Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karal Y., Şilbir L., Bahçekapili E., Atasoy M., "İşitme Engelli Bireyler için Grafik Sembollerle Oluşturulmuş Öğrenme Materyalleri", Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.3, pp.9-19, 2014 (Link)
Karal Y., Karal H., Coşar A.M., Altun T., Şilbir L., Bahçekapili E., et al.,"Designing learning materials within the framework of the ALIS-T project: Story telling activities for hearing impaired individuals.", The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), vol.5, pp.114-128, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şilbir L., Atasoy M., Yildiz A., Usta Ç., Aydin M., Çakmak Şilbir G.M., "Trabzon İlindeki 4-8. Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Durumları", 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.395-395 (Özet)
Çakmak Şilbir G.M., Şilbir L., Bahçekapili E., Karal H., Atasoy M., Yildiz A., et al., "Özel Eğitim Sınıflarına Bilişim Teknolojileri Entegrasyonunda Teknoloji Planlama Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.164-165 (Özet) (Abstract)
Atasoy M., Yildiz A., "Alternatif Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılabilecek Bulut Araçları", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1. Baskı, no.1, pp.1342-1343 (Link)
Atasoy M., Bahçekapili E., Karal H., "İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Ders Süreçlerine Teknolojik Destek; Alisyazar", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1. Baskı, pp.121-122 (Link) (Özet) (Abstract)
Şilbir L., Coşar M., Karal Y., Altun T., Atasoy M., Ayaz G.Ö., "İşitme Engelli Öğrenciler İçin Grafik Sembollerle Desteklenmiş Animasyon Geliştirme Süreci", IIIrd International EurasianEducationalResearchCongress (EJER), MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.103-104
Atasoy M., Yildiz A., Bahçekapili E., "İşitme Engelliler Öğretmenleri İçin Öğretim Materyali Hazırlama Ortamın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi:ALİSYAZAR", 3. International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.109-110 (Link)
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Altun T., Bahçekapili E., et al., "İşitme Engelli Bireylerin Fonolojik Gelişimlerinin Sözcük Yazma Becerileri Üzerine Etkisi: Çözüm Önerisi Olarak Teknoloji", 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.109-109
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Bahçekapili E., Atasoy M., "GRAFİK SEMBOLLERİ TEMEL ALAN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN CÜMLE KURMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", International Eurasian Educational Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.1294-1294 (Link)
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Altun T., Atasoy M., et al.,"İşitme Engelli Bireylerin Fonolojik Gelişimlerinin Sözcük Yazma Becerileri Üzerine Etkisi: Çözüm Önerisi Olarak Teknoloji", International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.109-109 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi