Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği, 2000-2015
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği, 1997-2000
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "TORUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL YAŞLI ORMAN ALANLARINDA MEŞCERE KURULUŞLARI VE SİLVİKÜLTÜREL ANALİZLER", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, "Giresun Yöresinde Normal Kapalı Saf Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Meşcerelerinin Meşcere Kuruluşları, Artım-Büyüme İlişkileri ve Silvikültürel Öneriler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Haziran, 2000.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi