Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2008 - 2013
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2000 - 2008
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1994 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi , , 29.09.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ, , 06.03.2014 - 08.10.2016
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, , 08.10.2013 - 25.10.2016
Dönem II Koordinatörlüğü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi , , 29.09.2004 - 29.09.2017
VERDİĞİ DERSLER
İmmün mekanizma ve immünolojik tetkikler, Tıpta Uzmanlık, 2017-2018
Tıbbi Mikrobiyoloji, Lisans, 2017-2018
Mikrobiyoloji Parazitoloji, Lisans, 2017-2018
Hemşirelikte Klinik Laboratuvar, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, B.Kasap, "Kronik Hepatitis B Virüsü (HBV) Enfeksiyonu Olan ve HBV’ye Karşı Doğal Bağışık Bireylerde STING Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Tıpta Uzmanlık, R.Akyol, "Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) Testi İçin Laboratuvar Yapımı İç Kalite Kontrol Materyali Hazırlanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Tıpta Uzmanlık, T.Köse, "Kronik aktif hepatit B enfeksiyonu olan hastalar ile hepatit B virusuna karşı doğal bağışıklık geliştiren bireylerin sitokin gen polimorfizmlerinin karşılaştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Tıpta Uzmanlık, G.Özkul, "Trabzon İli Erişkin Yaş Grubunda Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydophila pneumoniae Seroprevelansının Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Tıpta Uzmanlık, A.Akineden, "Trabzon ili erişkin yaş gruplarında anti nükleer antikor seroprevalansının belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Tıpta Uzmanlık, M.Sancaktar, "Hastanemize Başvuran Hastalarda Hepatit B Virus Genotiplerinin RFLP ile Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, M.Tokdemir, "Trabzon ili erişkin yaş gruplarında borrelia burgdorferi sensu lato seroprevalansının belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, E.Akyildiz, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğine başvuran hastalardan izole edilen Helicobacter pylori suşlarının Klaritromisin, Tetrasiklin, Metronidazol, Amoksisilin, Levofloksasin dirençlerinin belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, Ş.Gücüyeter, "H. pylori enfeksiyonu olan non-ülser dispepsi ve peptik ülser hastalarında sitokin gen polimorfizm profillerinin karşılaştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yardımcı Doçentliğe atanma, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kasım, 2015
A. Personel, Yabancı dil sınavı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sınavı, Ekim, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi