Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Unsimetrik 3,5-Disubstitue 4H-124Triazol-4-il Asetohidrazid Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2014-89, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeni Sentezlenmiş Bazı Triazol Bileşiklerinin Klinik ve/veya Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzimlerin İnhibisyonu Üzerine Etkisinin Kinetik Olarak ve Moleküller Modellemeyle İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114Z711, Araştırmacı, 2015
"3,5-Disubstitue-1,2,4-Triazol Halkası içeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi", BAP Arastırma Projesi, 10020, Yönetici, 2015
"1,2,4-Triazol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ", BAP Arastırma Projesi, 1084, Yönetici, 2013
"Bazı Yeni 3.5-Disubstitue-4h-1.2.3-Triazol Türevlerinin Sentezi ", Bilimsel Araştırma Projesi, 708, Yönetici, 2012
"Yeni 1,2,4-triazoli-diyediazol-okso-azetilinler'in sentezi ", BAP Arastırma Projesi, 112, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi