Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata L.)’ın Doğal Yolla Gençleştirilmesi: Düzköy Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0.3-1209/2013-2016, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Trabzon-Düzköy Yöresi Yapay Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Sıklıklarında Meşcere Kuruluşu ve Artım-Büyüme İlişkisinin Analizi", BAP Arastırma Projesi, 2010.113.001.11, Araştırmacı, 2013
"Torul Orman İşletme Müdürlüğü Doğal Yaşlı Orman Alanlarında Meşcere Kuruluşları ve Silvikültürel Analizler", BAP Doktora, 2010.113.001.10, Araştırmacı, 2015
"Maçka-Altındere Vadisi Ormanlarında Ölü Ağaç Miktarının Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03.1209/2009-2013, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Fırtına Vadisi Palovit Ormanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Odunsu Türler Bazında Belirlenmesi ve Silvikültürel Açıdan Değerlendirilmesi", BAP Doktora, 2003.113.001.4, Araştırmacı, 2008
"Giresun Yöresinde Korunan ve Korunması Gereken Orman Alanları Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 21.113.001.08, Araştırmacı, 2006
"Ülkemizdeki Saf Doğu Ladini Ormanlarında Meşcere Kuruluşları, Büyüme ve Artım İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler", TÜBITAK Projesi, TARP-2051, Araştırmacı, 2002
"Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini Ormanlarının Meşcere Kuruluşlarıyla Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler", TÜBITAK Projesi, TARP-2215, Araştırmacı, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi