Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Effects of run-of-the-river hydropower plants on the surface water quality in the Solakli stream watershed, Northeastern Turkey", WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, vol.32, no.3, pp.412-421, 2018 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kara Ö., Çakiroğlu K., Koralay N., "Foldere Yağış Havzasında Rusle Yöntemine Göre Toprak Erozyon Miktarının Belirlenmesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.3, ss.638-652, 2018 (Link)
Koralay N., Kara Ö., "Forestry Activities and Surface Water Quality in a Watershed ", European Journal of Forest Engineering, vol.4, no.2, pp.70-82, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koralay N., Kara Ö., "Land-cover Changes and Potential Impacts on Soil Erosion in a Watershed", 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2019, pp.1206-1220
Koralay N., Kara Ö., "Determination of Morphometric Characteristics in Değirmendere Watershed Using ArcGIS Software", 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2019, pp.1195-1204
Koralay N., Kara Ö., "Morphometric Analysis and 3D design of Meryemana Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey", 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2018, pp.1-10
Koralay N., Kara Ö., "Morphometric Characterization and 3D design of Foldere Stream Watershed in Trabzon Province, Turkey ", International Congress on Agriculture and Animal Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.96-104
Koralay N., Kara Ö., "Effects of Soil Erosion on Water Quality and Aquatic Ecosystem in a Watershed", 1st International Congress on Agriculture Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.20-29
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Effects of River Type Hydropower Plants on Water Quality in Solaklı Watershed", International Forestry Symposium- IFS 2016, KASTAMONU, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2016, vol.00, no.0000, pp.00-00
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Determining Watershed Geomorphology of Solaklı Stream in Trabzon Province, Turkey ", International Forestry Symposium, IFS2016, , KASTAMONU, TÜRKIYE, 3-3 Ekim 2016, vol.00, no.0000, pp.00-00
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Askıda Katı Madde Miktarı Üzerine Etkisi", Ekoloji2015, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, cilt.00, no.00, ss.00-487
Koralay N., Kezik U., Kara Ö., "Ormanlardaki Üretim Faaliyetlerinin Su Kalitesi ve Sucul Ekosisteme Olası Etkileri", Üretim işlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, cilt.00, no.00, ss.00-00 (Link)
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Effects of Hydropower Plants on seasonal variety of some water quality parameters", Ecology and evolutionary biology symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 6-7 Ağustos 2015, vol.00, no.00, pp.00-00 (Link)
Koralay N., Kara Ö., Kezik U., "Solaklı Deresinde Askıda Katı Madde Miktarının Zamansal Değişimi", I.Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2014, ss.48-48
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi