Denemesi", Türkiye’de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sorunları Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2005, ss.0-0
Tuluk Ö.İ., "Geleneksel Çorum Ev Kültürü Üzerine Beş Yapı Üzerinden Genel Bir Değerlendirme", Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2004, ss.209-225
Sağsöz A., Tuluk Ö.İ., Özgen S., "Influences Of Different Ages And Cultures On Each Other From Architectural Point Of View: Examination Of Historical Buildings In Trabzon/Turkey", 30th International Making Cities Livable Conferences, Venedik, ITALYA, 1-5 Temmuz 2001, pp.0-0
Çevik S., Beşgen A., Tuluk Ö.İ., Cordan Ö., Vural S., "Osmanlı Şehrinde Yeşil Öğesinin Kullanımı, Bursa Ve Yakın Çevresinde Örneklenmesi", Uluslararası XI. Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 1999, pp.85-108
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tuluk Ö.İ., "İstanbul'un Mimarı Sinan", Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Kollektif, Ed., İSAM, İstanbul, ss.1365-1370, 2015
Tuluk Ö.İ., "Sinan Dönemi İstanbul Yapıları", Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Kollektif, Ed., İSAM, İstanbul, ss.1357-1362, 2015
Tuluk Ö.İ., "İmâret-i Hatuniye’den Atapark’a: Trabzon’da Kamusal Alan Dönüşümüne Erken Bir Tanıklık", TRABZON ARMAĞANI, 550. YILINDA FETİH VE FATİH (YENİDEN BASIM), Hacıfettahoğlu İ., Ed., Atlas, Ankara, ss.489-512, 2012
Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Düzenli E., "Osmanlı’Da Fetih Sonrası Dinsel Mekanın Camileştirilme Anlayışı: Trabzon Örneği (1461-1665)", TRABZON KENT MİRASI, YER-YAPI-HAFIZA, Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Ed., Klasik, İstanbul, ss.93-118, 2010 (Link)
Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., "Yitik Mirasın İzinde: Trabzon’Da Osmanlı Cami Ve Mescitleri (1461-1583)", TRABZON KENT MİRASI, YER-YAPI-HAFIZA, Tuluk Ö.İ, Düzenli H.İ, Ed., Klasik, İstanbul, ss.55-92, 2010 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Osmanlı Dönemi Trabzon’Unda Mimari Yapı Kültürü", TRABZON KENT MİRASI, YER-YAPI-HAFIZA, Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Ed., Klasik, İstanbul, ss.31-53, 2010 (Link)
Özen H., Tuluk Ö.İ., Engin H.E., Düzenli H.İ., Sümerkan M.R., Tutkun M., et al., "Trabzon Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri", Trabzon Valiliği, TRABZON, 2010 (Link)
Düzenli H.İ., Tuluk Ö.İ., "Trabzon Camileri: Bir Envanter Denemesi (1461-2008)", TRABZON KENT MİRASI, YER-YAPI-HAFIZA, Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Ed., Klasik, İstanbul, ss.425-452, 2010 (Link)
Tuluk Ö.İ., "İmâret-I Hatuniye’Den Atapark’A: Trabzon’Da Kamusal Alan Dönüşümüne Erken Bir Tanıklık", TRABZON KENT MİRASI, YER-YAPI-HAFIZA, Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Ed., Klasik, İstanbul, ss.121-144, 2010 (Link)
Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Ed., "Trabzon Kent Mirasi, Yer-Yapi-Hafiza", Klasik, İSTANBUL, 2010 (Link)
Tuluk Ö.İ., "Anadolu Türk Mimarisinde Süsleme", TÜRK SÜSLEME SANATLARI İÇİNDE METAL SANATI, Tuluk H., Ed., Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, ss.71-87, 2008
Tuluk Ö.İ., "Çorum’Da Cumhuriyet Devri Mimari Yapı Kültürü", COĞRAFYASI, TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATIYLA ÇORUM, Bayram Y., Ed., Çorum Valiliği, Çorum, ss.252-256, 2008
Tuluk Ö.İ., "Çorum’Da Selçuklu Devri Mimari Yapı Kültürü", COĞRAFYASI, TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATIYLA ÇORUM, Bayram Y., Ed., Çorum Valiliği, Çorum, ss.222-225, 2008
Tuluk Ö.İ., "Çorum’Da Osmanlı Devri Mimari Yapı Kültürü", COĞRAFYASI, TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATIYLA ÇORUM, Bayram Y., Ed., Çorum Valiliği, Çorum, ss.226-251, 2008
Tuluk Ö.İ., "Köprü", BİR MİMARİ DENEYİM, TRABZON VE SARAJEVO'DA MAHALLE, Gür Ş.Ö., Düzenli H.İ., Ed., Nüans, İstanbul, ss.19-19, 2007
Usta A., Keleş Usta G., Tuluk Ö.İ., "Anadolu Türk Mimarlığı İçin Görsel Sözlük", Sonhaber, TRABZON, 2001
DİĞER YAYINLAR
Gür Ş.Ö., Asasoğlu A.O., Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., Üstün F., "A Syncretistic Settlement In Trabzon And Sarajevo", Diger, pp.1064-1090, 2007
SANATSAL ETKİNLİKLER
Tuluk Ö, "“Mahale u Trabzonu i Sarajevu” Proje Sergisi ", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Ekim-2007.
Tuluk Ö, "“A Syncretistic Settlement in Sarajevo, Bosnia Herzegovina" Proje Sergisi ", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Temmuz-2007.
Tuluk Ö, "28. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2002.
Tuluk Ö, "Geleneksel Türk Evleri Suluboya Resim Sergisi (Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yılı İçin Düzenlenen Köln Türk Haftası Etkinlikleri)", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-1998.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi