Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Effects of run-of-the-river hydropower plants on the surface water quality in the Solakli stream watershed, Northeastern Turkey", WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, vol.1, pp.1-10, 2018
Öztürk M., Bolat İ. , Gökyer E., Kara Ö., "Growth gradients of multi-aged pure oriental beech stands along altitudinal gradients within a mrsoscale watershed landscape", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.14, pp.101-119, 2016
Altun L., Kezik U., Kara Ö., Babur E., "Potential of Water Purification of Macka Forest Ecosystems in Northeastern Turkey ", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.17, pp.557-565, 2016 (Link)
Kara Ö., Babur E., Altun L., Seyis M., "Effects of Afforestation on Microbial Biomass C and Respiration in Eroded Soils of Turkey", JOURNAL OF SUSTAINABLE FORESTRY, vol.35, pp.385-396, 2016 (Link)
Bolat İ., Kara Ö., Öztürk M., "Short-term changes of leaf area index, light transmission and gap in a temperate mixed deciduous forest ecosystem in Bartın, Turkey", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, pp.597-605, 2016
Bolat İ., Kara Ö., Şensoy H., Yüksel K., "Influences of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) afforestation on soil microbial biomass and activity", IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY, vol.9, pp.171-177, 2015
Kara Ö., Bolat I., Cakiroglu K., Senturk M., "Litter Decomposition And Microbial Biomass In Temperate Forests In Northwestern Turkey", JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION, vol.14, pp.31-41, 2014
Kara Ö., Baykara M., "Changes In Soil Microbial Biomass And Aggregate Stability Under Different Land Uses In The Northeastern Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.186, pp.3801-3808, 2014
Sensoy H., Kara Ö., "Slope Shape Effect On Runoff And Soil Erosion Under Natural Rainfall Conditions", IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY, vol.7, pp.110-114, 2013
Altundag E., Sevgi E., Kara Ö., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Comparative Morphological, Anatomical And Habitat Studies On Dactylorhiza Romana (Seb.) Soo Subsp Romana And Dactylorhiza Romana (Seb.) Soo Subsp Georgica (Klinge) Soo Ex Renz & Taub. (Orchidaceae) In Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.44, pp.143-152, 2012
Altundag E., Kara Ö., Sevgi E., Tecimen H.B., Sevgi O., Bolat I., "Studies On The Chorology, Ecology, Morphology And Conservation Strategies Of Orchis Anatolica Boiss (Orchidaceae)", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.33, pp.325-333, 2012
Sevgi E., Altundag E., Kara Ö., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Studies On The Morphology, Anatomy And Ecology Of Anacamptis Pyramidalis (L.) L. C. M. Richard (Orchidaceae) In Turkey", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.44, pp.135-141, 2012
Sevgi E., Altundag E., Kara Ö., Sevgi O., Tecimen H.B., Bolat I., "Morphological, Anatomical And Ecological Studies On Some Orchis (Orchidaceae) Taxa Of Mediterranean Region, Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.33, pp.343-353, 2012
Kara Ö., Sensoy H., Bolat I., "Slope Length Effects On Microbial Biomass And Activity Of Eroded Sediments", JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, vol.10, pp.434-439, 2010
Kara Ö., Bolat I., "Short-Term Effects Of Wildfire On Microbial Biomass And Abundance In Black Pine Plantation Soils In Turkey", ECOLOGICAL INDICATORS, vol.9, pp.1151-1155, 2009
Sivrikaya H., Kara Ö., "Airborne Fungi In Wood And Wood Based Board Factories", INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, vol.18, pp.265-269, 2009
Kara Ö., Bolat İ., Çakıroğlu K., Öztürk M., "Plant Canopy Effects On Litter Accumulation And Soil Microbial Biomass In Two Temperate Forests", BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS, vol.45, pp.193-198, 2008
Kara Ö., Bolat I., "The Effect Of Different Land Uses On Soil Microbial Biomass Carbon And Nitrogen In Bartin Province", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.32, pp.281-288, 2008
Kara Ö., Bolat I., "Microbial Biomass C (C-Mic) And N (N-Mic) Content Of Forest And Agricultural Soils In Bartin Province, Turkey", EKOLOJI, vol.18, pp.32-40, 2008
Kara Ö., Bolat I., "Soil Microbial Biomass C And N Changes In Relation To Forest Conversion In The Northwestern Turkey", LAND DEGRADATION, vol.19, pp.421-428, 2008
Kara Ö., Bolat I., "Impact Of Alkaline Dust Pollution On Soil Microbial Biomass Carbon", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.31, pp.181-187, 2007
Kara Ö., Bolat I., "Influence Of Soil Compaction On Microfungal Community Structure In Two Soil Types In Bartin Province, Turkey", JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, vol.47, pp.394-399, 2007
Kara Ö., Asan A., "Microfungal Community Structure From Forest Soils In Northern Thrace Region, Turkey", ANNALS OF MICROBIOLOGY, vol.57, pp.149-155, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koralay N., Kara Ö., "Forestry Activities and Surface Water Quality in a Watershed ", European Journal of Forest Engineering, vol.4, pp.33-45, 2018
Bolat İ., Kara Ö., "Bitki Besin Elementleri: Kaynakları, işlevleri, Eksiklikleri ve Fazlalıkları", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.218-228, 2018
Kara Ö., Çakiroğlu K., Koralay N., "Foldere Yağış Havzasında Rusle Yöntemine Göre Toprak Erozyon Miktarının Belirlenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.3, ss.0-0, 2018
Kara Ö., Bolat İ., Tok E., "Kastamonu, Karabük ve Bolu'da 1980-1999 ile 2000-2015 Yılları Arasındaki Sıcaklık ve Yağış değişimi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.276-289, 2017
Öztürk M., Bolat İ., Gökyer E., Kara Ö., "Land Use Suitability Classification for the Actual Agricultural Areas within the Bartın Stream Watershed of Turkey", Periodicals of Engineering and Natural Sciences, vol.5, pp.30-36, 2017
Babur E., Kara Ö., Susam Y.E. , "DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES, AND ERODIBILITY INDICES OF BARE LAND SOILS (A CASE STUDY FROM BOYABAT,SİNOP)", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.95-102, 2016
Bolat İ. , Kara Ö., Tunay M. , "Effects Of Seasonal Changes On Microbial Biomass And Respiration Of Forest Floor And Top Soil Under Bornmullerian Fir Stand", Eurasian Journal of Forest Science, vol.3, pp.1-13, 2015 (Link)
Palta Ş., Kara Ö., Demir S., Şengönül K., Şensoy H., "Effects Of Soil Properties And Botanic Composition On Arbuscular Mycorrhizal Fungus (Amf) From Gramineae Family Plants", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.24-31, 2013
Şensoy H., Kara Ö., "Farklı Uzunluktaki İki Yamaçtan Oluşan Yüzeysel Akış Ve Askıda Sedimentin Parsel Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.216-224, 2013
Palta Ş., Kara Ö., Demir S., Şengönül K., Şensoy H., "Bartın Yöresi Ardıç Yaylası Graminelerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların (Amf) Belirlenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.78-82, 2012
Şensoy H., Kara Ö., Hızal A., "Erozyonun Belirlenmesinde Yüzeysel Akış Parseli Kullanımının İrdelenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1-13, 2011
Kara Ö., Şentürk M., Bolat İ., Çakıroğlu K., "Kayın, Göknar Ve Göknar-Kayın Meşcerelerinde Yaprak Alan İndeksi Ile Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.61, ss.71-78, 2011
Tecimen H.B., Sevgi O. , Kara Ö., Sevgi E., Altundağ E., Bolat İ., "Türkiye Salep Türlerinin Sorunları Ve Öneriler", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, cilt.II, ss.1-30, 2010
Palta Ş., Demir S., Şengönül K., Kara Ö., Şensoy H., "Arbüsküler Mikorizal Funguslar (Amf) Bitki Ve Toprakla Ilişkileri, Mera Islahındaki Önemleri", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.87-98, 2010
Şengönül K., Kara Ö., Palta Ş., Şensoy H., "Bartın Uluyayla Yöresindeki Mera Vejetasyonunun Bazı Kantitatif Özelliklerinin Saptanması Ve Ekolojik Yapının Belirlenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.81-94, 2009
Kara Ö., "Kuzey Trakya Dağlık Yetişme Ortamı Bölgesindeki Meşe, Kayın Ve Karaçam Ormanlarındaki Toprak Mikrofungusları", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, no.2, ss.167-174, 2005
Tilki F., Kara Ö., "Silvikültürel Müdahalelerin Ektomikoriza Mantarları Üzerine Etkisi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.4, no.1, ss.81-90, 2004
Kara Ö., Tilki F., "Mikoriza Ve Ormancılıkta Kullanımı", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.127-139, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koralay N., Kara Ö., "Morphometric Analysis and 3D design of Meryemana Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey", 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2018, pp.1-10
Koralay N., Kara Ö., "Morphometric Characterization and 3D design of Foldere Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey ", INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, ANTALYA, TÜRK VE CAICOS AD., 7-9 Kasım 2018, pp.0-0
Koralay N., Kara Ö., "Effects of Soil Erosion on Water Quality and Aquatic Ecosystem in a Watershed", 1st International Congress on Agriculture Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.1-10
Babur E., Kara Ö., "Soil Microbial Biomass and Activity Changes in Relation to Afforestation in the Eroded Soils ", ICAFOF 2017 Cappadocia, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.11-19 (Link)
Babur E., Kara Ö., Kezik U., "Kaliteli Su Üretiminde Entegre Havza Yönetiminin Önemi", 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Şubat 2017, vol.2, no.2, pp.658-658
Kara Ö., Babur E., "LINKAGE BETWEEN SOME PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND ERODIBILITY INDICES OF SOILS DEVELOPED FROM DIFFERENT PARENT MATERIAL (A CASE STUDY FROM GÜMÜŞHANE)", ICAFOF 2017 , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-8 (Link)
Babur E., Kara Ö., Kezik U., "Su Kalitesi ve Orman Toprakları Arasındakii İlişkiler", 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Şubat 2017, vol.2, no.2, pp.674-675
Altun L., Kara Ö., Akgün A., Babur E., Kezik U., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Medana Gelen Güncel heyelanlar ve Olası Çözüm Önerileri", Ulusal Heyelan Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.489-504 (Link)
Altun L., Kara Ö., Babur E., Kezik U., "DETERMINING OF RELATIONSHIP BETWEEN SOIL ORGANIC MATTER AND HEART ROT OF ORIENTAL BEECH (PICEA ORIENTALIS L.) IN SINOP", EUROSOIL 2016 ISTANBUL , İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-22 Temmuz 2016, vol.00, no.00, pp.00-00 (Link)
Altun L., Kezik U., Kara Ö., Babur E., "MAÇKA YÖRESİ ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN SU ARITIM POTANSİYELİ ", Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 2015 - Türkiye, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2015, cilt.00, no.00, ss.0-0 (Link)
Babur E., Kara Ö., Altun L., "Orman Ekosistemlerindeki Üretim Faaliyetlerinin Toprak Organik Karbonuna Etkisi", Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link)
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Askıda Katı Madde Miktarı Üzerine Etkisi", Ekoloji2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, cilt.00, no.00, ss.00-487
Koralay N., Kezik U., Kara Ö., "Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi Ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri", Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, cilt.00, no.00, ss.00-00 (Link)
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Effects Of Hydropower Plants On Seasonal Variety Of Some Water Quality Parameters", Ecology and evolutionary biology symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 6-7 Ağustos 2015, vol.00, no.00, pp.00-00 (Link)
Palta Ş., Kara Ö., Şengönül K., Demir S., Şensoy H., "Bartın yöresi zoni yaylasında Arbüsküler mikorizal fungusların (AMF) belirlenmesi", Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, ss.202-215
Ergü A., Öztürk M., Bolat İ., Kara Ö., "Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzasında Güncel Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi", Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, ss.14-22
Şensoy H., Kara Ö., "Yüzeysel Akış Ve Toprak Erozyonunun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, ss.490-495
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Solaklı Deresindeki Askıda Katı Madde Düzeylerinin Zamansal Değişimi", Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, ss.365-370
Şensoy H., Kara Ö., "Measurements of Runoff and Soil Erosion Plots of Different Slope Shapes", Forest- Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, pp.0-0
Kara Ö., Sevgi O., Tecimen B., Bolat İ., "Bazı salep türlerine ait toprak özelliklerinin karşılaştırılması", Türkiye 2. Salep ve Orkide Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 20-25 Nisan 2012, ss.0-0
Kara Ö., Bolat İ., "The Effect of Wildfire on The Microbial Biomass C of Black Pine Plantation Soils", Proc. Int. Symposium on Bottleneckes, Solutions, and Priorities in The Context of Functions of Forest Resources, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, pp.1021-1030
Makineci E., Kara Ö., "An Investigation on Sulfur Amounts of Forest Floor and Top Soil in Oak, Beech and Pine Forests Around Demirköy ", In Proceedings of the Second International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Eylül 2001, pp.100-104
Eken N. , Kara Ö., Yaşar S. , "Some Investigations of Mycorrhizal and Bacterial Inoculation on Alfalfa ( Medicago sativa L. ) and Intermediate Wheatgrass (Agropyron intermedium (Host) Beauv.)", New and Nontraditioanl Plants and Prospects of Their Utilization, Moscow-Pushino, RUSYA, 21-25 Mayıs 1999, pp.212-214
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi