Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kronik Hepatitis B Virüsü (HBV) enfeksiyonu olan ve HBV'ye karşı doğal bağışık bireylerde STING ekspresyon düzeylerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 5592, Yönetici, 2017
"Çocuklarda probiyotik kullanımının alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı üzerine etkisi", BAP Doktora, TTU-2015-5231, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İnfantil Spazmlı Hastalarda Adrenokortikotropik Hormon Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Serum Sitokin Seviyelerinin Karşılaştırılması", BAP Doktora, TTU-2015-5203, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Trabzon il merkezinde yaşayan 6-18 yaş arasındaki okul çocuklarında arı venomuna bağlı allerjik reaksiyonların sıklığı klinik ve laboratuvar özellikleri Prevalence and clinical and laboratory characteristics of bee venom allergy in 6-18 yearold urban school children living in Trabzon", BAP Doktora, TTU-2015-5166, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çölyak Hastalığı Sıklığı Doku Transglutaminaz Antikoru ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Kan Merkezine başvuran Sağlıklı Kan Bağışçılarında Araştırılması", BAP Doktora, TTU-2015-5232, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi