Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinde Ağır Metallerin Midyede ve Makroalglerde Birikimi", BAP Diğer, FHD-2016-5522, Yönetici, Devam Ediyor
"Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological effects in the Black Sea Basin, EU Black Sea, Crossborder project", AB Destekli Diğer Projeler, TR 10C1.01-2/339, Araştırmacı, 2015
"Dogu Karadeniz Kıyılarının Ekolojik Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Bentik Omurgasız Organizmaların Tür Çesitliligi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM /HAYSÜD/13/A-11/P-02/01, Araştırmacı, 2015
"Dogu Karadeniz’de Karasal Kaynaklı Kirleticilerin Kıyı ve Deniz Ekosistemine Etkilerinin Arastırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/12/11/02/01, Araştırmacı, 2014
"Sürmene Koyu Yüzey Sedimentlerinde Agır Metal Birikimlerin Arastırılmas", BAP Y.Lisans, 830, Yönetici, 2013
"KARADENİZ EKOSİSTEMİNDE (SEDİMENT, SU KOLONU VE FARKLI BESLENME SEVİYELERİ) BAZI METALLERİN AKÜMÜLASYONU", BAP Diğer, 890, Yönetici, 2013
"Karadeniz’de Agır Metal Kirliligi", TÜBITAK Projesi, YDEBÇAG- 456/G-457/G, Araştırmacı, 1996
"Karadeniz ve Büyükdere Çevresel Ölçme ve Izleme Programı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 01-16, Araştırmacı, 1997
"Batı Karadeniz’de Ekonomik Önemi Olan Bazı Deniz Ürünlerinde Agır Metallerin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, DEBAG-80/G, Araştırmacı, 1992
"Karadeniz Bölgesinde Su Kirliligine Sebep Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Su Ürünlerine Olan Etkilerinin Arastırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/IV/96/12/02/001, Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi