Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2006
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1984 - 1998
VERDİĞİ DERSLER
Nükleofilik aldırı ile halkalanma reaksiyonarı, Doktora, 2015-2016
Biyoaktif Organik Bileşikler, Lisans, 2014-2015
Fotokimya, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nükleofilik saldırı ile halkalanma reaksiyonları, Doktora, 2014-2015
Doktora tezi, Doktora, 2014-2015
Org Kimya Lab. I, Lisans, 2013-2014
Antitümör heterosiklikler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Hidrazitlerle yapılan Heterosiklik Sent. , Yüksek Lisans, 2013-2014
Biyoaktif kaynaşmış heterosiklikler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Organic Chem III, Lisans, 2013-2014
Delokalizasyon konjugasyon ve konjuge katılmalar, Doktora, 2013-2014
Biyoaktif Org. Bileşikler , Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Başoğlu, "sefalosporanik türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Doktora, S.Demirci, "6-amino penisillanik asitten türeyen bazı hibrit bileşiklerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Doktora, Ş.Ceylan, "Bazı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve elde edilen bileşiklerin kağıt endüstrisinde mikrobiyosit olarak kullanılabilirliğinin araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Doktora, H.Bayrak, "Bazı Bi-ve poliheterosiklik bileşiklerin sentezi ve antimikrobial aktivitelerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Doktora, R.Uğurluoğlu, "Bazı 3-alkil (aril)-4-alkiliden (ariliden) amino-ve 3-alkil (aril)-4 alkil (aril) amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2001.
Doktora, .Uygun, "konazol türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Menteşe, "Bazı norfloksazin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Mermer, "Metoksifenil piperazin halkası içeren bazı norfloksazin türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Uygun, "Bazı metilenbis-4H-1,2,4-triazol-3-tiol bileşiklerinin sentezi, reaksiyonlarının ve antimikrobial aktivitelerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, Y.Meltem, "Eperezolid benzeri bazı bileşiklerin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, B.Serap, "Linezolid benzeri bileşiklerin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Özyanık, "Kinolin halkası içeren bazı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Hamza, "Bazı 1,2,4 triazol türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, N.Ünal, "4,5-disubstitue-2,4-dihidro-3h-1,2,4-triazol-3-on'ların sentez ve özelliklerinin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Ş.Ceylan, "1,2,4-triazol içeren bazı karbotiyoamid türevlerinin sentezi ve reaksiyonlarının incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Kasım 2015, Kasım, 2015
Atama, Doçentlik atama jüri üyeliği, Doçentlik atama jüri üyeliği, Mayıs, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2015, Ekim, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2015., Ekim, 2015
Atama, Doçentlik kadro ataması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Doçentlik kadro ataması , Aralık, 2015
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2015, Ekim, 2015
A. Personel, profesörlük atama jüri üyeliği, profesörlük atama jüri üyeliği, Mayıs, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Ocak, 2014
Atama, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Mayıs, 2014
Tez Savunma, yüksek lisans tez sınavı, yüksek lisans tez sınavı, Haziran, 2014
Atama, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Mayıs, 2014
Atama, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Yardımcı Doçentlik atama jüri üyeliği, Ocak, 2013
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Doktora tez savunma, Nisan, 2012
Tez Savunma, doktora tez savunma sınavı , doktora tez savunma sınavı , Haziran, 2012
Tez Savunma, yüksek lisans tez sınavı, yüksek lisans tez sınavı, Mayıs, 2012
Tez Savunma, doktora tez savunma sınavı , doktora tez savunma sınavı , Haziran, 2012
Tez Savunma, doktora tez savunma sınavı , doktora tez savunma sınavı , Haziran, 2012
Atama, Doçentlik atama jüri üyeliği, Doçentlik atama jüri üyeliği, Mart, 2012
Tez Savunma, doktora tez savunma sınavı , doktora tez savunma sınavı , Nisan, 2010
Tez Savunma, yüksek lisans tez savunma, yüksek lisans tez savunma, Ağustos, 2010
Tez Savunma, yüksek lisans tez sınavı, yüksek lisans tez sınavı, Eylül, 2009
Tez Savunma, yüksek lisans tez savunma, yüksek lisans tez savunma, Haziran, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi