Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Arazi Islahı
Çevre Kirlenmesi
Havza Yönetimi ve Planlaması
Kurak Sahalardan Faydalanma
Mera Ekolojisi ve Islahı
Orman ve Mera Hidrolojisi
Su Kaynaklarının Geliştirilmesi
Su Kirliliği ve Kalitesi
Toprak ve Su Koruma
Havza Amenajmanı -> Diğer
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Orman Mühendisliği
Havza Yönetimi
Hidroloji
Toprak-Su Koruma
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Su Kalitesi ve Su kirliliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Water Resources
Ecology
Biodiversity Conservation
Environmental Sciences
Forestry
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi