Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. OKTAY CELEP
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : CEVHER ve KÖMÜR HAZIRLAMA
Sabit Telefon : +90 462 3774118
Faks : +90 462 3257405
E Posta Adresi : ocelepktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/ocelep/
Posta Adresi : Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 61080 TRABZON
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden, 2005-2011
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden, 2002-2005
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden , 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Refrakter Cevherlerden Siyanür Liçi ile Altın ve Gümüş Kazanımında Alkali Ön İşlemlerin Uygulanması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, "Mastra ve Kaletaş (Gümüşhane) Cevherlerinden Altın Kazanımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Haziran, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam
Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama
Öğütme ve Aşındırma Malzemeleri Teknolojisi
Proses ve Tesis Tasarımı
Kırma, Öğütme, Boyutlandırma
Temizleme ve Arıtma
Hidrometalurji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Maden Mühendisliği
Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama
Web Of Science Araştırma Alanları
Mining & Mineral Processing
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2017
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2002 - 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Celep O., Altinkaya P., Yazici E.Y., Deveci H., "Thiosulphate leaching of silver from an arsenical refractory ore", MINERALS ENGINEERING, vol.122, pp.285-295, 2018
Yazıcı E.Y., Yılmaz E., Ahlatci F., Celep O., Deveci H., "Recovery of silver from cyanide leach solutions by precipitation using Trimercapto-s-triazine (TMT)", HYDROMETALLURGY, vol.174, pp.175-183, 2017
Celep O., Baş A.D., Yazici E.Y., Deveci H., Alp I., "Improvement of Silver Extraction by Ultra-fine Grinding prior to Cyanide Leaching of the Plant Tailings of a Refractory Silver Ore", MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW, vol.36, pp.227-236, 2015
Uslu T., Celep O., Savaş M., ". Enrichment of low-grade colemanite concentrate by Knelson Concentrator", JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, vol.115, pp.229-233, 2015
Celep O., Serbest V., "Characterization of an iron oxy/hydroxide (gossan type) bearing refractory gold and silver ore by diagnostic leaching", TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, vol.25, pp.1286-1297, 2015
Alp İ., Celep O., Paktunc D., Thibault Y., "Influence of potassium hydroxide pretreatment on the extraction of gold and silver from a refractory ore", HYDROMETALLURGY, vol.146, pp.64-71, 2014
Celep O., Yazici E.Y., "Ultra Fine Grinding Of Silver Plant Tailings Of Refractory Ore Using Vertical Stirred Media Mill", TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, vol.23, pp.3412-3420, 2013
Celep O., Aydin G., Karakurt İ., "Diamond Recovery From Waste Sawblades: A Preliminary Investigation", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, vol.227, pp.917-921, 2013
Celep O., Alp İ., Paktunc D., Thibault Y., "Implementation Of Sodium Hydroxide Pretreatment For Refractory Antimonial Gold And Silver Ores", HYDROMETALLURGY, vol.108, pp.109-114, 2011
Celep O., Aslan N., Alp İ., Tasdemir G., "Optimization Of Some Parameters Of Stirred Mill For Ultra-Fine Grinding Of Refractory Au/Ag Ores", POWDER TECHNOLOGY, vol.208, pp.121-127, 2011
Celep O., Alp İ., Deveci H., "Improved Gold And Silver Extraction From A Refractory Antimony Ore By Pretreatment With Alkaline Sulphide Leach", HYDROMETALLURGY, vol.105, pp.234-239, 2011
Alp İ., Celep O., Deveci H., "Alkaline Sulfide Pretreatment Of An Antimonial Refractory Au-Ag Ore For Improved Cyanidation", JOM, vol.62, pp.41-44, 2010
Celep O., Alp I., Deveci H., Vicil M., "Characterization Of Refractory Behaviour Of Complex Gold/Silver Ore By Diagnostic Leaching", TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, vol.19, pp.707-713, 2009
Alp İ., Celep O., Deveci H., Vicil M., "Recovery Of Gold From A Free-Milling Ore By Centrifugal Gravity Separator", IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING, vol.32, pp.67-71, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Thiosulphate Leaching: Recovery of Gold From Pregnant Leach Solutions and Industrial Applications – Part II", Bilimsel Madencilik, cilt.56, ss.197-213, 2017 (Link)
Ahlatcı F., Yazıcı E.Y., Celep O., Deveci H., "TİYOSÜLFAT İLE ALTIN VE GÜMÜŞ LİÇİNİN TEMELLERİ – BÖLÜM I", Bilimsel Madencilik, cilt.56, ss.117-130, 2017
Yilmaz E., Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "RECOVERY OF CYANIDE FROM EFFLUENTS USING CARBON DIOXIDE", Mugla Journal of Science and Technology, vol.3, pp.171-177, 2017 (Link)
Baş A.D., Yazici E.Y., Celep O., "Geçmişten Günümüze Hidrometalurji", MT Bilimsel-Yer Altı Kaynakları Dergisi, cilt.3, ss.39-50, 2014
Uslu T., Şahinoğlu E., Celep O., "İnce boyutlu kömürlerin karıştırmalı değirmende yapılan seçimli aşındırma ile kuru olarak temizlenebilirliğinin belirlenmesi", MT Bilimsel (Yeraltı Kaynakları Dergisi), ss.1-7, 2013
Baş A.D., Yazici E.Y., Celep O., "Altın Metalurjisinde Yeni Gelişmeler", Madencilik Dergisi, cilt.52, ss.3-17, 2013
Celep O., Alp İ., "Refrakter Akoluk Au-Ag Cevherinin Karıştırmalı Değirmen İle İnce Öğütülmesi", Madencilik, cilt.49, ss.41-52, 2010
Yılmaz T. , Alp İ., Deveci H., Celep O., "Yomra-Kayabaşı masif Cu-Zn cevherinden flotasyon ile Cu konsantresi üretiminin araştırılması", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.57-64, 2008
Celep O., Alp I., Deveci H., "Application of diagnostic leaching technique for refractory gold ores", Journal of Institute of Natural and Applied Sciences, cilt.16, ss.81-90, 2008
Celep O., Alp İ., Deveci H., Vicil M., "The Effect Of Mineralogical Structure On The Cyanidation Of Gold Ores", Geosound, cilt.52, ss.43-53, 2008 (Link)
Celep O., Alp İ., Türk T., "İnce Öğütme Teknolojisinde Karıştırmalı Ortam Değirmenleri Ve Cevher Hazırlamadaki Uygulamaları", Yerbilimleri Dergisi, cilt.221, ss.61-73, 2008 (Link)
Celep O., Alp İ., "Karıştırmalı değirmenler ile ince öğütmenin refrakter altın cevherlerine uygulanabilirliğinin incelenmesi", Madencilik Dergisi, cilt.47, ss.15-26, 2008
Yılmaz T. , Alp İ., Deveci H., Duran C., Celep O., "Kayabaşı masif bakır cevherinin ferrik sülfat liçi", İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, cilt.20, ss.63-69, 2007
Celep O., Alp İ., Deveci H., Vicil M., Türk T., "Knelson santrifüj gravite ayırıcısıyla Mastra (Gümüşhane) cevherinden altın kazanımı", İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.19, ss.175-182, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Thiosulphate Leaching of Gold/Silver from a Copper-Bearing Pyritic Gold Concentrate", XXIX. International Mineral Processing Congress (IMPC), MOSKOVA, RUSYA, 17-21 Eylül 2018, pp.185-185
Celep O., Altinkaya P., Yazici E.Y., Deveci H., "Nitric Acid Leaching for Pre-Treatment of a Copper Bearing Auroferrous Pyritic Concentrate", XXIX. International Mineral Processing Congress (IMPC), MOSKOVA, RUSYA, 17-21 Eylül 2018, pp.184-184
Deveci H., Yazici E.Y., Celep O., "An Overview of Pre-treatment and Leaching Options for Gold Extraction from Refractory Copper-Gold Ores", 16th International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS) , ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2018, pp.439-451
Ahlatci F., Yilmaz E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Mitigation of Acid Mine Drainage (AMD) Potential of Pyritic Tailings Using Sepiolite Waste", 16th International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS) , ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2018, pp.421-426
Deveci H., Yazici E.Y., Akcil A., Erüst C., Celep O., "Physical Separation and Hydrometallurgical Processes for Treatment of WEEE", XXIX. International Mineral Processing Congress (IMPC), ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2018, pp.184-184
Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Removal of Copper Using Sodium Borohydride from Thiosulphate Leach Solutions", 16th International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2018, pp.150-156
Yilmaz E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Recovery of Silver from Sulphate Leach Solutions of WEEE", 16th International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2018, pp.60-66
Yilmaz E., Ahlatci F., Celep O., Yazici E.Y., Deveci H., "Piritik Atıkların Pasifleştirilmesi ve Asit Maden Drenajı (AMD) Potansiyelinin Azaltılması", International Symposium on Mining and Environment (ISME 2017), Muğla, TÜRKIYE, , pp.553-561
Yilmaz E., Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Recovery of Cyanide from Effluents using Carbon Dioxide", International Symposium on Mining and Environment (ISME), MUĞLA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.843-854
Yilmaz E., Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Passivation of Pyritic Tailings and Mitigation of its Acid Mine Drainage (AMD) Potential ", International Symposium on Mining and Environment (ISME), MUĞLA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.553-561
Ahlatci F., Yilmaz E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Adsorption of Heavy Metals from Waste Cyanide Solutions with Anionic Resins", International Symposium on Mining and Environment (ISME), MUĞLA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.533-541
Ahlatci F., Yilmaz E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Atık Siyanür Çözeltilerinden Anyonik Reçineler ile Ağır Metallerin Adsorpsiyonu", International Symposium on Mining and Environment (ISME 2017), Muğla, TÜRKIYE, , pp.533-541
Ahlatci F., Yilmaz E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Environmental Characterisation of Mineral Processing Tailings ", International Symposium on Mining and Environment (ISME) , MUĞLA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.957-967
Ahlatci F., Yilmaz E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Cevher Zenginleştirme Atıklarının Çevresel Karakterizasyonu", International Symposium on Mining and Environment (ISME 2017), MUĞLA, TÜRKIYE, , pp.957-967
Bas A.D., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Effect of High Concentration of Ammonia in Cyanide Leaching of a Copper-Gold Ore", 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET), ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2017, pp.623-629
Yilmaz E., Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "SART Process for Cyanide Recovery ", International Symposium on Mining and Environment (ISME), MUĞLA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.649-662
Celep O., Yazici E.Y., Deveci H., "A Preliminary Study on Nitric Acid Pre-treatment of Refractory Gold/silver Ores", 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET), ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2017, pp.463-468
Yiğit Y., Yazici E.Y., Kuzu M., Celep O., Deveci H., "Leaching of Metals from Flotation Tailings of a Copper Smelter Slag in Acidic Solutions", 25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET), ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2017, pp.614-622
Yilmaz E., Ahlatci F., Kuzu M., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Removal of Zinc from Cyanide Leach Solutions", International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2016, pp.447-454
Yilmaz E., Ahlatci F., Kuzu M., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Recovery of Silver from Cyanide Leach Solutions of A Pyritic Gold Concentrate by Sodium Sulphide Precipitation", XV. International Mineral Processing Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2016, pp.823-834 (Link)
Ahlatci F., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "An Alternative Method to Cyanidation: Thiosulphate Leaching - Fundamentals and Applications", International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2016, pp.441-446
Ahlatci F., Koç E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Sulphide Precipitation of Gold and Silver from Thiosulphate Leach Solutions", XV. International Mineral Processing Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2016, pp.750-760 (Link)
Yilmaz E., Ahlatci F., Kuzu M., Yazici E.Y., Deveci H., Celep O., "Removal of Zinc from Cyanide Leach Solutions", International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2016, pp.447-454
Celep O., Altinkaya P., Yazici E.Y., Deveci H., "Extraction of base and precious metals from scrap segments used in marble cutting", Proceedings of XV. International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS), ,
Celep O., Yazici E.Y., Deveci H., "Recovery of Silver and Barite from The Plant Tailings of A Refractory Silver Ore by Knelson Concentrator", Proceedings of XV. International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS), ,
Yaylali B., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Extraction of cobalt from a flotation tailings in different mineral acids under oxidative conditions", Proceedings of XV. International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS), ,
Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Urban Mining Recovery of Metals from WEEE", International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES), ,
Yazici E.Y., Altinkaya P., Celep O., Deveci H., "Recovery of cobalt from sulphate solutions by precipitation via persulphate oxidation", Proceedings of XV. International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS), ,
Celep O., Altinkaya P., Yazici E.Y., Deveci H., "Effect of ultrafine grinding on cyanide leaching of copper bearing pyritic gold concentrate", Proceedings of XV. International Mineral Processing Symposium and Exhibition (IMPS), ,
Yazici E.Y., Ahlatci F., Koç E., Celep O., Deveci H., "Pre-treatment of a Copper-rich Gold Ore for Elimination of Copper Interference", 8th European Metallurgical Conference (EMC), DUSSELDORF, ALMANYA, 14-17 Haziran 2015, pp.601-613 (Link)
Celep O., Altinkaya P., Yazici E.Y., Deveci H., "Characterization of Refractoriness of An Arsenical Silver Ore", 8th European Metallurgical Conference (EMC), DUSSELDORF, ALMANYA, 14-17 Haziran 2015, vol.2, pp.565-575 (Link)
Celep O., Yazici E.Y., Deveci H., "A Review of Ultra Fine Grinding by Stirred Mills on Refractory Gold Silver Ores", International Congress on Natural and Engineering Sciences, ,
Celep O., Altinkaya P., Yazici E.Y., Deveci H., "Recovery of Silver From an Arsenical Silver Ore by Knelson Concentrator and Cyanide Leaching", 24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET), ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Haziran 2015, pp.1194-1198 (Link)
Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "An Overview of Treatment of Copper-gold Ores", International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES), SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 9-13 Eylül 2015, pp.46-46 (Link)
Koç E., Ahlatci F., Celep O., Yazici E.Y., Deveci H., "Interference of Metals with the Determination of Free Cyanide", XIV. International Mineral Processing Symposium And Exhibition (IMPS), AYDIN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.1027-1033 (Link)
Celep O., Deveci H., Alp İ., Yazici E.Y., Dinç D., Duran C., "Ammoniacal thiosulfate leaching of gold from a refractory ore using a full factorial design", XXVII. Int. Mineral Processing Congress (IMPC), Santiago, ŞİLİ, 20-24 Ekim 2014, pp.12-20 (Link)
Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., Altinkaya P., "Amenability of Antimonial and Arsenical Refractory Gold/Silver Ores to Thiourea Leaching", XIV. International Mineral Processing Symposium And Exhibition (IMPS), AYDIN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.681-686 (Link)
Celep O., Yazici E.Y., Deveci H., "Evaluation of physical and chemical pre-treatment methods for a refractory silver ore", XXVII. Int. Mineral Processing Congress (IMPC), Santiago, ŞİLİ, 20-24 Ekim 2014, pp.201-208 (Link)
Celep O., Yazici E.Y., "Investigation of some parameters affecting the ultra fine grinding of refractory silver ore tailings by stirred mill", 23rd International Mining Congress & Exhibition of Turkey, , , vol.23, pp.285-291
Celep O., Alp İ., Serbest V., Yoğurtcuoğlu E., "A Preliminary Research on Gold and Silver Recovery from Bolkardağ (Niğde-Turkey) Ore", XIII. International Mineral Processing Symposium (IMPS), MUĞLA, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2012, pp.605-612
Baş A.D., Özdemir E., Yazici E.Y., Celep O., Deveci H., "Ammoniacal thiosulphate leaching of a copper-rich gold ore", 15th Conference on Environment and Mineral Processing (EaMP), Ostrava, CEK CUM., 8-10 Haziran 2011, pp.83-89 (Link)
Celep O., Alp İ., Deveci H., "The application of roasting pretreatment for antimonial refractory gold and silver ores", XXV International Mineral Processing Congress, , , vol.25, pp.1505-1510
Celep O., Yazici E.Y., Bölük D., Deveci H., Alp İ., "Evaluation of Preg-robbing Potential of Refractory Gold Ores", XII. International Mineral Processing Symposium (IMPS), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2010, pp.673-679 (Link)
Celep O., Alp İ., Deveci H., "Effect Of Lead Nitrate On Cyanidation Of Antimonial Refractory Gold And Silver Ores", 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, BULGARISTAN, 20-26 Haziran 2010, pp.639-644
Celep O., Alp İ., Deveci H., "Pretreatment Of Antimonial Refractory Gold And Silver Ores For Improved Cyanidation", 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, BULGARISTAN, 20-26 Haziran 2010, pp.677-682
Celep O., Alp İ., Deveci H., "Concentration of gold and silver from the antimonial refractory Akoluk Turkey ore by flotation", Proceedings of The XII International Mineral Processing Symposium, , , vol.12, pp.729-734
Celep O., Alp İ., Deveci H., "Improvement of cyanidation of antimonial refractory gold silver ores by ultrafine grinding in a stirred mill", Proceedings of The XII International Mineral Processing Symposium, , , vol.12, pp.721-727
Celep O., Görgeç D., Deveci H., Alp İ., Duran C., "Gold recovery from Kaletaş Turkey ore by thiosuphate leaching", Proceedings of The XI International Mineral Processing Symposium, , , vol.11, pp.457-462
Yazici E.Y., Alp İ., Deveci H., Türk T., Celep O., "Yığın Liçi Çözeltisinden Sementasyon ile Bakır Kazanımı Uygulaması: Helva Madeni (Bayburt) (Application of Cementation for the Recovery of Copper from Heap Leaching Solution: Helva Madeni (Bayburt))", )). Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2006, ss.305-307 (Link)
Yazici E.Y., Deveci H., Alp İ., Uslu T., Celep O., "Factors Affecting Decomposition of Cyanide by Hydrogen Peroxide", XXIII. Int. Mineral Processing Congress (IMPC), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-8 Eylül 2006, vol.3, pp.2439-2444 (Link)
Kirmizikan E., Guldan G., Yazici E.Y., Alp İ., Deveci H., Duran C., et al.,"Atık Banyo Çözeltilerindeki Gümüşün Sementasyon ile Geri Kazanımı (Recovery of Silver from Waste Photographic Solutions by Cementation)", Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2006, ss.309-311 (Link)
Celep O., Alp İ., Deveci H., Türk T., "The investigation of gold and silver recovery from Akoluk Ordu Turkey ore", International Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM, , , vol.6, pp.251-258
Alp İ., Celep O., Deveci H., Vicil M., Yazici E.Y., "Recovery of Gold From Mastra (Gümüşhane) Ore Using Centrifugal Gravity Concentrators", Xth International Mineral Processing Symposium (IMPS), İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2004, pp.27-33
Alp İ., Celep O., Deveci H., Yazici E.Y., "Processing of Gold from Mastra (Gümüşhane-Turkey) Ore by Knelson Gravity Concentrator", International Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection (SGEM), Varna, BULGARISTAN, 14-18 Haziran 2004, pp.259-266
Kitap ve Kitap Bölümleri
Celep O., "Altın Cevherlerinin Zenginleştirilmesi", Türkiye Alim Kitapları, ist ein Imprint der, 2015
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"REFRAKTER GÜMÜŞ CEVHERLERİNDEN İNCE ÖĞÜTME SONRASINDA SİYANÜR LİÇİYLE GÜMÜŞ KAZANIMI", BAP Y.Lisans, 9200, Yönetici, 2016
"REFRAKTER CEVHER VE TESİS ATIKLARINDAN İNCE ÖĞÜTME VE TİYOSÜLFAT LİÇİ İLE GÜMÜŞÜN KAZANIMI", TÜBITAK Projesi, 213M539, Yönetici, 2016
"Bolkardağ (Niğde) Cevherinin Mineralojik Karakterizasyonu ve Siyanür Liçiyle Altın-Gümüş Kazanımı", BAP Y.Lisans, 8300, Yönetici, 2013
"Atıklardan Metallerin Geri Kazanımı", TÜBITAK Projesi, 116M703, Yönetici, Devam Ediyor
"Tiyosülfat Liç Çözeltilerinden Altın/Gümüş Kazanımı için Yeni Bir Prosesin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 217M252 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Altın Yüklü Liç Çözeltilerinin Saflaştırılması, Metallerin Uzaklaştırılması ve Siyanürün Geri Kazanımı İçin Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 213M492 , Araştırmacı, 2016
"Refrakter Au/Ag Cevherlerinde Alkali Bozundurma Mekanizmasının Mikro Analitik Yöntemlerle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 111M212 , Araştırmacı, 2012
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 36
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi