Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Solaklı Deresi Havzasında Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Su Kalitesine Etkileri ", BAP Arastırma Projesi, 11260, Yönetici, 2015
"Farklı arazi kullanım biçimi altındaki topraklarda mikrobiyal biyokütle karbon ve mikrobiyal aktivitenin agregat stabilitesi üzerine etkilerinin araştırılması", BAP Diğer, 8560, Yönetici, 2015
"Ophrys lycia (Likya Orkidesi, Kaş Orkidesi) Koruma Projesi", TÜBITAK Projesi, 111T834, Araştırmacı, 2015
"Bartın İli Uluyayla Yöresi Toprak Özellikleri Ve Botanik Kompozisyonun Buğdaygillerdeki (Gramineae) Arbüsküler Mikorizal Fungusların (Amf) Kolonizasyonuna Etkilerinin Araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 110O375, Yönetici, 2011
"Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Plantasyonlarındaki Dikim Aralıklarının, Odunun Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 107O537, Araştırmacı, 2009
"Bazı Salep Türlerinin Bulundukları Yetişme Ortamına Ait Mantar Florası", TÜBITAK Projesi, 105O530, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi